Bytča

Žilinský/Bytča

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (631)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sidónie Sakalovej (41.33)
Pšurnovická (13.46)
1. mája (6.59)
Švecova (6.17)
Okružná (6.04)
Kolárovská (4.98)
Malobytčianska (4.60)
Na tehelňu (4.42)
Hlinkova (4.32)
Lombardiniho (4.16)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Broskyňová ulica => Broskyňová
Dukelska => Dukelská
Jabloňová ulica => Jabloňová
Kragujevackých Martýrov => Kragujevackých martýrov
Kvetna => Kvetná
Marhuľová ulica => Marhuľová
Morušová ulica => Morušová
Na Tehelňu => Na tehelňu
Nám. Slovenskej Republiky => Námestie Slovenskej Republiky
Pod Hájom => Pod hájom
Višňová ulica => Višňová
Čerešňová ulica => Čerešňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1152412299 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n9427873623 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na tehelňu
Námestie Slovenskej Republiky
Pod hájom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

DHZ Hrabové
Kragujevackých Martýrov
Kvetna
Na Tehelňu
Námestie Slovenskej republiky
Pod Hájom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993954
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318759000
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318757290
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318759491
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318757397
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318759440
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318757740
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318757375
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318760121
Kvetna (osm), Kvetná (minv) w318758027
Lúčna (osm), Okružná (minv) n8078993566
Malobytčianska (osm), 1. mája (minv) w318757524
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) w902953444
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) w902953445
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757452
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760609
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759428
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759771
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757464
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760639
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757262
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760382
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757794
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758522
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760808
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758587
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757474
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757289
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759375
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760083
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757419
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757521
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757412
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758199
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760721
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757304
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759993
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760558
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758740
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758931
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760463
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) n9420704577
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759736
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759067
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760142
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759855
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759606
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953387
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953398
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953407
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953399
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953396
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953401
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953402
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8386527038
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953406
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953400
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) w902953385

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora