Štúrovo

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (42)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nánanská cesta (13.37)
Komenského (6.61)
Jesenského (5.47)
Svätého Štefana (4.96)
Kasárenská (4.42)
Petöfiho (4.11)
Javorová (3.97)
Na vyhliadke (3.37)
Sobieskeho (2.94)
Vörösmartyho (2.84)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

F. Rákócziho => F. Rákocziho
Mierova => Mierová
Na výhliadke => Na vyhliadke
Narcisova => Narcisová
Nová ulica => Nová
Nám. Sv. Imricha => Námestie sv. Imricha
Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58140547 w58143085 w987915909 n5684506982 n7699201779 n8824450138 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58143567 w586930451 n5233677104 n5233677115 n5233677116 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

F. Rákocziho
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Artézska
Bocskaiho
F. Rákócziho
Janka Kráľa
Kostolná
Mikuláša Zrínskeho
Most Márie Valérie
Mária Valéria híd
Na Boží kopec
Na výhliadke
Námestie pri štadióne
Námestie Sv. Imricha
Námestie Svätého Imricha
Nárcisová
Ostrihomská cesta
Petőfiho
Pri garážach
Pri záhradách
Staničná
Továrenská
Tulipánová
Zadná
Úzka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58140645
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148989
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58147492
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58141585
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58147413
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148993
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146593
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145513
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58141655
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58149209
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58143169
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58147781
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58147847
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58141802
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142494
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145777
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146673
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142371
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148843
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146475
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58144841
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146397
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145583
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142177
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58143181
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58149020
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58149236
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145428
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58143003
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58147948
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145667
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142821
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148422
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58144437
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58149159
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146274
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58144664
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146979
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148522
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58144452
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148800
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148910
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145329
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146891
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58146056
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58140252
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148876
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58140095
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142753
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145883
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145975
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148149
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58145048
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58148851
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58144375
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w58142293
Na výhliadke (osm), Na vyhliadke (minv) w58142773
Na výhliadke (osm), Na vyhliadke (minv) w58145339
Na výhliadke (osm), Na vyhliadke (minv) w58147325
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58148915
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58141324
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58140591
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58145239
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58148943
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58147530
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58141290
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58147715
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58148611
Nárcisová (osm), Narcisová (minv) w58149133
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677103
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677087
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677086
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677094
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677092
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677091
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677090
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677102
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232576322
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677108
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677107
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677088
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232576321
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145471
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232575673
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5232575672
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677101
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n5233677089
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58146250
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143684
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58146357
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148615
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143859
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147554
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142346
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58143451
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58141028
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58147132
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w144307506
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144403
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145352
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58140528
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58149138
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58142983
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58148732
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58145216
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58144061
Športová (osm), Záhradnícka (minv) w58140987

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora