Cabaj-Čápor

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

4045/ 48.162 18.031 JOSM
4112/ 48.163 18.032 JOSM
4154/ 48.163 18.032 JOSM
4163/ 48.163 18.032 JOSM
4165/ 48.163 18.032 JOSM

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nitrianska (7.08)
Hviezdoslavova (4.39)
Sádová (3.87)
Za humnami (3.81)
Cintorínska (3.52)
Nad školou (3.09)
Fraštacká (2.92)
Wágnerova (2.89)
Pri parku (2.81)
Dolný Talag (2.77)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Brezová ulica => Brezová
Cedronská ulica => Cedronská
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dolinská ulica => Dolinská
Družstevná ulica => Družstevná
Dubová ulica => Dubová
Farská ulica => Farská
Fraštacká ulica => Fraštacká
Hlavná ulica => Hlavná
Hrabová ulica => Hrabová
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Klzová ulica => Klzová
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Močenská ulica => Močenská
Muškátová ulica => Muškátová
Nitrianska ulica => Nitrianska
Nová ulica => Nová
Podhájska ulica => Podhájska
Ružová ulica => Ružová
Slivková ulica => Slivková
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Sudovského ulica => Sudovského
Trnovecká ulica => Trnovecká
Ulica Dolný Talag => Dolný Talag
Ulica Domovina => Domovina
Ulica Funduše => Funduše
Ulica Horný Talag => Horný Talag
Ulica Jána Domastu => Jána Domastu
Ulica Sádová => Sádová
Ulica k potoku => K potoku
Ulica na Hrúšťov => Na Hrúšťov
Ulica na hoferské humná => Na hoferské humná
Ulica nad školou => Nad školou
Ulica pod lipkami => Pod lipkami
Ulica pri lávke => Pri lávke
Ulica pri parku => Pri parku
Ulica pri sýpke => Pri sýpke
Ulica sv. Trojice => Sv. Trojice
Ulica za farskou záhradou => Za farskou záhradou
Ulica za humnami => Za humnami
Ulica za ihriskom => Za ihriskom
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Vŕbová ulica => Vŕbová
Wágnerova ulica => Wágnerova
Záhradná ulica => Záhradná
Čerešňová ulica => Čerešňová
Čingovská ulica => Čingovská
Ďurinkova ulica => Ďurinkova
Šalianska ulica => Šalianska
Školská ulica => Školská
Štepnická ulica => Štepnická

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nová
Slnečná
Sádová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cabajská
Fialková
K majeru
Na Fízeš
Narcisová
Novocabajská
Poľná
Púpavová
Sadová
Trhové námestie
Trojičné námestie

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora