Štúrovo

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (17)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nánanská cesta (13.37)
Komenského (6.55)
Jesenského (5.45)
Svätého Štefana (4.96)
Javorová (4.66)
Kasárenská (4.42)
Petöfiho (4.12)
Na vyhliadke (3.37)
Sobieskeho (3.19)
Vörösmartyho (2.84)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

F. Rákócziho => F. Rákocziho
Mierova => Mierová
Na výhliadke => Na vyhliadke
Narcisova => Narcisová
Nová ulica => Nová
Nám. Sv. Imricha => Námestie sv. Imricha
Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n11473316873 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

F. Rákocziho
Námestie sv. Imricha
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Artézska
F. Rákócziho
Kostolná
Mierova
Most Márie Valérie
Na Boží kopec
Narcisova
Námestie pri štadióne
Námestie Sv. Imricha
Námestie Svätého Imricha
Petőfiho
Pri garážach
Pri záhradách
Staničná
Tulipánová
Zadná
Úzka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240945
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457858243
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457858246
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457858251
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457858239
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240946
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240907
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240909
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240923
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240903
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240924
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240927
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240904
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240944
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240929
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n1457240925
Mierova (osm), Mierová (minv) w52398892
Mierova (osm), Mierová (minv) w52664231
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404603
Mierova (osm), Mierová (minv) w52399902
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404605
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404272
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404274
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404279
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404554
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404539
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404550
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404558
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404552
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404322
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404594
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404548
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404590
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404325
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404592
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404564
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404562
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404560
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404469
Mierova (osm), Mierová (minv) w52404536
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58148915
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58147530
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58140591
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58145239
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58148943
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58149133
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58141290
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58147715
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58148611
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58141324
Narcisova (osm), Narcisová (minv) w58149005
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58149031
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58140508
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58149168
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58143121
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58141276
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58146083
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58147686
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58147583
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58141243
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58144291
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58148961
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58140671
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58148874
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58149127
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58145155
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58140643
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58141395
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58149058
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58144838
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58142160
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58140724
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58140981
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58148759
Námestie Sv. Imricha (osm), Námestie sv. Imricha (minv) w58147757
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404632
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677102
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506442
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677103
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506441
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506443
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677104
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3430596093
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404624
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3430596094
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404641
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3430596095
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404600
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677090
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404616
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n3429294805
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677101
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404635
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994507272
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148977
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994507271
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145094
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147851
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148757
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147157
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677091
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148732
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232575672
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232575673
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677108
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145471
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506440
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232576322
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506439
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677116
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506438
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677115
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n1994506437
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677107
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232576321
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404595
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677092
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404661
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w144307506
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148488
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144061
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143551
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145352
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145283
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58140528
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148779
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58146852
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142138
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145751
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147810
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148935
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147139
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142547
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141028
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143697
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143451
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1228726486
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147477
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58140772
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148045
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143692
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145847
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58140816
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143210
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143343
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141460
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147802
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148901
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148981
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147613
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144618
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1157805737
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58146970
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145383
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58140159
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404639
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w143690238
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404628
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404563
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147132
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404285
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677089
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404273
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677088
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404653
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677087
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404649
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677086
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404645
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677094
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58146303
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404630
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142956
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141530
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147684
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147631
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148841
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141953
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144340
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404642
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404651
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142630
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148004
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143684
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404652
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144323
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404665
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143163
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141481
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404648
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w52404596

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora