Volkovce

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (36)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Olichov 601/1 48.357 18.472 JOSM
Olichov 627/25 48.354 18.475 JOSM
Olichov 626/27 48.354 18.475 JOSM
Olichov 624/31 48.354 18.475 JOSM
Olichov 623/33 48.354 18.475 JOSM
Olichov 622/35 48.353 18.475 JOSM
Olichov 621/37 48.353 18.475 JOSM
Olichov 649/23A 48.354 18.475 JOSM
Olichov 620/39 48.353 18.475 JOSM
Olichov 618/43 48.353 18.475 JOSM
Olichov 632/51 48.356 18.475 JOSM
Olichov 634/55 48.357 18.475 JOSM
Olichov 638/57 48.356 18.473 JOSM
Olichov 639/59 48.356 18.473 JOSM
Olichov 644/61 48.357 18.473 JOSM
Olichov 619/41 48.353 18.475 JOSM
Olichov 628/23 48.355 18.475 JOSM
Olichov 629/21 48.355 18.475 JOSM
Olichov 630/19 48.357 18.472 JOSM
Olichov 609/2 48.355 18.474 JOSM
Olichov 605/3 48.357 18.472 JOSM
Olichov 610/4 48.355 18.475 JOSM
Olichov 606/5 48.357 18.472 JOSM
Olichov 607/7 48.357 18.472 JOSM
Olichov 612/8 48.355 18.475 JOSM
Olichov 608/9 48.356 18.473 JOSM
Olichov 613/10 48.355 18.475 JOSM
Olichov 604/11 48.356 18.476 JOSM
Olichov 614/12 48.355 18.475 JOSM
Olichov 602/13 48.356 18.472 JOSM
Olichov 615/14 48.355 18.475 JOSM
Olichov 603/15 48.356 18.475 JOSM
Olichov 616/16 48.354 18.474 JOSM
Olichov 631/17 48.355 18.475 JOSM
Olichov 646/63 48.356 18.475 JOSM
Olichov 647/65 48.356 18.473 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (4.85)
Olichov (3.25)
P. O. Hviezdoslava (2.95)
Hlavná (2.73)
Obchodná (2.39)
A. Sládkoviča (2.13)
J. Kalinčiaka (2.12)
Harmančeková (2.05)
1. mája (2.03)
Obrancov mieru (1.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
Harmančekova => Harmančeková
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
Pekáreňská => Pekárenská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora