Mankovce

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (17)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

42/ 48.433 18.325 JOSM
208/ 48.433 18.325 JOSM
179/ 48.432 18.325 JOSM
170/ 48.433 18.325 JOSM
156/ 48.437 18.328 JOSM
155/ 48.437 18.328 JOSM
151/ 48.432 18.325 JOSM
218/ 48.433 18.325 JOSM
50/ 48.431 18.325 JOSM
48/ 48.432 18.325 JOSM
47/ 48.432 18.325 JOSM
46/ 48.432 18.325 JOSM
45/ 48.432 18.325 JOSM
44/ 48.432 18.325 JOSM
43/ 48.433 18.325 JOSM
49/ 48.431 18.325 JOSM
225/ 48.433 18.325 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora