Svodín

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novovieska cesta (22.19)
Veľkolesná (21.35)
Maďarskosvodínska cesta (13.27)
Dolná jablčná (10.74)
Dolný koniec (5.64)
Škovránkova (3.64)
Hlavnosecká (3.64)
Horná mlynská (3.34)
Hlavná (3.13)
Kopca Tenkesa (3.07)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolná jablčná ulica => Dolná jablčná
Dolná mlynská ulica => Dolná mlynská
Hlavnosecká ulica => Hlavnosecká
Hlavná ulica => Hlavná
Horná jablčná ulica => Horná jablčná
Horná mlynská ulica => Horná mlynská
Kamenárska ulica => Kamenárska
Kopcová ulica => Kopcová
Kostolná ulica => Kostolná
Krížna ulica => Krížna
Lipová ulica => Lipová
Malokostolná ulica => Malokostolná
Malá škovránková ulica => Malá škovránková
Morušová ulica => Morušová
Ulica Bieleho kríža => Bieleho kríža
Ulica Pála Pathóa => Pála Pathóa
Ulica kopca Tenkesa => Kopca Tenkesa
Ulica sv. Floriána => Sv. Floriána
Ulica svätého Urbána => Svätého Urbána
Veterná ulica => Veterná
Veľkolesná ulica => Veľkolesná
Školská ulica => Školská
Škovránková ulica => Škovránkova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora