Nové Zámky

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

6567/ 47.975 18.119 JOSM
7108/ 47.974 18.118 JOSM

Adresné body bez súradníc (126)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Komárňanská (29.52)
Nitrianska cesta (18.18)
Čerešňová (15.28)
Gúgska (13.46)
Komárňanská cesta (13.15)
A. Jedlika (11.42)
Dvorská cesta (10.65)
Pri skladoch (9.86)
M. R. Štefánika (8.79)
Ľanová (8.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bazová ulica => Bazová
Cyrilometódska => Cyrilometodská
F. Rákócziho => F. Rákocziho
Jarná ulica => Jarná
Letná ulica => Letná
Medová ulica => Medová
Mesačná ulica => Mesačná
Nám. Gy. Széchényiho => Námestie Gy. Széchényiho
Nám. P.O. Hviezdoslava => Námestie P. O. Hviezdoslava
Nám. františkánov => Námestie františkánov
Nám. hrdinov => Námestie hrdinov
Nám. republiky => Námestie republiky
Nám. slobody => Námestie slobody
Petőfiho => Petöfiho
Rozmarínová ulica => Rozmarínová
Ulica Piritovská alej => Piritovská alej
Ulica pod hviezdami => Pod hviezdami
Ulica západ slnka => Západ slnka
Zamatová ulica => Zamatová
Zimná ulica => Zimná
Západná ulica => Západná
bratov Baldigarovcov => Bratov Baldigarovcov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n2186948085 n4258215693 n8638292905 n11763469811 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11678025157 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

F. Rákocziho
Zamatová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cyrilometódska
F. Rákócziho
Gabriela Bethlena
Námestie P.O. Hviezdoslava
Petőfiho
Záhradkárska osada Tekvičné pole
Záhradkárska osada Zelený raj

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Banskobystrická (osm), Hlavné námestie (minv) n11660848187
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970519
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57971374
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57974584
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57975051
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57976047
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970487
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57975284
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970878
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973902
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57975704
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57974931
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57975757
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970664
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57974097
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973661
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973376
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57976068
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973351
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57976396
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57972818
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57971192
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970808
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57971689
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57976159
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57975760
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970462
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57974164
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848166
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848165
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848164
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57974634
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57972227
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848162
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848161
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848160
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973774
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848159
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848163
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57973015
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) n11660848158
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57971617
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57971921
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57972604
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57972291
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970836
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w287027083
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57970612
Cyrilometódska (osm), Cyrilometodská (minv) w57972968
Ernestova bašta (osm), Majzonovo námestie (minv) n11660848247
F. Kapisztóryho (osm), Mostná (minv) w57976097
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w57894620
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n11654172616
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w57895344
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n11654172632
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n11660848006
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w57895929
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n11660848005
Hlavné námestie (osm), Banskobystrická (minv) n11660847784
Kollárova (osm), Komenského (minv) n11660848002
Komenského (osm), Kollárova (minv) n11660847999
Kostolná (osm), Námestie františkánov (minv) r899105
Majzonovo námestie (osm), Ernestova bašta (minv) n11660847969
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54494203
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54493907
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w690922853
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54494243
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54493923
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54493917
Námestie P.O. Hviezdoslava (osm), Námestie P. O. Hviezdoslava (minv) w54494149
Námestie františkánov (osm), Kostolná (minv) w57895548
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57895660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57892334
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57897673
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57894551
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1253577878
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57896465
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57893499
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57894699
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57892161
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n11660847855
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57893274
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57892741
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57897570
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57895045
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n11660847856
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57892302
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57891564
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57891301
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57895767
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w57891264

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora