Lužianky

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (36)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kajsa II (19.46)
Rastislavova (5.28)
Korytovská (4.81)
Kajsa (4.26)
Cez panské (3.54)
Radošinská (3.36)
Obežná (3.28)
Ciolkovského (2.81)
Vinárska (2.70)
Na ihrisko (2.64)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolné Hony => Dolné hony
Egrešová ulica => Egrešová
Jahodová ulica => Jahodová
Lipová ulica => Lipová
Malinová ulica => Malinová
Na Ihrisko => Na ihrisko
Slivková ulica => Slivková
Smreková ulica => Smreková
Topoľová ulica => Topoľová
Višňová ulica => Višňová
Čerešňová ulica => Čerešňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58836871 w58836971 w58837436 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58837878 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolné hony
Kajsa II
Prúdová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazová
Brezová
Dolné Hony
Gaštanová
Jaseňová
Javorová
Kajsa II.
Liesková
Marhuľová
Na pasienkoch
Počasie
Ríbezľová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Počasie (osm), Počašie (minv) w638608381
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608382
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608383
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608386
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608398
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608404
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608415
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608416
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608421
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608417
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608422
Počasie (osm), Počašie (minv) w638608424

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora