Močenok

Nitriansky/Šaľa

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (23.22)
Pri Kamennom moste (9.11)
Sv. Gorazda (4.67)
Úzka (4.53)
Mlynská (4.01)
Chalupy (3.75)
Lúčky (3.60)
Biskupa Klucha (3.44)
Andreja Hlinku (3.00)
Topoľová (2.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nad Ihriskom => Nad ihriskom
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pri kamennom moste => Pri Kamennom moste

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nad ihriskom
Pod kalváriou
Pri Kamennom moste

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cabajská
Domoviny
Hlavná
Nad Ihriskom
Pod Kalváriou
Pri kamennom moste

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w1099350927
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104494136
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104491816
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492601
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492700
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492857
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492190
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492874
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104494040
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104491826
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104493660
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492068
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492349
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104491906
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104495699
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104493434
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492049
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104493648
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104491858
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104493391
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104493962
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w104492665
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w1099350924
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w1099350937
Nad Ihriskom (osm), Nad ihriskom (minv) w1099350931
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1098513917
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w104491852
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w1098513931
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w104492052
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w385504584
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492927
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492198
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104493996
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492615
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104494481
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104493852
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492697
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w1098246598
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104495628
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492808
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104491889
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104493616
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w385504608
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104495666
Pri kamennom moste (osm), Pri Kamennom moste (minv) w104492501

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora