Nové Zámky

Nitriansky/Nové Zámky

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

6567/ 47.975 18.119 JOSM
7108/ 47.974 18.118 JOSM

Adresné body bez súradníc (126)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Komárňanská (29.52)
Nitrianska cesta (18.20)
Čerešňová (15.28)
Gúgska (13.46)
Komárňanská cesta (13.15)
A. Jedlika (11.42)
Dvorská cesta (10.65)
Pri skladoch (9.86)
M. R. Štefánika (8.79)
Ľanová (8.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bazová ulica => Bazová
Cyrilometódska => Cyrilometodská
F. Rákócziho => F. Rákocziho
Jarná ulica => Jarná
Medová ulica => Medová
Mesačná ulica => Mesačná
Nám. Gy. Széchényiho => Námestie Gy. Széchényiho
Nám. P.O. Hviezdoslava => Námestie P. O. Hviezdoslava
Nám. františkánov => Námestie františkánov
Nám. hrdinov => Námestie hrdinov
Nám. republiky => Námestie republiky
Nám. slobody => Námestie slobody
Petőfiho => Petöfiho
Rozmarínová ulica => Rozmarínová
Ulica Piritovská alej => Piritovská alej
Ulica pod hviezdami => Pod hviezdami
Ulica západ slnka => Západ slnka
Zimná ulica => Zimná
Západná ulica => Západná
bratov Baldigarovcov => Bratov Baldigarovcov

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w57891074 w57891359 w57891367 w57891582 w57891919 w57891927 w57892045 w57892104 w57892361 w57892510 w57892540 w57892657 w57892828 w57892846 w57892948 w57892973 w57893046 w57893287 w57893407 w57893500 w57893561 w57893578 w57893694 w57893721 w57893752 w57894005 w57894138 w57894254 w57894350 w57894494 w57894541 w57894584 w57894590 w57894611 w57894638 w57894753 w57894873 w57894895 w57895044 w57895147 w57895170 w57895301 w57895455 w57895528 w57895645 w57895756 w57895758 w57896023 w57896066 w57896287 w57896318 w57896401 w57896600 w57896620 w57896739 w57896812 w57896829 w57896830 w57896939 w57896962 w57897163 w57897205 w57897270 w57897332 w57897334 w57897395 w57897470 w57897472 w57897609 w57897711 w57970487 w57970519 w57970544 w57970610 w57970689 w57970728 w57970808 w57970854 w57970878 w57970916 w57971033 w57971130 w57971192 w57971520 w57971617 w57971636 w57971689 w57971844 w57971864 w57971921 w57971936 w57971947 w57972077 w57972079 w57972227 w57972254 w57972268 w57972318 w57972608 w57972634 w57972637 w57972650 w57972690 w57972968 w57972994 w57973090 w57973112 w57973246 w57973255 w57973277 w57973351 w57973376 w57973496 w57973608 w57973703 w57973743 w57973747 w57973801 w57974180 w57974544 w57974584 w57974679 w57974704 w57974852 w57975051 w57975107 w57975376 w57975704 w57975757 w57976159 w57976348 w434345421 w434345422 w434345469 w690923086 w956020191 n1291354795 n4684057838 n4882140323 n4884416123 n4884435721 n5484830724 n7142193800 n8415851195 n8518253579 n8636353113 n8676487232 n8676487233 n9221510062 n9755759578 n9774989598 n9775016584 n9775016585 n9775021052 n9775021053 n9775021054 n10060286300 n10154172699 n10296498803 n10300568908 n10687539848 n10704085032 n10808153360 n10819613684 n10833503889 n10833541214 n10965081641 n11037004873 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w57891051 w57892798 w57893533 w57895386 w57895806 w57896080 w57896891 w57897735 w57971042 w57971711 w57972619 w57973215 w57973264 w57973331 w57973751 w57973782 w57973863 w57973900 w57974042 w57974156 w57974687 w57974784 w57974955 w57975174 w57975444 w57975628 w57975933 w57976205 w690962593 w690962594 n2175127382 n4684057840 n5115920321 n6983389846 n7512623182 n8630056297 n8630056298 n8736210622 n8736210623 n8736210624 n9176636133 n9774989596 n9774989597 n10060331398 n10687539849 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazová
Levanduľová
M. Flengera
Námestie františkánov
Pod baštou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Andovská rovina
Bajčská
G.Bethlena
Gabriela Bethlena
Juraja Dózsu
Letná
Michala Flengera
Michala Matunáka
Nesvadská
Námestie Františkánov
S.H. Vajanského
Trojity vrch
Veľká Ragoňa
Záhradkárska osada AGRO
Záhradkárska osada BUKROK
Záhradkárska osada Elektrosvit
Záhradkárska osada Hliník
Záhradkárska osada Jánošík
Záhradkárska osada Krásne údolie
Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov
Záhradkárska osada Letomostie
Záhradkárska osada Modrá ryba
Záhradkárska osada Pod orechom
Záhradkárska osada Poľnohospodár
Záhradkárska osada Prútovisko
Záhradkárska osada Púpava
Záhradkárska osada SVIT
Záhradkárska osada Tekvičné pole
Záhradkárska osada U rybníka
Záhradkárska osada U Splavu
Záhradkárska osada Vodár
Záhradkárska osada Winnetou
Záhradkárska osada Zelený raj
Záhradkárska osada Zámčan
Ľudovíta Štúra
Šurianska cesta
Žofijská osada

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57972355
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57972849
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57972451
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57972537
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57973185
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57973403
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57971263
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57976320
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57971390
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57971817
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57973455
Bajčská (osm), Bajčská cesta (minv) w57973060
Budovateľská (osm), Tvrdošovská cesta (minv) w57973762
F. Kapisztóryho (osm), Námestie Gy. Széchényiho (minv) w57970675
Gabriela Bethlena (osm), G. Bethlena (minv) w57892295
Gabriela Bethlena (osm), G. Bethlena (minv) w57893792
Gabriela Bethlena (osm), G. Bethlena (minv) w57895258
Gabriela Bethlena (osm), G. Bethlena (minv) w57893489
Gabriela Bethlena (osm), G. Bethlena (minv) w57891563
Gogoľova (osm), F. Kapisztóryho (minv) w57976097
Gogoľova (osm), Mostná (minv) w57976097
Gogoľova (osm), F. Kapisztóryho (minv) w57973145
Hlavné námestie (osm), Banskobystrická (minv) w292673744
Hradná (osm), Žerotínova bašta (minv) w57894653
Juraja Dózsu (osm), G. Bethlena (minv) n2956819393
Juraja Dózsu (osm), G. Bethlena (minv) w57973794
Juraja Dózsu (osm), G. Bethlena (minv) n2956819394
Kasárenská (osm), G. Bethlena (minv) w57895455
Kmeťova (osm), Poľná (minv) w57892541
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57891516
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57897447
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57894092
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57893153
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57896874
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57897148
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57896479
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57895105
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57893799
Komjatická (osm), Wolkerova (minv) w57892557
Komárňanská cesta (osm), Komárňanská (minv) w57970749
Komárňanská cesta (osm), Komárňanská (minv) w57971926
Kostolná (osm), Námestie františkánov (minv) r899105
L. Kassáka (osm), A. Jedlika (minv) w57892536
L. Kassáka (osm), Gúgska (minv) w57895383
Majzonovo námestie (osm), Ernestova bašta (minv) w57893080
Michala Flengera (osm), M. Flengera (minv) n2962390308
Michala Flengera (osm), M. Flengera (minv) w57892517
Michala Flengera (osm), S. H. Vajanského (minv) n2968474419
Michala Flengera (osm), Rázusova (minv) n2968474418
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57894731
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57893708
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57893350
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57894550
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57895069
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57891600
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57893458
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57894832
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57891728
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57894955
Michala Matunáka (osm), M. Matunáka (minv) w57894904
Mostná (osm), Tyršova (minv) w57975214
Nitrianska cesta (osm), Tvrdošovská cesta (minv) w57896172
Námestie Františkánov (osm), Námestie františkánov (minv) w57892917
Viničná (osm), Čerešňová (minv) w233371909
Výpalisko (osm), A. Jedlika (minv) w57896334
Záhradkárska osada Tekvičné pole (osm), Komočská cesta (minv) w57891775
Záhradkárska osada Tekvičné pole (osm), Komočská cesta (minv) w57897438

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora