Šaľa

Nitriansky/Šaľa

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (34)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (18.40)
Štúrova (17.09)
Dlhoveská (14.46)
Kráľovská (12.73)
Smetanova (11.58)
Švermova (6.79)
J. Feketeházyho (6.36)
Fr. Kráľa (5.90)
Váhová (5.62)
Záhradnícka (4.86)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
8.mája => 8. mája
Dostihová ulica => Dostihová
Jabloňová ulica => Jabloňová
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
Námestie Sv. Juraja => Námestie sv. Juraja
Námestie Sv. Trojice => Námestie sv. Trojice
Parkúrová ulica => Parkúrová
Slivková ulica => Slivková
Ulica Germánska => Germánska
Ulica J. Feketeházyho => J. Feketeházyho
Ulica Likavka => Likavka
Ulica Rímska => Rímska
Ulica Sama Chalupku => Sama Chalupku
Voltížna ulica => Voltížna

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w299345169 w1056713064 n2094886031 n5198976285 n5244436983 n5848371527 n9697103184 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1056722214 n4415963790 n7018266709 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie sv. Juraja

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Diakovská cesta
Duslianska
Fraňa Kráľa
Jána Hollého
Námestie Sv. Juraja
Námestie Sv. Trojice
Pribinovo námestie
Steinerova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Fraňa Kráľa (osm), Fr. Kráľa (minv) w481821900
Námestie Sv. Juraja (osm), Námestie sv. Juraja (minv) w61535389
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w200908879
P. Pázmaňa (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w61534991

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora