Ivanka pri Nitre

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novozámocká (8.14)
Mojmírovská (6.48)
Luk (3.92)
Hornocintorínska (3.65)
Pri tehelni (3.24)
Vinohradská (3.22)
Gergelova (2.65)
Myrtina (2.64)
Krakovská (2.63)
Horná (2.59)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Brezová ulica => Brezová
Buková ulica => Buková
Dubová ulica => Dubová
Jaseňová ulica => Jaseňová
Javorová ulica => Javorová
Na Pílu => Na pílu
Na Stanicu => Na stanicu
Pri Parku => Pri parku
Pri Tehelni => Pri tehelni
Ulica Južná => Južná
Ulica Kračiny => Kračiny
Ulica Východná => Východná
Ulica Západná => Západná
Vŕbová ulica => Vŕbová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w885316029 n7079809447 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Pílu
Na Stanicu
Pri Parku
Pri Tehelni
Uralská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Pílu (osm), Na pílu (minv) w58768308
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769252
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769427
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769274
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768073
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769126
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768495
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768509
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769500
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769417
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768205
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626463
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58769499
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768367
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626462
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626461
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626460
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) w58768103
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626459
Na Stanicu (osm), Na stanicu (minv) n8232626458
Pri Parku (osm), Pri parku (minv) n8232626478
Pri Parku (osm), Pri parku (minv) n8232626477
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) n8232626474
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768650
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768015
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768598
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768471
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768248
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768001
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768523
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768129
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768480
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) n8232626476
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58767863
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768337
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) n8232626475
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768059
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58768151
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w421873562
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58769422
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w58769264
Pri Tehelni (osm), Pri tehelni (minv) w421873541
Uralská (osm), Na stanicu (minv) w58768575

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora