Tekovské Nemce

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolné lúky (3.58)
Tekovská (3.11)
Staré Grunty (2.62)
Dlhý rad (2.50)
Za potokom (2.48)
Obecná (2.26)
Hlavná (2.03)
Hradská (1.97)
Viničná (1.84)
Inovecká (1.82)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dlhý Rad => Dlhý rad
Dolné Lúky => Dolné lúky
Krátky Rad => Krátky rad
Na Záhumní => Na záhumní
V Kúte => V kúte
Za Kostolom => Za kostolom
Za Mlynom => Za mlynom
Za Potokom => Za potokom
ulica Nová => Nová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dlhý Rad
Dolné Lúky
Krátky Rad
Na Záhumní
V Kúte
Za Kostolom
Za Mlynom
Za Potokom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705915
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705367
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790258
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790257
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706270
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705199
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706001
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790245
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705893
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705874
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706256
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790241
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w684646822
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790242
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706345
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705455
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705862
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790240
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706261
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705930
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705297
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705947
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95705790
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w95706132
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w1036790260
Dlhý Rad (osm), Dlhý rad (minv) w262342763
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705713
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705286
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95706143
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705864
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705187
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w684646809
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705747
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95706335
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705765
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95706006
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705369
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95706381
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95706133
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705211
Dolné Lúky (osm), Dolné lúky (minv) w95705246
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705528
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705899
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w1036790235
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705891
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705871
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95706013
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705791
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95706232
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705802
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705936
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95706126
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705851
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95706074
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w95705623
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705746
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705766
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705852
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705992
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705557
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705966
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w95705679
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w684646860
Staré Grunty (osm), Pánska (minv) w95705635
V Kúte (osm), V kúte (minv) w95705516
V Kúte (osm), V kúte (minv) w95705590
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w1036790280
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95706117
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95705210
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95705753
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w1036790272
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95705955
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95705989
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w95705857
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w1036790285
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705549
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705904
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705232
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705745
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95706222
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w1036790286
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705960
Za Mlynom (osm), Za mlynom (minv) w95705724
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790263
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790265
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705895
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790268
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w684646853
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w684646855
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705401
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705743
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705855
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705977
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790278
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95706099
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705897
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w684646849
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705942
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95706135
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790277
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95706120
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w1036790273
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95706234
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705924
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705770
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705913
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705610
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w684646875
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705350
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705655
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705948
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95705758
Za Potokom (osm), Za potokom (minv) w95706175

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora