Bytča

Žilinský/Bytča

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (3)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

518/ 49.235 18.586 JOSM
530/ 49.235 18.586 JOSM
1787/ 49.219 18.576 JOSM

Adresné body bez súradníc (636)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sidónie Sakalovej (41.33)
Pšurnovická (13.46)
1. mája (6.59)
Švecova (6.17)
Okružná (5.50)
Kolárovská (4.98)
Malobytčianska (4.60)
Na tehelňu (4.42)
Hlinkova (4.37)
Družstevná (4.30)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Broskyňová ulica => Broskyňová
Dukelska => Dukelská
Jabloňová ulica => Jabloňová
Kragujevackých Martýrov => Kragujevackých martýrov
Kvetna => Kvetná
Marhuľová ulica => Marhuľová
Morušová ulica => Morušová
Na Tehelňu => Na tehelňu
Nám. Slovenskej Republiky => Námestie Slovenskej Republiky
Pod Hájom => Pod hájom
Višňová ulica => Višňová
Čerešňová ulica => Čerešňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n9427873623 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na tehelňu
Námestie Slovenskej Republiky
Pod hájom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kragujevackých Martýrov
Na Tehelňu
Námestie Slovenskej republiky
Pod Hájom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993952
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993960
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993959
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993958
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993957
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993956
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993955
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993954
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993953
Kragujevackých Martýrov (osm), Kragujevackých martýrov (minv) n8078993951
Lúčna (osm), Okružná (minv) n8078993566
Malobytčianska (osm), 1. mája (minv) w318757524
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) n8078984459
Na Tehelňu (osm), Na tehelňu (minv) n8078984460
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757452
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760609
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759428
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759771
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757464
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760639
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757262
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760382
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757794
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758522
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760808
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758587
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757474
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757289
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759375
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760083
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757419
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757521
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757412
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758199
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760721
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318757304
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759993
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760558
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758740
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318758931
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760463
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) n9420704577
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759736
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759067
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318760142
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759855
Námestie Slovenskej republiky (osm), Námestie Slovenskej Republiky (minv) w318759606
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984453
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984451
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984452
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984454
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984450
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984456
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984457
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8386527038
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984458
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984455
Pod Hájom (osm), Pod hájom (minv) n8078984449

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora