Topoľčany

Nitriansky/Topoľčany

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Krušovská (8.81)
Odbojárov (8.52)
M. Benku (7.81)
Čsl. armády (7.09)
J. Alexyho (5.92)
Topoľová (5.43)
Stummerova (5.30)
Hlavná (5.28)
Ovocná (5.15)
Tovarnícka (4.73)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. Ľ. Štúra => Námestie Ľ. Štúra
Pod kalváriou => Pod Kalváriou
Ulica Ladislava Mokrého => Ladislava Mokrého
kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša
kpt. Žalmana => Kpt. Žalmana

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Drieňová
Družstevná
Hviezdoslavova
Jazmínová
Obrancov mieru
Park Alexandra Dubčeka
Pod kalváriou
Priemyselná
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dopravná (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126796
Hlavná (osm), Čerešňová (minv) w172765623
Hlavná (osm), Čerešňová (minv) w172765846
Hlavná (osm), Námestie M. R. Štefánika (minv) w172766021
Hlavná (osm), Čerešňová (minv) w172766021
Námestie M. R. Štefánika (osm), Hlavná (minv) n9685733847
Námestie M. R. Štefánika (osm), Čerešňová (minv) n9685733847
Ovocná (osm), Sv. Cyrila a sv. Metoda (minv) w172764059
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125517
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128023
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127409
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127447
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126299
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124737
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128767
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125652
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124034
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124305
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126856
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127607
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125814
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124452
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126568
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124723
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124360
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129257
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126057
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124750
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127196
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555073
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124174
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128133
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128783
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124765
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128502
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129150
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124956
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127667
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128769
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125481
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128577
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124433
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125617
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126267
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126040
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127993
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124612
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125883
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128891
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128954
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125631
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124747
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126873
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124444
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128442
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125276
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124084
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127711
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127138
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128000
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127758
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127591
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125657
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555081
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555063
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555054
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129199
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128106
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124645
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124964
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128506
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124743
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127119
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128380
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127328
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126123
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125079
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124202
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127509
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125918
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127187
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125562
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129109
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61123896
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126076
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128874
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129272
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127966
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126774
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127981
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124501
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555047
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125048
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125998
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128288
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) n10202342694
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555061
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124695
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126292
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128419
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61124100
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555087
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126309
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127001
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127577
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125012
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125730
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126156
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555098
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555082
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127245
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61129114
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w1115555079
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125876
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61126595
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127397
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125745
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127736
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61127904
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128575
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61128820
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) w61125064
Pod kalváriou (osm), Pod Kalváriou (minv) n10202342693
Sv. Cyrila a sv. Metoda (osm), Ovocná (minv) n10207288211
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102892618
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891883
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891692
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891670
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891826
V. Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102892052
Čerešňová (osm), Námestie M. R. Štefánika (minv) w172765283
Čerešňová (osm), Hlavná (minv) w172765283
Čerešňová (osm), Hlavná (minv) w172765678
Čerešňová (osm), Hlavná (minv) w172764838

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora