Selice

Nitriansky/Šaľa

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Čsl. armády (42.62)
Mierová (18.91)
Vážska (18.43)
Perjéš (9.43)
Jazerná (6.19)
Jatovská (3.78)
Pionierska (3.37)
Hviezdoslavova (3.00)
Budovateľská (2.64)
A. Moyzesa (2.20)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
Sovietskej Armády => Sovietskej armády
Čsl. Armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Sovietskej armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolná
Sovietskej Armády
Záhradnícká
Čsl. Armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593678
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591326
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592882
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592997
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592735
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592939
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592697
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592718
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592675
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w786478688
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w786478687
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592674
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592655
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592645
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w1055818474
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592621
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592708
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592627
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592772
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592629
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592940
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591340
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593006
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591343
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591426
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591418
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591407
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591414
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591424
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591417
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591399
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591410
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591408
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592889
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591401
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w1055818078
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591378
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591402
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591365
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591376
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591372
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591346
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591353
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593052
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591384
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591430
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592597
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592585
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593321
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592949
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593328
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592998
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593338
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593038
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593358
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593062
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593402
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593080
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593091
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593533
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593099
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593555
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593564
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593259
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593599
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593674
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593653
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592959
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593299
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592871
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593282
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592988
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592526
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593007
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592527
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593029
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592525
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593048
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592545
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593077
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592954
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592574
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592632
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593103
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592685
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593110
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592696
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593167
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592789
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593198
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73592812
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73593071
Sovietskej Armády (osm), Sovietskej armády (minv) w73591419

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora