Cabaj-Čápor

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (7.32)
Šalianska (5.74)
Hviezdoslavova (4.39)
Za humnami (3.81)
Cintorínska (3.52)
Narcisová (3.32)
K majeru (3.31)
Nad školou (3.04)
Sádová (2.97)
Fraštacká (2.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Brezová ulica => Brezová
Cedronská ulica => Cedronská
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dolinská ulica => Dolinská
Družstevná ulica => Družstevná
Dubová ulica => Dubová
Farská ulica => Farská
Fialková ulica => Fialková
Fraštacká ulica => Fraštacká
Hlavná ulica => Hlavná
Hrabová ulica => Hrabová
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Klzová ulica => Klzová
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Močenská ulica => Močenská
Muškátová ulica => Muškátová
Narcisová ulica => Narcisová
Nitrianska ulica => Nitrianska
Novocabajská ulica => Novocabajská
Nová ulica => Nová
Podhájska ulica => Podhájska
Púpavová ulica => Púpavová
Ružová ulica => Ružová
Slivková ulica => Slivková
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Sudovského ulica => Sudovského
Trnovecká ulica => Trnovecká
Ulica Dolný Talag => Dolný Talag
Ulica Domovina => Domovina
Ulica Funduše => Funduše
Ulica Horný Talag => Horný Talag
Ulica Jána Domastu => Jána Domastu
Ulica Sádová => Sádová
Ulica k majeru => K majeru
Ulica k potoku => K potoku
Ulica na Fízeš => Na Fízeš
Ulica na Hrúšťov => Na Hrúšťov
Ulica na hoferské humná => Na hoferské humná
Ulica nad školou => Nad školou
Ulica pod lipkami => Pod lipkami
Ulica pri lávke => Pri lávke
Ulica pri parku => Pri parku
Ulica pri sýpke => Pri sýpke
Ulica sv. Trojice => Sv. Trojice
Ulica za farskou záhradou => Za farskou záhradou
Ulica za humnami => Za humnami
Ulica za ihriskom => Za ihriskom
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Vŕbová ulica => Vŕbová
Wágnerova ulica => Wágnerova
Záhradná ulica => Záhradná
Čerešňová ulica => Čerešňová
Čingovská ulica => Čingovská
Ďurinkova ulica => Ďurinkova
Šalianska ulica => Šalianska
Školská ulica => Školská
Štepnická ulica => Štepnická

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cabajská
Poľná
Sadová
Trhové námestie
Trojičné námestie

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora