Palárikovo

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (5.26)
1. mája (4.97)
Pod lipami (4.70)
Remeselnícka (4.35)
Boženy Nemcovej (4.27)
Slnečná (3.76)
Osada Čiky (3.64)
Bažantnica (3.64)
Železničná (3.53)
Krížna (3.14)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Cergátova => Cergátová
Námestie Padlých hrdinov => Námestie padlých hrdinov
Námestie Slobody => Námestie slobody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cergátová
Námestie padlých hrdinov
Námestie slobody
Osada Pikova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cergátova
Námestie Padlých hrdinov
Námestie Slobody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315797386
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w1102613309
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315794997
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w1102613303
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315797404
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315794973
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795545
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796628
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796501
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315797294
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796143
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795399
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795076
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796950
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795207
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w1102613268
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795431
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315797011
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795008
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w1102613297
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796457
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795605
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795560
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795392
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795135
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315795364
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796712
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796015
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796189
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796362
Cergátova (osm), Cergátová (minv) w315796184
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795724
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w1103541294
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315796743
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795396
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315797126
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315797005
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315796615
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795202
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795248
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795589
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315796398
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795872
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315797430
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795758
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795562
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w1103541272
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795151
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795666
Námestie Padlých hrdinov (osm), Námestie padlých hrdinov (minv) w315795902
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w1104038823
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315796759
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795493
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795477
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795664
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w972452352
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w1104038857
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795718
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795242
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795127
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795134
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315796156
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315796430
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795285
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315796732
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315797161
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315795877
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w315796683
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w972452354

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora