Solčianky

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (24)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.616 18.203 JOSM
23/ 48.619 18.201 JOSM
22/ 48.618 18.201 JOSM
21/ 48.618 18.201 JOSM
20/ 48.618 18.202 JOSM
19/ 48.618 18.201 JOSM
18/ 48.618 18.202 JOSM
17/ 48.618 18.201 JOSM
16/ 48.618 18.202 JOSM
15/ 48.618 18.201 JOSM
14/ 48.618 18.202 JOSM
13/ 48.618 18.202 JOSM
12/ 48.618 18.202 JOSM
11/ 48.618 18.202 JOSM
10/ 48.618 18.202 JOSM
9/ 48.617 18.202 JOSM
8/ 48.617 18.202 JOSM
7/ 48.617 18.202 JOSM
6/ 48.617 18.202 JOSM
4/ 48.618 18.202 JOSM
3/ 48.617 18.203 JOSM
2/ 48.617 18.203 JOSM
118/ 48.616 18.203 JOSM
119/ 48.617 18.201 JOSM

Adresné body bez súradníc (1)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora