Nitrianska Blatnica

Nitriansky/Topoľčany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (67)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

326/ 48.554 17.959 JOSM
362/ 48.555 17.958 JOSM
363/ 48.555 17.957 JOSM
364/ 48.555 17.957 JOSM
365/ 48.555 17.958 JOSM
366/ 48.555 17.958 JOSM
367/ 48.555 17.958 JOSM
368/ 48.555 17.958 JOSM
369/ 48.555 17.958 JOSM
370/ 48.555 17.959 JOSM
371/ 48.555 17.959 JOSM
372/ 48.556 17.959 JOSM
373/ 48.555 17.959 JOSM
374/ 48.556 17.96 JOSM
375/ 48.556 17.96 JOSM
361/ 48.555 17.958 JOSM
376/ 48.556 17.96 JOSM
378/ 48.556 17.961 JOSM
379/ 48.556 17.961 JOSM
380/ 48.556 17.961 JOSM
381/ 48.556 17.961 JOSM
464/ 48.557 17.961 JOSM
508/ 48.557 17.96 JOSM
549/ 48.557 17.96 JOSM
554/ 48.557 17.961 JOSM
559/ 48.554 17.958 JOSM
562/ 48.555 17.962 JOSM
564/ 48.554 17.959 JOSM
574/ 48.554 17.96 JOSM
582/ 48.555 17.959 JOSM
598/ 48.551 17.956 JOSM
377/ 48.556 17.96 JOSM
602/ 48.555 17.961 JOSM
360/ 48.555 17.958 JOSM
358/ 48.555 17.959 JOSM
327/ 48.554 17.959 JOSM
328/ 48.554 17.959 JOSM
329/ 48.554 17.959 JOSM
330/ 48.554 17.958 JOSM
331/ 48.554 17.959 JOSM
332/ 48.554 17.959 JOSM
333/ 48.554 17.959 JOSM
334/ 48.554 17.96 JOSM
335/ 48.554 17.96 JOSM
336/ 48.554 17.96 JOSM
337/ 48.554 17.96 JOSM
338/ 48.554 17.96 JOSM
340/ 48.554 17.961 JOSM
341/ 48.555 17.961 JOSM
359/ 48.555 17.958 JOSM
342/ 48.555 17.961 JOSM
344/ 48.555 17.962 JOSM
345/ 48.556 17.961 JOSM
346/ 48.556 17.961 JOSM
347/ 48.556 17.961 JOSM
348/ 48.556 17.961 JOSM
349/ 48.555 17.961 JOSM
350/ 48.555 17.96 JOSM
351/ 48.555 17.96 JOSM
352/ 48.555 17.96 JOSM
353/ 48.555 17.96 JOSM
354/ 48.555 17.959 JOSM
355/ 48.555 17.959 JOSM
356/ 48.555 17.959 JOSM
357/ 48.555 17.959 JOSM
343/ 48.555 17.961 JOSM
607/ 48.554 17.958 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n527474280 n4164530010 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nitrianska Blatnica

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora