Veľký Cetín

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (151)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pri hostinci (9.56)
Za humnami (8.03)
Nová (4.03)
Cintorínska (3.89)
Nitrianska (3.34)
Hlavná (3.09)
Kostolná (2.62)
Tichá (2.32)
Stará dedina (2.24)
Horný koniec (2.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Hlavná ulica => Hlavná
Horný Koniec => Horný koniec
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Mlynská ulica => Mlynská
Nitrianska ulica => Nitrianska
Nová ulica => Nová
Stará Dedina => Stará dedina
Tichá ulica => Tichá
Ulica pri Hostinci => Pri hostinci
Za Humnami => Za humnami
ulica Kadarka => Kadarka
ulica Čerešňová => Čerešňová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora