Tvrdošovce

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

L. Kossutha (23.08)
Orechová (22.19)
Novozámocká cesta (13.58)
Bratislavská cesta (11.91)
Slávičia (9.13)
Železničná (7.90)
Budovateľská (5.65)
Ovocná (5.61)
Jánošíkovská cesta (5.05)
Nová cesta (4.92)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátova => Agátová
Kpt.Jaroša => Kpt. Jaroša
Kukučinova => Kukučínova
L. Kossútha => L. Kossutha
Námestie Sv. Štefana => Námestie sv. Štefana
Petőfiho => Petöfiho
Ulica Jozefa Ludasa => Jozefa Ludasa

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátová
L. Kossutha
Námestie sv. Štefana
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátova
L. Kossútha
Námestie Sv. Štefana
Petőfiho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Agátova (osm), Agátová (minv) w189338482
Agátova (osm), Agátová (minv) w189339469
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338557
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339175
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338702
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339339
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339097
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339164
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338250
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338658
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339455
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189340198
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189340366
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338762
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w1119145239
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339974
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339578
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339686
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338396
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w1119145201
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w1119145214
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339235
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339712
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338772
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189340298
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338332
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338363
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w1119145144
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189338799
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339539
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w1119145238
L. Kossútha (osm), L. Kossutha (minv) w189339013
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189340517
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189338848
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189338695
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189340205
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189339266
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189340059
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189340293
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189340090
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189338246
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189338335
Námestie Sv. Štefana (osm), Námestie sv. Štefana (minv) w189339198
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340566
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340280
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340499
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340372
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1118913380
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189339952
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340557
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340552
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338270
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340477
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338359
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340494
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1118913390
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338245
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338337
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189339836
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338504
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338274
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338265
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340527
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189338683
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w189340464

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora