Svodín

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novovieska cesta (22.19)
Veľkolesná (21.38)
Maďarskosvodínska cesta (13.27)
Dolná jablčná (10.74)
Dolný koniec (5.64)
Hlavnosecká (3.64)
Škovránkova (3.63)
Horná mlynská (3.34)
Morušová (3.30)
Hlavná (3.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolná jablčná ulica => Dolná jablčná
Dolná mlynská ulica => Dolná mlynská
Hlavnosecká ulica => Hlavnosecká
Hlavná ulica => Hlavná
Horná jablčná ulica => Horná jablčná
Horná mlynská ulica => Horná mlynská
Kamenárska ulica => Kamenárska
Kopcová ulica => Kopcová
Kostolná ulica => Kostolná
Krížna ulica => Krížna
Lipová ulica => Lipová
Malokostolná ulica => Malokostolná
Malá škovránková ulica => Malá škovránková
Morušová ulica => Morušová
Ulica Bieleho kríža => Bieleho kríža
Ulica Pála Pathóa => Pála Pathóa
Ulica kopca Tenkesa => Kopca Tenkesa
Ulica sv. Floriána => Sv. Floriána
Ulica svätého Urbána => Svätého Urbána
Veterná ulica => Veterná
Veľkolesná ulica => Veľkolesná
Školská ulica => Školská
Škovránková ulica => Škovránkova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Škovránkova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Škovránková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809715
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810167
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810158
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810161
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810155
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1110332854
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810151
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810157
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810146
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810160
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810153
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810152
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810110
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810148
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1110332905
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810145
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810094
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810143
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810084
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810140
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1110332931
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810162
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810172
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810220
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810190
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810180
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810177
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810201
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810176
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810204
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810173
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810209
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810170
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810211
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810169
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810203
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810168
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810207
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810164
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810196
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810175
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810163
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810115
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w79917157
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810070
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810052
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809930
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809962
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809905
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1110332919
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809886
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809916
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809884
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809887
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809972
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809874
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809800
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809863
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809784
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809839
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809762
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809824
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809738
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809774
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809878
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809939
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809979
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809975
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810054
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810048
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810053
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810046
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810049
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810047
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810044
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810039
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810037
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810038
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810025
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810028
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810019
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810018
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810008
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810000
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809999
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809989
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73809988
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810063
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w73810222

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora