Topoľčany

Nitriansky/Topoľčany

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dopravná (16.26)
Krušovská (8.81)
Odbojárov (8.52)
M. Benku (7.86)
Čsl. armády (7.09)
J. Alexyho (5.92)
Topoľová (5.43)
Stummerova (5.30)
Hlavná (5.28)
Ovocná (5.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

17.novembra => 17. novembra
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. Ľ. Štúra => Námestie Ľ. Štúra
Pod kalváriou => Pod Kalváriou
kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša
kpt. Žalmana => Kpt. Žalmana
sv. Cyrila a sv. Metoda => Sv. Cyrila a sv. Metoda

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61124322 w61127979 w61128771 w102888029 w102888320 n252855638 w405211330 n3674419628 n7887992405 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61124896 w61127197 w102887736 w102892121 w102892269 w102892531 w102892579 n4397226094 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hrebíčková
J. Bottu
J. Hollého
Kukučínova
Sama Chalupku
Skýcovská
Sv. Cyrila a sv. Metoda
T. Vansovej
Tribečská
Štúrova
Šípová
Železničiarska

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Drieňová
Družstevná
Dušana Jurkoviča
Hrebíčkova
Hviezdoslavova
Janka Alexyho
Janka Jesenského
Jazmínová
Ladislava Mokrého
Martina Benku
Martina Rázusa
Miloša Alexandra Bazovského
Obrancov mieru
Park Alexandra Dubčeka
Pavla Országha Hviezdoslava
Pod kalváriou
Priemyselná
Sama Chalúpku
sv. Cyrila a sv. Metoda
Sídlisko Juh
Terézie Vansovej
Tríbečská
Valentína Beniaka
Československej armády
Ľudovíta Fullu
Šípova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61124150
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523690
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61123996
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523693
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61128079
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523694
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w325397851
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523695
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w325397850
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523696
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523697
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523691
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61126763
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61127438
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61124436
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61126243
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61125535
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61127561
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w256877749
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) n6007523692
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w256877748
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w61126166
Dušana Jurkoviča (osm), D. Jurkoviča (minv) w102891751
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61128934
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61128786
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61124593
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61126150
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61124944
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61124359
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61128437
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61124577
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61125737
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61129025
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61124040
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61128658
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w61129020
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102891815
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w247055379
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61127670
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n7071454897
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61124235
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61128819
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61128990
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102888183
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61124551
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102891822
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102891701
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102892549
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w325400960
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102892271
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w325400955
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102887759
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n7071454894
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n7071454895
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n7071454896
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w61125895
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w102891931
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102888155
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891700
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102892269
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891617
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w325355611
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891591
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891663
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w325355610
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102892121
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891741
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102892531
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102891831
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102892579
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102892525
Miloša Alexandra Bazovského (osm), M. A. Bazovského (minv) w102887736
Námestie M. R. Štefánika (osm), Čerešňová (minv) n9685733847
Námestie M. R. Štefánika (osm), Hlavná (minv) n9685733847
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) w102888167
Tríbečská (osm), Tribečská (minv) w102891903
Valentína Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891826
Valentína Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102891670
Valentína Beniaka (osm), Krušovská (minv) w102892052
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w61129205
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w61124994
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61127803
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61125591
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61125263
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w329076204
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w329076205
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61124073
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w329076208
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w329076206
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61128593
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61127136
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61125207
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61126980
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61128489
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61129010
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) w61124654

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora