Prašice

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (19)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novosvetská (12.08)
Družstevná (6.63)
Pri majeri (5.51)
Budovateľská (4.84)
Okšovská (3.45)
1. mája (3.34)
Slnečná (2.98)
Nemečkovská cesta (2.66)
Mládežnícka (2.52)
Žalmanová (2.03)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Pri Majeri => Pri majeri

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri majeri

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Duchonka
Pri Majeri

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59000567
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w969563780
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w969563779
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w79917523
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59001509
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59000576
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59000254
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59001423
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59000980
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59001619
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59000803
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w59001533
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w1102148694

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora