Vráble

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Chalupkova (30.85)
Moravská (26.15)
Levická (21.66)
Štúrova (11.24)
Staničná (10.00)
Kollárova (8.35)
Družstevná (7.65)
Krátka (6.84)
Cintorínska (6.14)
Hlavná (4.70)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Nám. Kpt. Nálepku => Námestie kpt. Nálepku
Sídl. Lúky => Sídl. lúky
Za Humnami => Za humnami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r7075595 w58547419 w95983528 w135972864 w1047843755 n5240884424 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58552288 w58554744 n347448370 w865368838 n4736078799 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie kpt. Nálepku
Sídl. lúky
Čerešňové námestie

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dlhá
Gaštanová
Hasičská
Konopná
Lúčna
Mostná
Námestie kapitána Nálepku
Námestie Kpt. Nálepku
Obecná
Ohajská
Parková
Poľná
Rozmarínová
Sadová
Sídl. Lúky
Tehlianska
Vrábeľská
Športová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavná (osm), Vinohrady (minv) w58554963
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) n3118026274
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58551589
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) n3118026273
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) n3118026272
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58548243
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58546791
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58554357
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58554762
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58554099
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58551934
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552456
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58551810
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552653
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58546952
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552580
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58548559
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58547854
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58553498
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552486
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58555000
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552976
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58551783
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58553180
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58554888
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58552228
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58547689
Námestie Kpt. Nálepku (osm), Námestie kpt. Nálepku (minv) w58548094
Okružná (osm), Za humnami (minv) w306979503
Okružná (osm), Za humnami (minv) w58547835
Staničná (osm), Hlavná (minv) w115951156
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58551814
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552001
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548018
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552030
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548312
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553634
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58554231
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553051
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548393
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884329
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879528
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879526
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58551910
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548363
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58554124
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879525
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879524
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879523
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58551749
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879522
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879527
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884330
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547426
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884332
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548339
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553615
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884343
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884342
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884341
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884340
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884339
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58554900
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879521
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547911
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552487
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553685
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552286
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552118
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884338
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884337
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884336
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) r947796
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884335
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884334
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884333
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108884331
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879520
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58554011
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547226
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879505
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879504
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879503
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879502
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879501
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879500
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879499
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879498
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879497
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879496
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879495
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n725532001
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547355
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) r5641360
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58546702
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553293
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58554906
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548488
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58551623
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58553178
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879507
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879506
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879509
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58548107
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547944
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58552326
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547676
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547255
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547538
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58547220
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879508
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879518
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879519
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58546755
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) w58551875
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879516
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879515
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879514
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879513
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879512
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879511
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879510
Sídl. Lúky (osm), Sídl. lúky (minv) n3108879517
Tehlianska (osm), Štúrova (minv) w58546975
Tehlianska (osm), Štúrova (minv) w58555030
Tehlianska (osm), Štúrova (minv) w58547365
Tehlianska (osm), Štúrova (minv) w58547170

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora