Šaľa

Nitriansky/Šaľa

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (34)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (18.40)
Štúrova (17.09)
Dlhoveská (14.46)
Kráľovská (12.73)
Smetanova (11.58)
Družstevná (9.65)
Švermova (6.79)
J. Feketeházyho (6.36)
Fr. Kráľa (5.90)
Záhradnícka (5.77)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
8.mája => 8. mája
Dostihová ulica => Dostihová
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
Námestie Sv. Juraja => Námestie sv. Juraja
Námestie Sv. Trojice => Námestie sv. Trojice
Parkúrová ulica => Parkúrová
Ulica Germánska => Germánska
Ulica J. Feketeházyho => J. Feketeházyho
Ulica Likavka => Likavka
Ulica Rímska => Rímska
Ulica Sama Chalupku => Sama Chalupku
Voltížna ulica => Voltížna

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w1056713064 n2094886031 n4984349220 n5198976285 n5244436983 n5848371527 n9697103184 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w220326030 w1056722214 w1081421837 w1081421838 w1081421839 w1081421840 w1081421841 w1081421842 w1081421843 w1081421844 w1081421845 w1081421846 w1081421847 w1081421848 n4415963790 n7018266709 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie sv. Juraja

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Diakovská cesta
Fraňa Kráľa
Jabloňová
Jána Hollého
Námestie Sv. Juraja
Námestie Sv. Trojice
Pribinovo námestie
Slivková
Steinerova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Fraňa Kráľa (osm), Fr. Kráľa (minv) w481821900
Námestie Sv. Juraja (osm), Námestie sv. Juraja (minv) w61535389
Námestie Sv. Trojice (osm), P. Pázmaňa (minv) w61534991
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w61534991
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w220329120
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w852185788
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) n4361393992
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) n4361393994
Námestie Sv. Trojice (osm), Námestie sv. Trojice (minv) w200908879

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora