Lužianky

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (36)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kajsa II (19.46)
Rastislavova (5.07)
Korytovská (4.81)
Kajsa (4.46)
Cez panské (3.54)
Radošinská (3.35)
Obežná (3.28)
Teslova (3.26)
Gaštanová (3.19)
Višňová (2.88)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bazová ulica => Bazová
Brezová ulica => Brezová
Dolné Hony => Dolné hony
Egrešová ulica => Egrešová
Gaštanová ulica => Gaštanová
Jahodová ulica => Jahodová
Jaseňová ulica => Jaseňová
Javorová ulica => Javorová
Lipová ulica => Lipová
Malinová ulica => Malinová
Na Ihrisko => Na ihrisko
Ríbezľová ulica => Ríbezľová
Slivková ulica => Slivková
Smreková ulica => Smreková
Topoľová ulica => Topoľová
Višňová ulica => Višňová
Čerešňová ulica => Čerešňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58836871 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolné hony
Pri rieke

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolné Hony
Kajsa II.
Liesková
Marhuľová
Na pasienkoch
Pod hliníkom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1211127032
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836735
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836600
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836824
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837644
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w1168522709
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837564
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836961
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837838
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836742
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w1168524612
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836855
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836937
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837394
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837415
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837079
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836848
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837171
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w1168528814
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837831
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w1168527056
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58836799
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58838004
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w1168519788
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837762
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837557
Pod hliníkom (osm), Pod Hliníkom (minv) w58837049

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora