Čadca

Žilinský/Čadca

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (123)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (5.93)
Okružná (5.66)
Kysucká cesta (4.68)
A. Bernoláka (4.48)
Slovenských dobrovoľníkov (4.42)
Jašíkova (4.07)
Janka Kráľa (4.06)
Palárikova (3.91)
A. Hlinku (3.44)
Matičné námestie (3.38)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

17.novembra => 17. novembra
Dukelských Hrdinov => Dukelských hrdinov
Matičné Námestie => Matičné námestie
Námestie Slobody => Námestie slobody
Slovenských Dobrovoľníkov => Slovenských dobrovoľníkov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w182419118 w182419147 w183668024 w184084918 w184084922 w184084929 w184084951 w184084952 w184084954 w184084957 w184084969 w184084970 w184084972 w184084974 w184085010 w184085014 w184085023 w184085037 w186832250 w297317032 w297317066 w297317074 w331481293 w331481777 w331494636 w331494679 w331494754 w331494786 w331494826 w331494833 w331494861 w331494897 w331495143 w331495162 w331495196 w331495246 w331495283 w331495401 w390519734 w390519745 w390519753 w390519754 w390519824 w390519884 w390520086 w390520129 w390520238 w390520414 w390520484 w390520495 w390520566 w390520595 w390520656 w390520661 w390520681 w390520828 w390520950 w390520976 w390521079 w390521124 w390521205 w390525410 w390910162 w390910233 w390910365 w390910522 w390910537 w657887517 w689429612 w689429614 w689429615 w689429617 w689429618 w689429620 w689429621 w689429622 w689429623 w689429624 w689429625 w689429626 w689429627 w689429628 w689429629 w689429630 w689429631 w689429632 w695783667 w695783668 w695783669 w695783670 w695783671 w695783673 w695783674 w695783675 w695783676 w695783677 w695783678 w695783679 w695783680 w695783681 w695783682 w695783683 w695783684 w695783685 w695783686 w695783687 w695783688 w695783689 w695783690 w695783691 w695783692 w695783693 w695783694 w695783695 w695783696 w695783697 w695783698 w695783699 w695783700 w695783701 w695783702 w695783703 w695783705 w695783706 w695783707 w695783708 w695783709 w695783710 w695783711 w695783712 w695783713 w695783714 w695783715 w695783716 w695783717 w695783718 w695783719 w695783721 w695783722 w695783723 w695783724 w695783725 w695783726 w695783727 w695783728 w735804408 w739627489 w739627490 w739627491 w739627492 w739627493 w739838353 w739838356 w739838358 w739838359 w739838360 w741249484 w741249485 w741249487 w743080850 w743080859 w743080863 w743384899 w743384902 w825435166 n1975211796 n2624758283 n4272137588 n5471710656 n5901726685 n8203834562 n11335129511 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w182704795 w182783277 w185718074 w185718075 w185718083 w185718094 w185718107 w185718108 w185718113 w185718114 w185718117 w185718120 w185718122 w185718126 w185718145 w185779579 w185779584 w185779598 w186238323 w186238329 w186238333 w186403105 w186403107 w186403108 w186403117 w186403168 w186403170 w186832069 w186832078 w186832111 w186832193 w186832203 w186832237 w186832241 w186832263 w378720437 w390520636 w627193808 w732570199 w741207545 w829707372 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andreja Hlinku
Jurošovci
Mravcovci
Námestie Slobody
Rieka
Tunel Horelica
U Buty
Veščarovci

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w575548777
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w575548771
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w668274611
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w575548769
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w689514736
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w575548770
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w627193807
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w627193809
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w390519756
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w390519757
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w390521045
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w390520616
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w658795247
Horná (osm), Námestie slobody (minv) w735473729

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora