Jacovce

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Májová (4.65)
Kuzmická (3.90)
Farská (2.84)
Poľná (2.78)
Zemianska (2.69)
Pri majeri (2.62)
Javorová (2.16)
Záplotie (1.98)
Pod hôrkou (1.86)
Školská (1.79)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Pri Majeri => Pri majeri
Zemianská => Zemianska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Zemianská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Zemianská (osm), Zemianska (minv) w1164548096
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765250
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494222
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764423
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764120
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765204
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w759434885
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764979
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764445
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765974
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765504
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765845
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765300
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765087
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765950
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w1164548171
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765309
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765718
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765663
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765644
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764848
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494204
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765297
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765738
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765699
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765256
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765014
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765261
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764032
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764071
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766026
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765602
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764564
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764930
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764865
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494202
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765656
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765523
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764045
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764909
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764977
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764976
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765404
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765782
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765475
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765683
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766217
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765765
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765188
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766201
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765019
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764454
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766175
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765479
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764592
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765225
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764121
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w759434886
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494220
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494219
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764465
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494221
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765989
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764148
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765654
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764958
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764099
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765785
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764877
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764621
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766094
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765094
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494205
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764034
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764135
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764090
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765733
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765339
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172764046
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765282
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172766073
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w995494203
Zemianská (osm), Zemianska (minv) w172765183

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora