Krnča

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Československej armády (19.40)
Budovateľská (11.71)
Športová (3.16)
Sovietskej armády (3.15)
Partizánska (2.99)
Februárová (2.93)
Októbrová (2.90)
Lesná (2.55)
Mládežnícka (2.36)
9. mája (2.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

ulica 9. mája => 9. mája
ulica Budovateľská => Budovateľská
ulica Družstevná => Družstevná
ulica Februárová => Februárová
ulica Lesná => Lesná
ulica Mládežnícka => Mládežnícka
ulica Októbrová => Októbrová
ulica Partizánska => Partizánska
ulica Pod Hájmi => Pod hájmi
ulica Pod Táborom => Pod Táborom
ulica SNP => SNP
ulica Sovietskej armády => Sovietskej armády
ulica Československej armády => Československej armády
ulica Športová => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hájmi

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Hájmi

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135511
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135818
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w1239189541
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w995205053
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135301
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135308
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135991
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135529
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313136034
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135720
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135731
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313136029
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135234
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135774
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w313135394

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora