Veľký Kýr

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (11.47)
Družstevná (10.46)
Záhradná (6.65)
Staničná (5.96)
Novozámocká (5.41)
Na sihoti (4.10)
Malokýrska (3.41)
Hámad (3.17)
Apátska (2.80)
Cetínska (2.73)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Malá Pažiť => Malá pažiť
Na Sihoti => Na sihoti
Námestie Sv. Jána => Námestie sv. Jána
Petőfiho => Petöfiho
Ružový Dvor => Ružový dvor
Veľká Pažiť => Veľká pažiť

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Malá pažiť
Na sihoti
Petöfiho
Ružový dvor
Veľká pažiť

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Fučíkova
Malá Pažiť
Na Sihoti
Petőfiho
Ružový Dvor
Veľká Pažiť

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446988
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448062
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w1039333556
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447909
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446825
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447642
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446768
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446842
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448320
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w1039333554
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447730
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447727
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447781
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448331
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448129
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448143
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448072
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447772
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447087
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448325
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447541
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447983
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w1039333560
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446637
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447063
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447731
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446707
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448339
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446712
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446843
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447773
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447624
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448180
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448074
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447072
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w1039333561
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244446745
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447535
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w1039333620
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447633
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244448101
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447879
Malá Pažiť (osm), Malá pažiť (minv) w244447543
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w244447705
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w244447787
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w1039333759
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w1039333761
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550685
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w244447008
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551068
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550865
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550719
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w1039333762
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550747
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550838
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550767
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550878
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550935
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551000
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550874
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551022
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551033
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550780
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550864
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550705
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551065
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147551106
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w1039333713
Na Sihoti (osm), Na sihoti (minv) w147550761
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447760
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447853
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447430
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447712
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447631
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447697
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447917
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446727
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448132
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447935
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446749
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446968
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w396356209
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447709
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447404
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447017
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448164
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447885
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446845
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446921
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447477
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447753
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448036
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446693
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446993
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448118
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447147
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448347
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447050
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446662
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448315
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447698
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447976
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447466
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447829
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446980
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448078
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447287
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446803
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448230
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447833
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448344
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448130
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448098
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447875
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1039333567
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447009
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244448283
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447977
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446974
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447770
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447810
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446625
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244446911
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1039333570
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447635
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447432
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1039333732
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447574
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447794
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447115
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1039333697
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447529
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w244447716
Ružový Dvor (osm), Ružový dvor (minv) w1039333777
Ružový Dvor (osm), Ružový dvor (minv) w1039333780
Ružový Dvor (osm), Ružový dvor (minv) w1039333774
Ružový Dvor (osm), Ružový dvor (minv) w1039333775
Ružový Dvor (osm), Ružový dvor (minv) w1039333778
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446644
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447111
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447278
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447518
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447305
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447560
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447253
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447338
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447435
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w1039333555
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447848
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447864
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447451
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447181
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447103
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447489
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446775
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446889
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244448114
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446814
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447058
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447220
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447488
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244448002
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447774
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244448217
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447461
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447528
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447021
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447046
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447307
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w1039333557
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447947
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447806
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244448204
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447843
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447708
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447614
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244447290
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446818
Veľká Pažiť (osm), Veľká pažiť (minv) w244446773

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora