Radošina

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (6)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

58/ 48.523 17.922 JOSM
59/ 48.523 17.922 JOSM
61/ 48.522 17.921 JOSM
63/ 48.523 17.922 JOSM
64/ 48.523 17.922 JOSM
112/ 48.523 17.922 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Piešťanská (42.11)
Nitrianska (34.61)
Družstevná (6.93)
Mierová (3.66)
Školská (3.40)
Nádražná (3.08)
Kamenná (3.05)
Kpt. J. Nálepku (2.86)
Hečkova (1.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

kpt. J. Nálepku => Kpt. J. Nálepku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kpt. J. Nálepku

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
kpt. J. Nálepku
Potočná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542575
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541772
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541908
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542354
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541763
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541917
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542590
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541709
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542452
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542434
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542147
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542305
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542600
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542526
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542012
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541867
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542386
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541821
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542503
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w1231461855
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541705
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542631
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542552
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542493
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541885
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542629
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542613
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542623
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541959
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542177
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w1231471653
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541755
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542608
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542584
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542628
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541853
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542361
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542391
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542167
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542612
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542342
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541760
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542585
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542495
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542402
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541929
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542006
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542325
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542356
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541863
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541955
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541767
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244541846
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542416
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542398
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542579
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542624
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542037
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w1231471655
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542510
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542387
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w244542412
kpt. J. Nálepku (osm), Kpt. J. Nálepku (minv) w1231471654

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora