Zlaté Moravce

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Chyzerovecká (11.10)
Tekovská (7.04)
SNP (6.13)
Bernolákova (5.90)
Sládkovičova (5.68)
Tehelná (5.48)
1. mája (5.17)
Slavianska (4.43)
Pribinova (3.98)
Slovenskej armády (3.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Dolné Vinice => Dolné vinice
Horný Majer => Horný majer
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
M.Pružinského => M. Pružinského
Martinský Breh => Martinský breh
Metodova ulica => Metodova
Nám. A. Hlinku => Námestie A. Hlinku
Nám. hrdinov => Námestie hrdinov
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
Pod Hájom => Pod hájom
Vionská ulica => Vionská
Čierna Dolina => Čierna dolina
Športová ulica => Športová
Žitavské Nábrežie => Žitavské nábrežie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n3788703475 n3788792559 n11393437169 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlboká
Horné vinice
Krížna
Migaziho
Osada Pažite
Pod Hájom
Poštová
Za Hájom
Záhradkárska osada

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

M. M. Hodžu (osm), Migazziho (minv) w59269545
Migaziho (osm), M. M. Hodžu (minv) n3040967568
Migaziho (osm), Migazziho (minv) n3040967568
Migaziho (osm), Migazziho (minv) n3040967569
Palárikova (osm), Chyzerovecká (minv) w59268210
Palárikova (osm), Župná (minv) w59269972
Robotnícka (osm), Obecná (minv) n3029609359
Župná (osm), Palárikova (minv) w59268522
Župná (osm), Námestie A. Hlinku (minv) n4927543714

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora