Nemčice

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Školská (9.38)
Pod Hlinami (4.82)
Hlohovská cesta (2.84)
Piešťanská (2.34)
Kapusnícka (2.21)
Vinohradnícka (1.77)
K ihrisku (1.48)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

K Ihrisku => K ihrisku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w757311267 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

K ihrisku
Pod Hlinami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

K Ihrisku
Odbojárov
Pod hlinami

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

K Ihrisku (osm), K ihrisku (minv) w58966007
K Ihrisku (osm), K ihrisku (minv) w1197161786
K Ihrisku (osm), K ihrisku (minv) w58965923
K Ihrisku (osm), K ihrisku (minv) w58965720
K Ihrisku (osm), K ihrisku (minv) w58965706
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w1197160701
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965629
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965763
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965531
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965655
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965855
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965547
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965742
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965895
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965805
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965820
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965840
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965728
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965872
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965935
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965773
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965769
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965561
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965594
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965692
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58966017
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965903
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965627
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965992
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965927
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965775
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965719
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965798
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965721
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965669
Pod hlinami (osm), Pod Hlinami (minv) w58965671

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora