Nána

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

1. mája (7.42)
Madáchova (5.17)
Spojovacia (2.70)
Jókaiho (2.12)
Školská (2.01)
Hviezdoslavova (1.95)
Záhradná (1.67)
Wolkerova (1.27)
Hronská (1.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Madáchová => Madáchova
Nový Dvor => Nový dvor

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Madáchova
Nový dvor

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Madáchová
Nový Dvor
Tehliarska cesta
Železničný rad

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151449
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150644
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150908
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151062
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833737
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150881
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150321
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150277
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150198
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150504
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151312
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150539
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150173
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150874
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150761
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151356
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151292
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150435
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151491
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151135
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150250
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150591
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150268
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150163
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151016
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150727
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151343
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151093
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150922
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150827
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151492
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150646
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150675
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150862
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151433
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151286
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151170
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833774
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150842
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150656
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150660
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151229
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151130
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150925
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150945
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151051
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151088
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151276
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151295
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150190
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150865
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833764
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151071
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151109
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150655
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150429
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151454
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150720
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150487
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150494
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151194
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833760
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151214
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151459
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150994
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150451
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150391
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150273
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150500
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833778
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151255
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833728
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150551
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151169
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151191
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150705
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150658
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150877
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151174
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150555
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151157
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151438
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151460
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150176
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151285
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150901
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150963
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150848
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150352
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w1099833755
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151054
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151325
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150997
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151220
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150299
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150439
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151400
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151347
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151311
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150300
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150258
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150446
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150815
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150137
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150633
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151455
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150878
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150280
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151280
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150495
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150786
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150808
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150829
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150728
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150366
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151463
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151257
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151043
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150264
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151405
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150721
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151431
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151262
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150819
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150356
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150667
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151475
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150304
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150148
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150370
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151248
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150929
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151352
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151477
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150256
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150792
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150488
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150584
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150764
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151142
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150661
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150625
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150271
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151242
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151219
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150335
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150864
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150207
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150422
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150751
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150401
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150413
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150290
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58150889
Madáchová (osm), Madáchova (minv) w58151027
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w58150546

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora