Dvory nad Žitavou

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mostná (12.56)
Veľká komárňanská (6.62)
Námestie J. Dózsu (5.08)
Branovská cesta (4.99)
Tyršova (4.60)
Jána Szabóa (3.40)
Tabaková (3.15)
Dubová cesta (2.94)
Hlavná (2.78)
J. A. Komenského (2.69)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Mlynské Nám. => Mlynské námestie
Nám. J. Dózsu => Námestie J. Dózsu
Nám. Sv. Vendelína => Námestie sv. Vendelína
Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mlynské námestie
Námestie sv. Vendelína
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mlynské Námestie
Námestie Sv. Vendelína
Petőfiho
Vinohradnícka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mlynské Námestie (osm), Mlynské námestie (minv) w58498463
Mlynské Námestie (osm), Mlynské námestie (minv) w58495940
Mlynské Námestie (osm), Mlynské námestie (minv) w58498671
Mlynské Námestie (osm), Mlynské námestie (minv) w58497623
Mlynské Námestie (osm), Mlynské námestie (minv) w58497747
Námestie Sv. Vendelína (osm), Námestie sv. Vendelína (minv) w58497121
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498492
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496188
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497889
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496967
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498455
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498685
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497683
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496131
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497824
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498767
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58495401
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497693
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496016
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58495897
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497572
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498214
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498435
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496450
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496115
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498749
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498043
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58495183
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498162
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497601
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497263
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498684
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496982
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497056
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496165
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496539
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498036
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497280
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497782
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498169
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496012
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498880
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496376
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497635
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496369
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497705
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496166
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58495090
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497022
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498673
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497379
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498872
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496569
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58495156
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498171
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498985
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496949
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496028
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496991
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497163
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496482
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497868
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497913
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496635
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498277
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497451
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58497599
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58496566
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58498651

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora