Čaradice

Nitriansky/Zlaté Moravce

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (5.19)
K ihrisku (3.56)
Horný koniec (2.68)
Agátová (2.64)
Horné grunty (2.52)
Lipová (2.04)
Dolné grunty (1.97)
Krátka (1.79)
Rajčuchy (1.57)
Ružová (1.52)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Brezová ulica => Brezová
Hlavná ulica => Hlavná
Krátka ulica => Krátka
Lipová ulica => Lipová
Páleničiarska ulica => Páleničiarska
Ružová ulica => Ružová
Ulica Dolné grunty => Dolné grunty
Ulica Horné grunty => Horné grunty
Ulica Horný koniec => Horný koniec
Ulica Rajčuchy => Rajčuchy
Ulica k ihrisku => K ihrisku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora