Čechynce

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (7.26)
Hlavná (6.54)
Na pažiti (2.62)
Lipová (2.37)
Pri Starom potoku (2.20)
Nová (2.04)
Kostolná (1.93)
Vinohradská cesta (1.67)
Cirkevná (1.65)
Pri jazere I. (1.64)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Cirkevná ulica => Cirkevná
Hlavná ulica => Hlavná
Jaseňová ulica => Jaseňová
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Lesná ulica => Lesná
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Nitrianska ulica => Nitrianska
Nová ulica => Nová
Topoľová ulica => Topoľová
Ulica Eugena Gajdára => Eugena Gajdára
Ulica na Pažiti => Na pažiti
Ulica pod vinohradmi => Pod vinohradmi
Ulica pri Starom potoku => Pri Starom potoku
Ulica pri hostinci => Pri hostinci
Ulica pri jazere I. => Pri jazere I.
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Úzka ulica => Úzka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri jazere

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kostolná (osm), Nitrianska (minv) w303917149

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora