Malý Lapáš

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (6.68)
Pohranická (3.50)
Nitrianska (3.45)
Jágerská (2.83)
Brezová (2.77)
Jaseňová (2.44)
Oravská (2.39)
Gaštanová (2.35)
Agátová (2.33)
Muránska (2.31)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Bernolákova ulica => Bernolákova
Bodocká ulica => Bodocká
Brezová ulica => Brezová
Chalupkova ulica => Chalupkova
Gaštanová ulica => Gaštanová
Hlavná ulica => Hlavná
Hurbanova ulica => Hurbanova
Inovecká ulica => Inovecká
Jaseňová ulica => Jaseňová
Javorová ulica => Javorová
Jágerská ulica => Jágerská
Kollárova ulica => Kollárova
Kremnická ulica => Kremnická
Lipová ulica => Lipová
Muránska ulica => Muránska
Nitrianska ulica => Nitrianska
Oravská ulica => Oravská
Palárikova ulica => Palárikova
Pohranická ulica => Pohranická
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Tríbečská ulica => Tríbečská
Vajanského ulica => Vajanského
Vŕbová ulica => Vŕbová
Zemianska ulica => Zemianska
Zoborská ulica => Zoborská
ulica Na pažiti => Na pažiti
ulica Na priehon => Na priehon
ulica Nový dvor => Nový dvor
ulica Pod vinohradmi => Pod vinohradmi
ulica Sv. Martina => Sv. Martina
Čerešňová ulica => Čerešňová
Športová ulica => Športová
Štiavnická ulica => Štiavnická

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Tribečská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora