Volkovce

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (37)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Olichov 601/1 48.357 18.472 JOSM
Olichov 627/25 48.354 18.475 JOSM
Olichov 626/27 48.354 18.475 JOSM
Olichov 625/29 48.354 18.475 JOSM
Olichov 624/31 48.354 18.475 JOSM
Olichov 623/33 48.354 18.475 JOSM
Olichov 622/35 48.353 18.475 JOSM
Olichov 621/37 48.353 18.475 JOSM
Olichov 620/39 48.353 18.475 JOSM
Olichov 619/41 48.353 18.475 JOSM
Olichov 618/43 48.353 18.475 JOSM
Olichov 632/51 48.356 18.475 JOSM
Olichov 634/55 48.357 18.475 JOSM
Olichov 638/57 48.356 18.473 JOSM
Olichov 639/59 48.356 18.473 JOSM
Olichov 644/61 48.357 18.473 JOSM
Olichov 649/23A 48.354 18.475 JOSM
Olichov 646/63 48.356 18.475 JOSM
Olichov 628/23 48.355 18.475 JOSM
Olichov 630/19 48.357 18.472 JOSM
Olichov 609/2 48.355 18.474 JOSM
Olichov 605/3 48.357 18.472 JOSM
Olichov 610/4 48.355 18.475 JOSM
Olichov 606/5 48.357 18.472 JOSM
Olichov 607/7 48.357 18.472 JOSM
Olichov 612/8 48.355 18.475 JOSM
Olichov 608/9 48.356 18.473 JOSM
Olichov 613/10 48.355 18.475 JOSM
Olichov 604/11 48.356 18.476 JOSM
Olichov 614/12 48.355 18.475 JOSM
Olichov 602/13 48.356 18.472 JOSM
Olichov 615/14 48.355 18.475 JOSM
Olichov 603/15 48.356 18.475 JOSM
Olichov 616/16 48.354 18.474 JOSM
Olichov 631/17 48.355 18.475 JOSM
Olichov 629/21 48.355 18.475 JOSM
Olichov 647/65 48.356 18.473 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

SNP (5.18)
Olichov (3.31)
P. O. Hviezdoslava (2.95)
Hlavná (2.75)
Obchodná (2.39)
A. Sládkoviča (2.13)
J. Kalinčiaka (2.12)
1. mája (2.03)
Harmančeková (2.03)
Školská (1.97)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
Harmančekova => Harmančeková
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
Pekáreňská => Pekárenská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Harmančekova
Pekáreňská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043930
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043473
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w649987021
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043427
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w1243121303
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043777
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043940
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w649987012
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043646
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043820
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043434
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043652
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043670
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043467
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043751
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w1243123433
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043737
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w723105983
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043732
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043890
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043749
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043923
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043808
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043699
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043455
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043750
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043446
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043492
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043851
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043915
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043585
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w159002648
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043919
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043745
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043967
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043784
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043876
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043461
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043428
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043933
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043589
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w723105980
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043741
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043954
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043618
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043955
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043810
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043762
Harmančekova (osm), Harmančeková (minv) w156043481
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043918
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043568
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w159002407
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w1243123991
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043694
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043861
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043800
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043746
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043724
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043781
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w723105998
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043758
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043633
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043912
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043685
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043615
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043563
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043553
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043509
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043913
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043486
Pekáreňská (osm), Pekárenská (minv) w156043733

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora