Lipová

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (77)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.108 18.178 JOSM
382/ 48.109 18.177 JOSM
380/ 48.109 18.177 JOSM
379/ 48.109 18.176 JOSM
378/ 48.109 18.176 JOSM
377/ 48.109 18.176 JOSM
375/ 48.109 18.176 JOSM
374/ 48.109 18.176 JOSM
373/ 48.109 18.175 JOSM
372/ 48.109 18.175 JOSM
371/ 48.109 18.175 JOSM
370/ 48.109 18.175 JOSM
369/ 48.109 18.175 JOSM
368/ 48.109 18.174 JOSM
367/ 48.109 18.174 JOSM
366/ 48.109 18.174 JOSM
383/ 48.109 18.177 JOSM
384/ 48.109 18.178 JOSM
385/ 48.109 18.178 JOSM
386/ 48.109 18.178 JOSM
901/ 48.107 18.178 JOSM
900/ 48.107 18.178 JOSM
838/ 48.108 18.179 JOSM
831/ 48.108 18.178 JOSM
830/ 48.108 18.178 JOSM
821/ 48.11 18.168 JOSM
818/ 48.109 18.168 JOSM
364/ 48.109 18.173 JOSM
799/ 48.109 18.174 JOSM
744/ 48.109 18.175 JOSM
730/ 48.109 18.168 JOSM
706/ 48.109 18.178 JOSM
428/ 48.109 18.174 JOSM
401/ 48.108 18.181 JOSM
400/ 48.108 18.18 JOSM
387/ 48.108 18.178 JOSM
756/ 48.11 18.169 JOSM
902/ 48.107 18.178 JOSM
363/ 48.109 18.173 JOSM
360/ 48.11 18.172 JOSM
337/ 48.109 18.168 JOSM
336/ 48.11 18.168 JOSM
335/ 48.11 18.168 JOSM
13/ 48.108 18.179 JOSM
12/ 48.108 18.18 JOSM
11/ 48.108 18.18 JOSM
10/ 48.108 18.18 JOSM
9/ 48.108 18.18 JOSM
8/ 48.108 18.18 JOSM
7/ 48.108 18.179 JOSM
6/ 48.108 18.179 JOSM
5/ 48.108 18.179 JOSM
4/ 48.108 18.179 JOSM
3/ 48.108 18.179 JOSM
2/ 48.108 18.178 JOSM
338/ 48.109 18.168 JOSM
339/ 48.109 18.168 JOSM
340/ 48.109 18.168 JOSM
341/ 48.11 18.168 JOSM
358/ 48.109 18.172 JOSM
357/ 48.11 18.172 JOSM
356/ 48.109 18.171 JOSM
354/ 48.109 18.171 JOSM
353/ 48.11 18.171 JOSM
352/ 48.11 18.171 JOSM
351/ 48.11 18.171 JOSM
361/ 48.109 18.173 JOSM
350/ 48.11 18.17 JOSM
348/ 48.11 18.17 JOSM
347/ 48.11 18.17 JOSM
346/ 48.11 18.169 JOSM
345/ 48.11 18.169 JOSM
344/ 48.11 18.169 JOSM
343/ 48.11 18.169 JOSM
342/ 48.11 18.168 JOSM
349/ 48.11 18.17 JOSM
903/ 48.107 18.178 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nitrianska cesta

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora