Mojmírovce

Nitriansky/Nitra

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Taráňska (21.54)
Tretí rad (15.34)
Cintorínska (8.28)
Na Foláši (4.28)
Hasičská (4.14)
Sedliacka (3.26)
Pri mlyne (3.11)
Za parkom (3.00)
Andreja Hlinku (2.97)
Pod vinohradmi (2.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Dolinská ulica => Dolinská
Gábrišova ulica => Gábrišova
Hasičská ulica => Hasičská
Hlavná ulica => Hlavná
Ivanská ulica => Ivanská
Na Pažiti => Na pažiti
Námestie Sv. Ladislava => Námestie sv. Ladislava
Poľnokesovská ulica => Poľnokesovská
Poľná ulica => Poľná
Prenosilova ulica => Prenosilova
Pri hliníku => Pri Hliníku
Sedliacka ulica => Sedliacka
Slamkova ulica => Slamkova
Taráňska ulica => Taráňska
Ulica Andreja Hlinku => Andreja Hlinku
Ulica pri kolese => Pri kolese
Ulica za parkom => Za parkom
Šalgovská ulica => Šalgovská
Školská ulica => Školská
Štefánikova ulica => Štefánikova
Štúrova ulica => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Sv. Ladislava
Pri hliníku

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w50306649
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790948
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790642
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790706
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790511
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790399
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790509
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58791336
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790713
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790132
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790925
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790067
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w58790801
Námestie Sv. Ladislava (osm), Námestie sv. Ladislava (minv) w499580119
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w642481885
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790797
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790246
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790804
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790939
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58789929
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790563
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790681
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790183
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w642481895
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58791052
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w642481896
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w642481880
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790655
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w1067286105
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790745
Pri hliníku (osm), Pri Hliníku (minv) w58790348

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora