Šurany

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

4207/ 48.056 18.104 JOSM
Poznanova 2292/35 48.103 18.19 JOSM

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Levická (34.32)
Vajanského (33.86)
Štúrova (20.62)
M. R. Štefánika (19.67)
Hasičská (18.36)
Nitrianska (15.38)
Hviezdoslavova (13.49)
Rozmarínová (13.03)
Kopec (12.81)
Hollého (11.82)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Albertov Dvor => Albertov dvor
Chalúpkova => Chalupkova
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Nový Dvor => Nový dvor
Nový Svet => Nový svet
Pri Zámočku => Pri zámočku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w64758669 w173244975 n4850880938 n5903893185 n6463126278 n9755759577 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w64757028 w64758321 w64758522 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalupkova
Kaparáš
Karolská
Kopec
Nový dvor
Nový svet
Okomáň

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chalúpkova
Janka Kráľa
Kapitána Nálepku
Kpt.Nálepku
Milana Rastislava Štefánika
Nitrianska cesta
Nový Svet
Osada Čiky
Terézie Vansovej
Športová
Štefánikova
Žofie Bosniakovej

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64757052
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64755589
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64758449
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64758552
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64756594
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64755850
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64757794
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64758928
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64757693
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64758939
Chalúpkova (osm), Chalupkova (minv) w64756357
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w64757684
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w64757604
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w64756754
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w64755761

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora