Nitra

Nitriansky/Nitra

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Orechov dvor 4291/46 48.272 18.175 JOSM

Adresné body bez súradníc (1379)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Topoľčianska (50.62)
Na Priehon (38.61)
Pod kostolíkom (26.74)
Orechov dvor (17.82)
Štefánikova trieda (13.21)
Kmeťova (12.80)
Dolnozoborská (12.69)
Parkové nábrežie (10.80)
Dlhá (10.41)
Biovetská (10.12)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
7.pešieho pluku => 7. pešieho pluku
8.mája => 8. mája
A.Ďateľa => A. Ďateľa
A.Žarnova => A. Žarnova
Agátová ulica => Agátová
Brigádnická => Brigádnicka
Dolné Hony => Dolné hony
Dr.J.Budayho => Dr. J. Budayho
Edisonova ulica => Edisonova
Fabiánova ulica => Fabiánova
Gerhardtova ulica => Gerhardtova
Hornokynecká ulica => Hornokynecká
Hájová ulica => Hájová
Ipeľská ulica => Ipeľská
Jevjákova ulica => Jevjákova
Knappova Ulica => Knappova
Lehotská ulica => Lehotská
M.S.Trnavského => M. S. Trnavského
Matičná ulica => Matičná
Medovková ulica => Medovková
Na Dolinu => Na dolinu
Na Hôrke => Na hôrke
Na Pasienkoch => Na pasienkoch
Na Vŕšku => Na vŕšku
Pivovarská ulica => Pivovarská
Pod Lesom => Pod lesom
Pri Studničke => Pri studničke
Repková ulica => Repková
Repíková ulica => Repíková
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Sokolia ulica => Sokolia
Tormošská ulica => Tormošská
Turzova ulica => Turzova
Ulica Andreja Bieleka => Andreja Bieleka
Ulica Eugena Filkorna => Eugena Filkorna
Ulica Hany Zelinovej => Hany Zelinovej
Ulica Jána Gustiniho => Jána Gustiniho
Ulica Mons. Vagnera => Mons. Vagnera
Ulica Pavla Straussa => Pavla Straussa
Ulica Rudolfa Hanáka => Rudolfa Hanáka
Ulica Wolfganga Kempelena => Wolfganga Kempelena
Ulica poľovníkov => Poľovníkov
Ulica sv. Huberta => Sv. Huberta
Za Humnami => Za humnami
Červenova => Červeňova
Žabia ulica => Žabia
Želiarska ulica => Želiarska
Žitná ulica => Žitná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n11638735759 n11644944591 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n673427517 n11631749711 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolné hony
Mikova Ves

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Chrenovský most
Cyrilometodské námestie
Dolné Hony
Hornotabánska
Jánskeho
Kardinála Korca
Ku skládke
Kúpeľná ulica
Mandľová
Mikova ves
Monsiňora Vagnera
Mrázová
Na Lúkach
Na pažiti
Na Stráni
Námestie 1. mája
Pod Lesom
Pod pánskym lesom
Pod Sokolom
Pri dríku
Rovná
Rybárska cesta
Univerzitný most
Vrbová
Zoborský most
Zámocká
Červenova
Štrková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Lány (minv) w58764918
8. mája (osm), Ďumbierska (minv) w58222823
8. mája (osm), Ďumbierska (minv) w58222321
8. mája (osm), Hanácka (minv) w58226334
8. mája (osm), Kríková (minv) w58222823
A. F. Langa (osm), Vendelínska (minv) w58226337
A. Ďateľa (osm), Hanulova (minv) w58762601
A. Ďateľa (osm), Brezová (minv) w58762395
A. Žarnova (osm), Svätoplukovo námestie (minv) w58762510
Ambrova (osm), Golianovská (minv) w58846547
Ambrova (osm), Golianovská (minv) w58846556
Ambrova (osm), Golianovská (minv) w58846179
Andreja Šulgana (osm), Plynárenská (minv) w58223670
Antona Točíka (osm), Tabaková (minv) w171120902
Antona Točíka (osm), Nitrianska (minv) w58224589
Antona Točíka (osm), Nitrianska (minv) w58219708
Antona Točíka (osm), Hlavná (minv) w1077383585
Antona Točíka (osm), Lipová (minv) w58218405
B. Nemcovej (osm), Jelšová (minv) w58223931
Baničova (osm), Letná (minv) w115881732
Baničova (osm), Inovecká (minv) w115882334
Baničova (osm), Borovicová (minv) w115881890
Baničova (osm), Pod vinohradmi (minv) w84049488
Banská (osm), Smreková (minv) w58223533
Banská (osm), Rabčekova (minv) w58223365
Banská (osm), Medzi vodami (minv) w58224990
Banská (osm), Hornostavská (minv) w58223709
Bazovského (osm), Smreková (minv) w115882362
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058922
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058964
Bazovského (osm), Černicová (minv) w115882095
Bazovského (osm), Beniakova (minv) w115881876
Bažantia (osm), Coboriho (minv) w58276514
Bažantia (osm), Mostná (minv) w1196878719
Bažantia (osm), Za Ferenitkou (minv) w1196878719
Beethovenova (osm), Gorazdova (minv) w115881919
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115882285
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115881539
Beethovenova (osm), Remeselnícka (minv) w115881708
Bellova (osm), Gorazdova (minv) w115882037
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882272
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882352
Bellova (osm), Robotnícka (minv) w115882037
Belopotockého (osm), Železničiarska (minv) w58846543
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58260285
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58259700
Beniakova (osm), Bazovského (minv) w58260754
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58260374
Benkova (osm), Letecká (minv) w84058936
Benkova (osm), Letecká (minv) w115881572
Bernolákova (osm), Kavcova (minv) w115948051
Biela (osm), Michala Lukniša (minv) w58260910
Biovetská (osm), Bočná (minv) w58763785
Biovetská (osm), Bočná (minv) w58764782
Biovetská (osm), Mlynská (minv) w58763785
Biovetská (osm), Kultúrna (minv) w58763785
Biovetská (osm), Hájnická (minv) w58766673
Biovetská (osm), Wilsonovo nábrežie (minv) w117824648
Biovetská (osm), Hájnická (minv) w58764206
Biovetská (osm), Mlynská (minv) w58764782
Biovetská (osm), Tokajská (minv) w58763956
Biovetská (osm), Murániho (minv) w58765367
Biovetská (osm), Tokajská (minv) w58765364
Biovetská (osm), Mlynská (minv) w58764587
Bizetova (osm), Záborského (minv) w115882294
Bizetova (osm), Muškátová (minv) w115881925
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115881967
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115882276
Bizetova (osm), Kamenecká (minv) w115881724
Bohúňova (osm), Jurkovičova (minv) w58261005
Bohúňova (osm), Jurkovičova (minv) w58260749
Bohúňova (osm), Smetanova (minv) w58259724
Bohúňova (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w58260369
Bohúňova (osm), Priemyselná (minv) w58260142
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Janka Silana (minv) w115882270
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115882308
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115882308
Borovicová (osm), Baničova (minv) w899320371
Botanická (osm), Hornozoborská (minv) n1457852284
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58220386
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58222165
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58222615
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58224289
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58221669
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58225774
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58226163
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58219278
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58223129
Bočná (osm), Mlynská (minv) w58767054
Bočná (osm), Mlynská (minv) w58766890
Bočná (osm), Biovetská (minv) w58767137
Bočná (osm), Mlynská (minv) w58767137
Bočná (osm), Mlynská (minv) w58766601
Bočná (osm), Sv. Beňadika (minv) w58767172
Bočná (osm), Biovetská (minv) w58766601
Bočná (osm), Mlynská (minv) w58767008
Bočná (osm), Kultúrna (minv) w58766601
Brezová (osm), A. Ďateľa (minv) w114557979
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766976
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767373
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766746
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766935
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766851
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766590
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767234
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766717
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766594
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767398
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767114
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766921
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767046
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767305
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766547
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766617
Brigádnická (osm), Gorazdova (minv) w58766512
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766512
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766742
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767094
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194109235
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766800
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766658
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767397
Brigádnická (osm), Pezinská (minv) w58767397
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194941045
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767196
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767002
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194940283
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766770
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766732
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194109233
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767152
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766666
Brigádnická (osm), Pezinská (minv) w58766666
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767207
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767283
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766690
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194940284
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58766892
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767258
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w58767206
Bystrá (osm), Fándlyho (minv) w109266801
Bártfayho (osm), Janka Kráľa (minv) w58226060
Cabajská (osm), Považská (minv) w58224238
Cabanova (osm), Staničná (minv) w58224253
Chatárska (osm), Na Čerešňovom vrchu (minv) w58276990
Chmeľová dolina (osm), Rýnska (minv) w58271447
Chmeľová dolina (osm), Zvolenská (minv) w58274522
Chmeľová dolina (osm), Rozmarínová (minv) w58275221
Chmeľová dolina (osm), Veterná (minv) w58271447
Chmeľová dolina (osm), Rozmarínová (minv) w58273815
Chmeľová dolina (osm), Rýnska (minv) w58273281
Chmeľová dolina (osm), Nová osada (minv) w58273281
Chmeľová dolina (osm), Nová osada (minv) w58274924
Chmeľová dolina (osm), Remeselnícka (minv) w1245896652
Chmeľová dolina (osm), Trnavská (minv) w58273202
Chotárna (osm), Gorazdova (minv) w58875015
Chrenovská (osm), Pražská (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Považská (minv) n11582252482
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259633
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260381
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Dražovská (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Dražovská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260381
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Pražská (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259809
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260381
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Pražská (minv) w58260381
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259633
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259809
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259887
Chrenovská (osm), Nová osada (minv) w58259809
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Zvolenská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58259887
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260381
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259887
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259603
Cintorínska (osm), Coboriho (minv) w1245789617
Cirmánska (osm), Nálepkova (minv) w58764715
Cirmánska (osm), Jazerná (minv) w58764913
Cirmánska (osm), Dobrotka (minv) w58765269
Clementisova (osm), Pramenistá (minv) w58260511
Clementisova (osm), Podzámska (minv) w58260511
Coboriho (osm), Bažantia (minv) w131693344
Coboriho (osm), Cintorínska (minv) w131693345
Diaľničná (osm), Žilinská (minv) w109266663
Diaľničná (osm), Žilinská (minv) w109266779
Dlhá (osm), Morušová (minv) w84034962
Dlhá (osm), Mons. Vagnera (minv) w58260288
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58259550
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58259257
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259739
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259535
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259745
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260809
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260380
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w115092295
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259623
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260225
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259844
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260061
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58260110
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58260432
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260627
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271521
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58272165
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271679
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271865
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271659
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58272312
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271488
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271787
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271433
Dolnohorská (osm), Petzwalova (minv) w58272317
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) n11578557097
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271512
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58272042
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271783
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271843
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271922
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271874
Dolnozoborská (osm), Dunajská (minv) w135742402
Dolnozoborská (osm), Dunajská (minv) w165400162
Dolná (osm), Rýnska (minv) w58762248
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846455
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w384379314
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w871662899
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w806751171
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w289074846
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1050656884
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974974
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974972
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51975659
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1016069054
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846671
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846207
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58762274
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w160953346
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58762669
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58762048
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w160953344
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58762360
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w160953341
Dr. J. Budayho (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58762866
Dražovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58272338
Dražovská (osm), Trnavská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58272152
Dražovská (osm), Trnavská (minv) w58272338
Dražovská (osm), Hydinárska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Topoľčianska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Hydinárska (minv) w58272338
Dražovská (osm), Chrenovská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Chrenovská (minv) w58272338
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58274268
Dražovská (osm), Topoľčianska (minv) w58272338
Dražovská (osm), Slamkova (minv) w58272152
Dubíkova (osm), Sv. Beňadika (minv) w58874486
Dubíkova (osm), Hájnická (minv) w58875321
Dubíkova (osm), Za Ferenitkou (minv) w58875058
Dunajská (osm), Dolnozoborská (minv) w115881963
Dunajská (osm), Dolnozoborská (minv) w115881672
Dvorčanská (osm), Severná (minv) w58763953
Dvorčanská (osm), Borodáčova (minv) w58763839
Dvorčanská (osm), Jurkovičova (minv) w58764640
Dvorčanská (osm), Borodáčova (minv) w58763991
Dvorčanská (osm), Severná (minv) w58763991
Dvorčanská (osm), Severná (minv) w58763839
Dvorčanská (osm), Mons. Vagnera (minv) w58764048
Dvorčanská (osm), Poľná (minv) w58764754
Dvorčanská (osm), Jurkovičova (minv) w58763895
Dvorčanská (osm), Severná (minv) w58764781
Edisonova (osm), Ždiarska (minv) w109266789
Elektrárenská (osm), Horská (minv) w58219542
Fatranská (osm), Horný Palánok (minv) w84030792
Fatranská (osm), Priezračná (minv) w84031162
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875242
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875170
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875043
Fraňa Kráľa (osm), Priemyselná (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874487
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874362
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58874422
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875281
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874688
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874352
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875032
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875039
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58223663
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) n11578714704
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58223833
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) n11578714704
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58219605
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58225531
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58222192
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58222192
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58218866
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58223646
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58223833
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58223663
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58218866
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58223646
Fraňa Mojtu (osm), Kynecká (minv) w58225408
Furmanská (osm), Kláštorská (minv) w173959922
Fándlyho (osm), Orechov dvor (minv) w58259716
Fándlyho (osm), Bystrá (minv) w1006372777
Gaštanová (osm), Podjavorinskej (minv) w58277035
Golianova (osm), Mikovíniho (minv) w58219500
Golianova (osm), Mikovíniho (minv) w58223624
Golianova (osm), Remeselnícka (minv) w58218562
Golianova (osm), Mikovíniho (minv) w58220523
Golianovská (osm), Ambrova (minv) n11582314664
Golianovská (osm), Ambrova (minv) w58762129
Golianovská (osm), Ambrova (minv) w164835727
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260914
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259995
Gorazdova (osm), Bellova (minv) w58260569
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260569
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260045
Gorazdova (osm), Beethovenova (minv) w58259527
Gorazdova (osm), Poľná (minv) w58260776
Gorazdova (osm), Brigádnicka (minv) w58260324
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259538
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259577
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260461
Gorazdova (osm), Chotárna (minv) w58259266
Hanulova (osm), Kozmonautov (minv) w58220108
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58219104
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58221360
Hanulova (osm), A. Ďateľa (minv) w58226179
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58224473
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58223696
Hanácka (osm), 8. mája (minv) w164849244
Hattalova (osm), Bellova (minv) w58225207
Hattalova (osm), Riečna (minv) w58225101
Hattalova (osm), Poľná (minv) w58221729
Hattalova (osm), Riečna (minv) w58220581
Hattalova (osm), Riečna (minv) w58225350
Hattalova (osm), Riečna (minv) w58218295
Hattalova (osm), Bellova (minv) w58222330
Havrania (osm), Tekovská (minv) w136172339
Hečkova (osm), Škultétyho (minv) w58259884
Hečkova (osm), Škultétyho (minv) w58260336
Hlavná (osm), Železničiarska (minv) w58762746
Hlavná (osm), Síkarská (minv) w356994798
Hlavná (osm), Antona Točíka (minv) w58762032
Hlboká (osm), Ovocinárska (minv) w58221422
Hlboká (osm), Ulička (minv) n11581693019
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58223638
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) n11581693019
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58224938
Hlboká (osm), Šípová (minv) w58221908
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58222887
Hlohovecká (osm), Bazová (minv) w601942885
Hlohovecká (osm), Rabčekova (minv) w601942812
Hlohovecká (osm), Lukáčova (minv) w601942885
Holotka (osm), Poľná (minv) w58765272
Hornostavská (osm), Banská (minv) w58874604
Hornostavská (osm), Zlatomoravecká (minv) w58875169
Hornozoborská (osm), Botanická (minv) w58273772
Hornočermánska (osm), Jarmočná (minv) w58222197
Hornočermánska (osm), Tŕnistá (minv) w136026404
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846977
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846120
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846778
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846301
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58847013
Horná (osm), Roľnícka (minv) w1194932423
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846304
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846460
Horná (osm), Jedlíkova (minv) w58846401
Horný Palánok (osm), Fatranská (minv) w1246011257
Horská (osm), Elektrárenská (minv) w109266933
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w165400190
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58275100
Hospodárska (osm), Jarná (minv) w165400188
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w165400195
Hospodárska (osm), Priemyselná (minv) w165400190
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58274261
Hraničná (osm), Tekovská (minv) w58268359
Hurbanova (osm), Rybárska (minv) w58223957
Hurbanova (osm), Piesková (minv) w58220620
Hviezdoslavova trieda (osm), Nábrežie mládeže (minv) w115881730
Hviezdoslavova trieda (osm), Ďurčanského (minv) w109266831
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030761
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030761
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) w1006067610
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Murániho (minv) w162030739
Hydinárska (osm), Murániho (minv) w162030590
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030774
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030762
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030594
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030583
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w1006067610
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Zvolenská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Potravinárska (minv) w162030526
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030619
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030526
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Tehelná (minv) w162030668
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030773
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) w162030786
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266913
Hájnická (osm), Dubíkova (minv) w109266766
Hájnická (osm), Rozmarínová (minv) w650785311
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266827
Hájska (osm), Pod kostolíkom (minv) w135878971
Hájska (osm), Kvetná (minv) w58321114
Inovecká (osm), Baničova (minv) w58226083
Inovecká (osm), Janka Silana (minv) w58220163
Inovecká (osm), Škultétyho (minv) w58222555
J. C. Hronského (osm), Žilinská (minv) w164849392
Janka Kráľa (osm), Jelenecká (minv) w115948008
Janka Kráľa (osm), Púpavová (minv) n8155365584
Janka Silana (osm), Pod vinohradmi (minv) w58762220
Janka Silana (osm), Inovecká (minv) w58762338
Janka Silana (osm), Jurkovičova (minv) w164849340
Janka Silana (osm), Borodáčova (minv) w164849347
Janského (osm), Pútnická (minv) w58275244
Janského (osm), Štiavnická (minv) w58275244
Jarabinová (osm), Rýnska (minv) w115881661
Jarabinová (osm), Kvetná (minv) w115881661
Jarmočná (osm), Hornočermánska (minv) w58220205
Jarná (osm), Hospodárska (minv) w58766910
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) w162030704
Jarocká (osm), Široká (minv) w162030721
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) w162030728
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) w162030717
Jarocká (osm), Široká (minv) w162030704
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) w162030721
Jaskyňová (osm), Bizetova (minv) w58222412
Jaskyňová (osm), Bizetova (minv) w58226369
Javorová (osm), Slnečná (minv) w114558418
Javorová (osm), Slnečná (minv) w114557993
Javorová (osm), Michala Verešíka (minv) w114558717
Javorová (osm), Tichá (minv) w114558418
Jazerná (osm), Cirmánska (minv) w58274708
Jazerná (osm), Tríbečská (minv) w58274984
Jedlíkova (osm), Horná (minv) w115881733
Jelenecká (osm), Janka Kráľa (minv) w58268851
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276985
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268005
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268045
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276621
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58267821
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268750
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268360
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268277
Jelšová (osm), B. Nemcovej (minv) w387444847
Jelšová (osm), Pri Perinovej studni (minv) w387444843
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881819
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881880
Jurkovičova (osm), Janka Silana (minv) w115882032
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882284
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882365
Južná (osm), Lidická (minv) w58219179
Južná (osm), Lukovská (minv) w84060252
Jána Mila (osm), Mariánska dolina (minv) w164849252
Jána Mila (osm), Mariánska dolina (minv) w164849271
Jána Mrvu (osm), Nábrežie mládeže (minv) w58223438
Jána Zelenáka (osm), Krompašská (minv) w1194932387
Jána Zelenáka (osm), Krompašská (minv) w1194932386
Jána Zelenáka (osm), Krompašská (minv) w58847105
Jána Zelenáka (osm), Krompašská (minv) w1194932388
K rieke (osm), Kalinčiakova (minv) w58764889
K rieke (osm), Na Katruši (minv) w58764165
Kalinčiakova (osm), K rieke (minv) w58222266
Kalvárska (osm), Síkarská (minv) w58223702
Kamenecká (osm), Bizetova (minv) w58875124
Kamenná (osm), Vikárska (minv) w58268823
Kamenná (osm), Šumavská (minv) w58276880
Kamenná (osm), Na Čerešňovom vrchu (minv) w58276859
Kanálová (osm), Piešťanská (minv) w58846545
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58223590
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58219546
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58222818
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911538
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58223728
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911485
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911550
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58223367
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911491
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911523
Kasárenská (osm), Kopanická (minv) w657852590
Kasárenská (osm), Hydinárska (minv) w657852582
Kasárenská (osm), Hydinárska (minv) w58260361
Kasárenská (osm), Hydinárska (minv) w58260108
Kasárenská (osm), Potravinárska (minv) w58260361
Kasárenská (osm), Kopanická (minv) w58268900
Kavcova (osm), Bernolákova (minv) w58224099
Kavcova (osm), Tríbečská (minv) w58223973
Kláštorská (osm), Furmanská (minv) w58271437
Kmeťova (osm), Výstavná (minv) w109266904
Knappova (osm), Slávičie chodníky (minv) w351315105
Koceľova (osm), Kováčikova (minv) w58222924
Kochova (osm), Úzka (minv) w1194935893
Kochova (osm), Úzka (minv) w58846853
Kochova (osm), Úzka (minv) w58846452
Kochova (osm), Úzka (minv) w58847061
Kochova (osm), Úzka (minv) w58847251
Kopanická (osm), Kasárenská (minv) w58762320
Kopanická (osm), Na hôrke (minv) w58762727
Kopanická (osm), Murániho (minv) w58762722
Kopanická (osm), Kasárenská (minv) w58761980
Korčekova (osm), Zimná (minv) w58260448
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58224133
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58220303
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58223049
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58226012
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58220562
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218509
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218877
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58224625
Kováčikova (osm), Koceľova (minv) w1192469251
Kováčikova (osm), Priehradná (minv) w1245500581
Kováčikova (osm), Záhradkárska (minv) w58224880
Kozmonautov (osm), Hanulova (minv) w114558142
Kraskova (osm), Pod Plieškou (minv) w101356493
Krompašská (osm), Zoborská (minv) w58874934
Krompašská (osm), Jána Zelenáka (minv) w58875177
Krompašská (osm), Jána Zelenáka (minv) w58874524
Krompašská (osm), Jána Zelenáka (minv) w58875246
Krompašská (osm), Jána Zelenáka (minv) w58874622
Kríková (osm), Ďumbierska (minv) w164849111
Kríková (osm), Nálepkova (minv) w356994811
Kríková (osm), 8. mája (minv) w164849111
Krčméryho (osm), Síkarská (minv) w58219107
Krčméryho (osm), Síkarská (minv) w58218484
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58846042
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58847247
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58847256
Kultúrna (osm), Tokajská (minv) w1194932345
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58846303
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58846586
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58845966
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58847071
Kultúrna (osm), Biovetská (minv) w1245811978
Kultúrna (osm), Bočná (minv) w1245811978
Kultúrna (osm), Mlynská (minv) w1245811978
Kultúrna (osm), Tichá (minv) w58846780
Kvetná (osm), Rýnska (minv) w58259730
Kvetná (osm), Hájska (minv) w58259583
Kvetná (osm), Jarabinová (minv) w58259730
Kvetná (osm), Pri kaštieli (minv) w58260936
Kynecká (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58321049
Kynecká (osm), Majakovského (minv) w58320749
Kynecká (osm), Veterná (minv) w58321122
Kúpeľná (osm), Pod kostolíkom (minv) w114565367
Kúria (osm), Nedbalova (minv) w164849143
Kľúčovského (osm), Urbánkova (minv) w58273284
Kľúčovského (osm), Urbánkova (minv) w58273976
Lesná (osm), Tichá (minv) w82529320
Letecká (osm), Benkova (minv) w164849192
Letecká (osm), Benkova (minv) w164849084
Letná (osm), Baničova (minv) w1194940276
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260031
Levická (osm), Na Priehon (minv) w114155971
Levická (osm), Na Priehon (minv) w84034946
Levická (osm), Na Priehon (minv) w114155964
Levická (osm), Na Priehon (minv) w84034963
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260252
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259400
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259428
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260340
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58261009
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260615
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w1194943601
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58260564
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260564
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259905
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259516
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260852
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w105617449
Levická (osm), Na Priehon (minv) w105617449
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259551
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260664
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58259551
Levická (osm), Na Priehon (minv) w116596412
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259520
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58259520
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259644
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260784
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260963
Levická (osm), Na Priehon (minv) w116596420
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260753
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260850
Levická (osm), Na Priehon (minv) w116596409
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260382
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w116596412
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259529
Levická (osm), Na Priehon (minv) w1194943601
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259718
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259824
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259605
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260066
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259687
Levická (osm), Na Priehon (minv) w1006372749
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260773
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259546
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260168
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260160
Levická (osm), Na Priehon (minv) w1245874145
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260571
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260896
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259390
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259291
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260417
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127983
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127986
Levická (osm), Na Priehon (minv) w1194943582
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127939
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260243
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846746
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846899
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58847014
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846435
Lidická (osm), Južná (minv) w58847044
Lidická (osm), Južná (minv) w58845927
Liesková (osm), Pod Orešinou (minv) w58764837
Lipová (osm), Antona Točíka (minv) w114558752
Lukov dvor (osm), Štúrova (minv) n8021324094
Lukovská (osm), Južná (minv) w650785380
Lukovská (osm), Remeselnícka (minv) w310226246
Lukovská (osm), Pod Katrušou (minv) w650785308
Lukáčova (osm), Bazová (minv) w871685408
Lukáčova (osm), Hlohovecká (minv) w871685408
Lány (osm), Športová (minv) w649295101
Lány (osm), 1. mája (minv) w649295096
Látečkovej (osm), Rýnska (minv) w58763975
Látečkovej (osm), Mäsiarska (minv) w58763763
Látečkovej (osm), Mäsiarska (minv) w58765356
Látečkovej (osm), Rýnska (minv) w58764429
M. S. Trnavského (osm), Nábrežie mládeže (minv) w1192469248
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260693
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260734
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260886
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58259722
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58261013
Maginova (osm), Nedbalova (minv) w58260582
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260114
Majakovského (osm), Kynecká (minv) w58259868
Malíkova (osm), Viničky (minv) w58260902
Malíkova (osm), Potravinárska (minv) w58260311
Mariánska dolina (osm), Jána Mila (minv) w130911503
Mariánska dolina (osm), Jána Mila (minv) w130911533
Martinská dolina (osm), Párovská (minv) w58267935
Martinská dolina (osm), Párovská (minv) w58268862
Medzi vodami (osm), Banská (minv) w58764183
Medzi vodami (osm), Záhradná (minv) w58764472
Michala Lukniša (osm), Biela (minv) w58224613
Michala Verešíka (osm), Javorová (minv) w164849335
Michala Verešíka (osm), Stračia (minv) w164849276
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482683
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11582252475
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482681
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482697
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482680
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482696
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482685
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482684
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482686
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482679
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482695
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482694
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482687
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11582252476
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482693
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482692
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482691
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482690
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482689
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482698
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482682
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482688
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1194944318
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482700
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482710
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482701
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482711
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482702
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w103534820
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482712
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482714
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1194944319
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482713
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1245482699
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1006372802
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115881814
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115882087
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w84058975
Misionárska (osm), Pod kaplnkou (minv) w58223490
Mlynská (osm), Bočná (minv) w58218656
Mlynská (osm), Bočná (minv) w58220088
Mlynská (osm), Bočná (minv) w1246011246
Mlynská (osm), Biovetská (minv) w1076703648
Mlynská (osm), Biovetská (minv) w58220088
Mlynská (osm), Bočná (minv) w58223171
Mons. Vagnera (osm), Dlhá (minv) w109266705
Mons. Vagnera (osm), Dvorčanská (minv) w109266867
Morušová (osm), Dlhá (minv) w58273989
Mostná (osm), Nezábudková (minv) w114565370
Mostná (osm), Nezábudková (minv) n11583834514
Mostná (osm), Pod Orešinou (minv) w103078083
Mostná (osm), Bažantia (minv) n11583834516
Mostná (osm), Za Ferenitkou (minv) n11583834516
Mostná (osm), Čakanková (minv) w58219646
Mudrochova (osm), Turistická (minv) w1192465112
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225192
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58224360
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58223875
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58222347
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58220399
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58223418
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225534
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58221534
Murgašova (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w58220149
Murániho (osm), Biovetská (minv) w58874365
Murániho (osm), Novozámocká (minv) w115882303
Murániho (osm), Hydinárska (minv) w115882190
Murániho (osm), Hydinárska (minv) w115882134
Murániho (osm), Kopanická (minv) w115882234
Muškátová (osm), Bizetova (minv) w58271666
Mäsiarska (osm), Látečkovej (minv) w58766951
Mäsiarska (osm), Látečkovej (minv) w58766909
Na Katruši (osm), Palackého (minv) w899320382
Na Katruši (osm), K rieke (minv) w899320377
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764089
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58765210
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764669
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764628
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764201
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764295
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764295
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764705
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764190
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764190
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764597
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764181
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764417
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764806
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764855
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764109
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764281
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764597
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764554
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764542
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764479
Na Priehon (osm), Levická (minv) w1245809385
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764412
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764511
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765265
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764419
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763911
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764357
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764958
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764471
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764307
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764655
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764655
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765284
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764479
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763765
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764144
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764237
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764280
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765409
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764393
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765330
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764531
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764189
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763833
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765302
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764399
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763885
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764538
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764771
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764626
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764143
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765201
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763803
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764196
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58765318
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764309
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764529
Na hôrke (osm), Partizánska (minv) w115881725
Na hôrke (osm), Tehelná (minv) w115881895
Na hôrke (osm), Tehelná (minv) w115882357
Na hôrke (osm), Tehelná (minv) w115881927
Na hôrke (osm), Partizánska (minv) w115881866
Na hôrke (osm), Štefánikova trieda (minv) w115881866
Na hôrke (osm), Kopanická (minv) w115882315
Na hôrke (osm), Tehelná (minv) w115881727
Na hôrke (osm), Štefánikova trieda (minv) w115881725
Na Čerešňovom vrchu (osm), Chatárska (minv) w306163096
Na Čerešňovom vrchu (osm), Kamenná (minv) w306163089
Nedbalova (osm), Kúria (minv) w84047391
Nedbalova (osm), Maginova (minv) w115882191
Nezábudková (osm), Vŕbová (minv) w58764116
Nezábudková (osm), Mostná (minv) w58765407
Nezábudková (osm), Mostná (minv) w58764954
Nitrianska (osm), Pod hájom (minv) w58226432
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w58223584
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w1245883812
Novozámocká (osm), Tehelná (minv) w58766544
Novozámocká (osm), Zvolenská (minv) w58767408
Novozámocká (osm), Zvolenská (minv) w58766715
Novozámocká (osm), Murániho (minv) w58766870
Novozámocká (osm), Tehelná (minv) w58767014
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58321067
Nová osada (osm), Chrenovská (minv) w601942898
Nová osada (osm), Hydinárska (minv) w601942898
Nová osada (osm), Slamkova (minv) w601942898
Nová osada (osm), Slamkova (minv) w58320713
Nová osada (osm), Tokajská (minv) w58320833
Nová osada (osm), Chmeľová dolina (minv) w58320696
Nová osada (osm), Hydinárska (minv) w58320713
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58321244
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58320884
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58320962
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58321091
Nová osada (osm), Chmeľová dolina (minv) w58321234
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58320818
Nová osada (osm), Kultúrna (minv) w58320946
Nová osada (osm), Rýnska (minv) w58321234
Nábrežie mládeže (osm), M. S. Trnavského (minv) w58260857
Nábrežie mládeže (osm), Jána Mrvu (minv) w114558363
Nábrežie mládeže (osm), Hviezdoslavova trieda (minv) w58259776
Nálepkova (osm), Pažitná (minv) w58222533
Nálepkova (osm), Cirmánska (minv) w58219888
Nálepkova (osm), Kríková (minv) w58221623
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400164
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400189
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400170
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400199
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400194
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400172
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400167
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400202
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400199
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762528
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762754
Okružná (osm), Čulenova (minv) w233827800
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58761850
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762592
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58761854
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762826
Okružná (osm), Čulenova (minv) w164849359
Okružná (osm), Čulenova (minv) w164849043
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762598
Okružná (osm), Čulenova (minv) w58762086
Orechov dvor (osm), Šúdolská (minv) w58766971
Orechov dvor (osm), Beethovenova (minv) w58767353
Orechov dvor (osm), Beethovenova (minv) w58766712
Orechová (osm), Rybničná (minv) w58274897
Ovocinárska (osm), Hlboká (minv) w58321181
P. Benického (osm), Pri strelnici (minv) w58218626
P. Benického (osm), Šúdolská (minv) w58225977
Palackého (osm), Na Katruši (minv) w58226185
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277253
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276842
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276835
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277224
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277082
Panská dolina (osm), Samova (minv) w79916746
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276926
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277371
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277083
Parkové nábrežie (osm), Ľudovíta Čuláka (minv) w103078115
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219638
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58225506
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58220138
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219762
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224026
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218832
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224265
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58218832
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222645
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218889
Pažitná (osm), Nálepkova (minv) w58225891
Petzwalova (osm), Šulekova (minv) w115881729
Petzwalova (osm), Dolnohorská (minv) w115881867
Pezinská (osm), Tajovského (minv) w1080711569
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58218444
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58219210
Piaristická (osm), Šípová (minv) n11583834512
Piesková (osm), Hurbanova (minv) w108120231
Piešťanská (osm), Kanálová (minv) n11582339419
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222805
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225065
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223602
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223836
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225191
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58224435
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222048
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218247
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218830
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58219135
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218632
Piešťanská (osm), Pod Orešinou (minv) w58875240
Platanová (osm), Potočná (minv) w58275351
Platanová (osm), Potočná (minv) w58274210
Plynárenská (osm), Andreja Šulgana (minv) w117127925
Pod Katrušou (osm), Lukovská (minv) w58766563
Pod Orešinou (osm), Mostná (minv) w58320807
Pod Orešinou (osm), Piešťanská (minv) w58320995
Pod Orešinou (osm), Pri cvičisku (minv) w58320979
Pod Orešinou (osm), Liesková (minv) w58321065
Pod Plieškou (osm), Kraskova (minv) w58846358
Pod Plieškou (osm), Trieda Andreja Hlinku (minv) w58847137
Pod Sokolom (osm), Liesková (minv) w58889861
Pod Sokolom (osm), Výstavná (minv) w58889689
Pod Sokolom (osm), Tríbečská (minv) w58890237
Pod Sokolom (osm), Tríbečská (minv) w58890084
Pod Sokolom (osm), Stračia (minv) w58889852
Pod Sokolom (osm), Janského (minv) w58889929
Pod Sokolom (osm), Janského (minv) w58890419
Pod Tobolou (osm), Robotnícka (minv) w58766941
Pod Zlatým brehom (osm), Šúdolská (minv) w58273166
Pod briežkom (osm), Východná (minv) w387444809
Pod hájom (osm), Nitrianska (minv) w432919266
Pod hájom (osm), Rozmarínová (minv) w58321048
Pod kaplnkou (osm), Misionárska (minv) w79916500
Pod kostolíkom (osm), Rázusova (minv) w1245811969
Pod kostolíkom (osm), Kúpeľná (minv) w58846525
Pod kostolíkom (osm), Hájska (minv) w162091399
Pod kostolíkom (osm), Záborského (minv) w1245811969
Pod vinohradmi (osm), Janka Silana (minv) w58260894
Pod vinohradmi (osm), Baničova (minv) w58260378
Pod vinohradmi (osm), Baničova (minv) w58260673
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58220197
Podjavorinskej (osm), Jarocká (minv) w58220197
Podjavorinskej (osm), Jarocká (minv) w58222733
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58226378
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58220033
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58222733
Podjavorinskej (osm), Gaštanová (minv) w58224747
Podzámska (osm), Clementisova (minv) w58223390
Podzámska (osm), Ďurčanského (minv) w58225317
Podzámska (osm), Pramenistá (minv) w58223390
Potočná (osm), Platanová (minv) w58321238
Potočná (osm), Platanová (minv) w58320823
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676120
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676127
Potravinárska (osm), Malíkova (minv) w58223919
Potravinárska (osm), Hydinárska (minv) w58219712
Potravinárska (osm), Kasárenská (minv) w58219712
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676124
Považská (osm), Cabajská (minv) w115882185
Považská (osm), Chrenovská (minv) w115882332
Považská (osm), Chrenovská (minv) w115881751
Považská (osm), Trnavská (minv) w115882046
Poľná (osm), Hattalova (minv) w58875159
Poľná (osm), Dvorčanská (minv) w58874567
Poľná (osm), Holotka (minv) w58874436
Poľná (osm), Gorazdova (minv) w136824586
Pramenistá (osm), Clementisova (minv) w109266824
Pramenistá (osm), Podzámska (minv) w109266824
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58222928
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58224509
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58224509
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224509
Pražská (osm), Topoľčianska (minv) w58224509
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58222928
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58224509
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58874735
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58874735
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58874735
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58222928
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58874735
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58222928
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58874735
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222928
Pri Dobrotke (osm), Tokajská (minv) w58846015
Pri Dobrotke (osm), Záhradná (minv) w58846915
Pri Perinovej studni (osm), Zelená (minv) w58846032
Pri Perinovej studni (osm), Jelšová (minv) w1194932405
Pri kaštieli (osm), Kvetná (minv) w58320733
Pri lipe (osm), Čulenova (minv) w58320731
Pri mlyne (osm), Ľudovíta Okánika (minv) w58765196
Pri strelnici (osm), P. Benického (minv) w58259886
Pri Červenom kríži (osm), Žibrická (minv) n11583834508
Priehradná (osm), Kováčikova (minv) w58219893
Priemyselná (osm), Bohúňova (minv) w58767286
Priemyselná (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58766679
Priemyselná (osm), Hospodárska (minv) w58766679
Priezračná (osm), Sadová (minv) w109266772
Priezračná (osm), Fatranská (minv) w114876422
Párovská (osm), Martinská dolina (minv) w116764029
Párovská (osm), Martinská dolina (minv) w115947990
Púpavová (osm), Janka Kráľa (minv) w543007793
Pútnická (osm), Janského (minv) w58219276
Pútnická (osm), Štiavnická (minv) w58219276
Rabčekova (osm), Hlohovecká (minv) w164849381
Rabčekova (osm), Banská (minv) w1195902246
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58219187
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58219844
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58222926
Radlinského (osm), Willermova (minv) w58218505
Radlinského (osm), Willermova (minv) w58222320
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58223424
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58224148
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58220290
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58224027
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58223000
Rakytová (osm), Čajkovského (minv) w58767254
Remeselnícka (osm), Golianova (minv) w58875174
Remeselnícka (osm), Chmeľová dolina (minv) w58874620
Remeselnícka (osm), Lukovská (minv) w58874393
Remeselnícka (osm), Beethovenova (minv) w303005981
Richtára Peregrina (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w119785540
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58222068
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58225687
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58220772
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58221231
Riečna (osm), Čajkovského (minv) w58220388
Riečna (osm), Čajkovského (minv) w58226149
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911543
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58224567
Robotnícka (osm), Pod Tobolou (minv) w130911531
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58225194
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911535
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58226023
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58223651
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911546
Robotnícka (osm), Bellova (minv) w130911546
Rozmarínová (osm), Pod hájom (minv) w58846247
Rozmarínová (osm), Chmeľová dolina (minv) w58846630
Rozmarínová (osm), Hájnická (minv) w58846823
Rozmarínová (osm), Chmeľová dolina (minv) w58847051
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764436
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764514
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58763826
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58765397
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764752
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764941
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58763794
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764489
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58764601
Rybničná (osm), Orechová (minv) w109266800
Rybárska (osm), Hurbanova (minv) w58222627
Rázusova (osm), Pod kostolíkom (minv) w58224549
Rázusova (osm), Ščasného (minv) w58222686
Rázusova (osm), Záborského (minv) w58224549
Rázusova (osm), Dolné hony (minv) w58224090
Rýnska (osm), Dolná (minv) w115882283
Rýnska (osm), Látečkovej (minv) w115882321
Rýnska (osm), Látečkovej (minv) w115881950
Rýnska (osm), Nová osada (minv) w115882157
Rýnska (osm), Jarabinová (minv) w115881823
Rýnska (osm), Ulička (minv) w115881545
Rýnska (osm), Veterná (minv) w115881884
Rýnska (osm), Kvetná (minv) w115881823
Rýnska (osm), Chmeľová dolina (minv) w115882157
Rýnska (osm), Chmeľová dolina (minv) w115881884
Sadová (osm), Priezračná (minv) w58260544
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58225255
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58219384
Samova (osm), Panská dolina (minv) r901878
Samova (osm), Panská dolina (minv) w577560723
Samova (osm), Panská dolina (minv) w103078070
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58224196
Samova (osm), Panská dolina (minv) w103078134
Samova (osm), Panská dolina (minv) r2780833
Samova (osm), Panská dolina (minv) w103078054
Severná (osm), Borodáčova (minv) w58846738
Severná (osm), Dvorčanská (minv) w1194932288
Severná (osm), Borodáčova (minv) w58846473
Severná (osm), Dvorčanská (minv) w58845990
Severná (osm), Dvorčanská (minv) w58846473
Severná (osm), Dvorčanská (minv) w58846738
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762433
Slamkova (osm), Pražská (minv) w58762494
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58762707
Slamkova (osm), Topoľčianska (minv) w356994772
Slamkova (osm), Pražská (minv) w58762707
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58762255
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762255
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w356994772
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w356994772
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58762494
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762255
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58761913
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762255
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762707
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58761913
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762707
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58761866
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762494
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58761913
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w356994772
Slamkova (osm), Ľudovíta Okánika (minv) w58761892
Slamkova (osm), Pražská (minv) w356994772
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58761913
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762140
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762786
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58762700
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58761849
Slamkova (osm), Topoľčianska (minv) w58762075
Slamkova (osm), Nová osada (minv) w58762850
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762318
Slamkova (osm), Trnavská (minv) w58762075
Slamkova (osm), Dražovská (minv) w58762075
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58761866
Slamkova (osm), Nová osada (minv) w58761866
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762700
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762850
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58761916
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762707
Slamkova (osm), Pražská (minv) w58762700
Slamkova (osm), Zvolenská (minv) w58762075
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762075
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762494
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762075
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762433
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762494
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58761849
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762433
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762075
Slamkova (osm), Hydinárska (minv) w58762700
Slamkova (osm), Chrenovská (minv) w58762681
Slamkova (osm), Štefánikova trieda (minv) w58762700
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58226364
Slnečná (osm), Javorová (minv) w58219606
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58218610
Slnečná (osm), Javorová (minv) w58222904
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58218227
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58222904
Slávičie chodníky (osm), Knappova (minv) w58276612
Smetanova (osm), Bohúňova (minv) w119785470
Smreková (osm), Banská (minv) w136316936
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58846283
Smreková (osm), Bazovského (minv) w58846494
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58846078
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58847104
Spojovacia (osm), Veterinárska (minv) w130911167
Staromlynská (osm), Za Ferenitkou (minv) w58767299
Stodolova (osm), Žibrická (minv) w58219314
Stračia (osm), Michala Verešíka (minv) w58225045
Stračia (osm), Hanulova (minv) w101356499
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58222004
Stračia (osm), Hanulova (minv) w101356510
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58221849
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58224918
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274844
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274072
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58275297
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58273790
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58273745
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274986
Stromová (osm), Vašinova (minv) w162030699
Sv. Beňadika (osm), Dubíkova (minv) w58271576
Sv. Beňadika (osm), Bočná (minv) w58271769
Sv. Klimenta (osm), Železničiarska (minv) w164849247
Svätoplukovo námestie (osm), A. Žarnova (minv) w102656152
Svätourbanská (osm), Jarocká (minv) w58273833
Svätourbanská (osm), Jarocká (minv) w58275277
Síkarská (osm), Hlavná (minv) w58764742
Síkarská (osm), Ždiarska (minv) w58764493
Síkarská (osm), Kalvárska (minv) w58764823
Síkarská (osm), Krčméryho (minv) w58765255
Síkarská (osm), Krčméryho (minv) w58764175
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219583
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219069
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58224690
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58222492
Tajovského (osm), Pezinská (minv) w58219738
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58220223
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219852
Tehelná (osm), Novozámocká (minv) w58218873
Tehelná (osm), Hydinárska (minv) w58223710
Tehelná (osm), Novozámocká (minv) w58225039
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58222007
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58220670
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58219914
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58223872
Tekovská (osm), Havrania (minv) w1194943569
Tekovská (osm), Hraničná (minv) w103534832
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58875028
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874517
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874482
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874544
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274499
Tichá (osm), Kultúrna (minv) w58274033
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274162
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58273748
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274883
Tichá (osm), Lesná (minv) w58275259
Tichá (osm), Javorová (minv) w58274499
Tokajská (osm), Nová osada (minv) w115881589
Tokajská (osm), Kultúrna (minv) w115882364
Tokajská (osm), Pri Dobrotke (minv) w115882161
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115882201
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115881668
Topoľčianska (osm), Hydinárska (minv) w58847033
Topoľčianska (osm), Slamkova (minv) w58846799
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58847033
Topoľčianska (osm), Trnavská (minv) w58847033
Topoľčianska (osm), Pražská (minv) w58846799
Topoľčianska (osm), Chrenovská (minv) w58847033
Topoľčianska (osm), Chrenovská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Dražovská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Hydinárska (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Trnavská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Slamkova (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Zvolenská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Trnavská (minv) w58846799
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846228
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846406
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846799
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846038
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846838
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58847016
Topoľčianska (osm), Dražovská (minv) w58847033
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58845979
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846873
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846633
Topoľčianska (osm), Hydinárska (minv) w58846799
Trieda Andreja Hlinku (osm), Pod Plieškou (minv) w114558596
Trnavská (osm), Dražovská (minv) w58320709
Trnavská (osm), Pražská (minv) w58321218
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58320947
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58321218
Trnavská (osm), Chmeľová dolina (minv) w58321041
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58321191
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58320709
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58321093
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w601942881
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58320709
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58320709
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58320947
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58321083
Trnavská (osm), Považská (minv) w58320881
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58321218
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w601942881
Trnavská (osm), Topoľčianska (minv) w58321083
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58321083
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58321093
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58321218
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58321093
Trnavská (osm), Pražská (minv) w58320947
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58321093
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w601942881
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w601942881
Trnavská (osm), Dražovská (minv) w58321083
Trnavská (osm), Zvolenská (minv) w58320709
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58321083
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58320947
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58321191
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58321110
Trnavská (osm), Slamkova (minv) w58321110
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58320947
Trnavská (osm), Topoľčianska (minv) w58321110
Trnavská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58321191
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58320709
Trnavská (osm), Hydinárska (minv) w58321110
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58321191
Trnavská (osm), Pražská (minv) w58321110
Trnavská (osm), Topoľčianska (minv) w58320709
Trnavská (osm), Pražská (minv) w58321191
Trnavská (osm), Chrenovská (minv) w58321218
Tríbečská (osm), Jazerná (minv) w114558611
Tríbečská (osm), Kavcova (minv) w114558762
Turistická (osm), Mudrochova (minv) w58275006
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58274138
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58274790
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58273977
Tŕnistá (osm), Hornočermánska (minv) w58275069
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030571
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030681
Ulička (osm), Rýnska (minv) w162030533
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w1006067578
Ulička (osm), Hlboká (minv) w162030557
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030557
Urbánkova (osm), Kľúčovského (minv) w58225457
Urbánkova (osm), Kľúčovského (minv) w58222163
Vašinova (osm), Stromová (minv) w58260161
Vašinova (osm), Wilsonovo nábrežie (minv) w58259290
Vendelínska (osm), A. F. Langa (minv) w58277181
Veterinárska (osm), Spojovacia (minv) w58272270
Veterná (osm), Kynecká (minv) w162030568
Veterná (osm), Chmeľová dolina (minv) w162030740
Veterná (osm), Rýnska (minv) w162030740
Vikárska (osm), Kamenná (minv) w116764017
Viničky (osm), Malíkova (minv) w115882331
Východná (osm), Pod briežkom (minv) w58224479
Výstavná (osm), Kmeťova (minv) w114558239
Vŕbová (osm), Nezábudková (minv) w1194932393
Willermova (osm), Radlinského (minv) w58761943
Willermova (osm), Radlinského (minv) w58762095
Wilsonovo nábrežie (osm), Vašinova (minv) w114538040
Wilsonovo nábrežie (osm), Biovetská (minv) w114565382
Za Ferenitkou (osm), Bažantia (minv) n11583834500
Za Ferenitkou (osm), Dubíkova (minv) w114565373
Za Ferenitkou (osm), Mostná (minv) n11583834500
Za Ferenitkou (osm), Staromlynská (minv) w114565360
Zelená (osm), Pri Perinovej studni (minv) w58767366
Zimná (osm), Korčekova (minv) w899320374
Zlatomoravecká (osm), Hornostavská (minv) w58260352
Zoborská (osm), Krompašská (minv) w58846156
Zoborská (osm), Čajkovského (minv) w58846655
Zoborská (osm), Čajkovského (minv) w58847242
Zvolenská (osm), Dražovská (minv) w115881552
Zvolenská (osm), Chmeľová dolina (minv) w84055177
Zvolenská (osm), Topoľčianska (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Slamkova (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Trnavská (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Novozámocká (minv) w115882300
Zvolenská (osm), Štefánikova trieda (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Hydinárska (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Novozámocká (minv) w115881756
Zvolenská (osm), Chrenovská (minv) w115881825
Zvolenská (osm), Dražovská (minv) w115881825
Záborského (osm), Bizetova (minv) w58764366
Záborského (osm), Orechov dvor (minv) w58763792
Záborského (osm), Pod kostolíkom (minv) w58764766
Záborského (osm), Rázusova (minv) w58764766
Záhradkárska (osm), Kováčikova (minv) w58275075
Záhradná (osm), Lehotská (minv) w131423645
Záhradná (osm), Pri Dobrotke (minv) w131423642
Záhradná (osm), Medzi vodami (minv) w101356484
Úzka (osm), Kochova (minv) w58274845
Úzka (osm), Kochova (minv) w58274073
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273557
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273398
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273628
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882082
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881637
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882354
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881922
Čajkovského (osm), Rakytová (minv) w115881587
Čakanková (osm), Mostná (minv) w387444891
Čavojského (osm), Bazovského (minv) w58260266
Čavojského (osm), Bazovského (minv) w58259499
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58220097
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224353
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224684
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223662
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225978
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223328
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224982
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58222496
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224364
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223504
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224722
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58222482
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58222966
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223143
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225340
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225867
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58220279
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223349
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223221
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58219520
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224736
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58220155
Červenova (osm), Orechov dvor (minv) w58225340
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224091
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58219786
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58221186
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58219793
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223172
Červenova (osm), Pod Katrušou (minv) w58225127
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224560
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225000
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225294
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223598
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58221773
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58226258
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58223589
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225246
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58220750
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58221078
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58224743
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58221548
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58222566
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225127
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58225443
Česko-slovenskej armády (osm), Richtára Peregrina (minv) w119785557
Česko-slovenskej armády (osm), Bohúňova (minv) w119785486
Česko-slovenskej armády (osm), Murgašova (minv) w104380480
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58225927
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223461
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223093
Čulenova (osm), Pri lipe (minv) w58219110
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218851
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58220170
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58219036
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58225304
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58224799
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218491
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223925
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218598
Ďumbierska (osm), 8. mája (minv) w114558053
Ďumbierska (osm), Kríková (minv) w114558109
Ďumbierska (osm), 8. mája (minv) w114558109
Ďurčanského (osm), Hviezdoslavova trieda (minv) w114558546
Ďurčanského (osm), Podzámska (minv) n1198771703
Ďurčanského (osm), Šúdolská (minv) w114558573
Ľudovíta Okánika (osm), Pri mlyne (minv) w58259359
Ľudovíta Okánika (osm), Slamkova (minv) w114558318
Ľudovíta Čuláka (osm), Parkové nábrežie (minv) w58219431
Široká (osm), Podjavorinskej (minv) w1194940341
Široká (osm), Podjavorinskej (minv) w58767325
Široká (osm), Podjavorinskej (minv) w58766686
Široká (osm), Jarocká (minv) w58766933
Široká (osm), Podjavorinskej (minv) w58766933
Široká (osm), Jarocká (minv) w58766686
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w115881984
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w135763184
Škultétyho (osm), Inovecká (minv) w115881947
Športová (osm), Lány (minv) w58767003
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58224330
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58220447
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58226215
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w84019773
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w130911249
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w130911190
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w130911169
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w1013669579
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w1245789618
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58220016
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58220016
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58226268
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58226268
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58226268
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58226268
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Zvolenská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58220016
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58220016
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58220016
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58222890
Štefánikova trieda (osm), Na hôrke (minv) w58222249
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58222249
Štefánikova trieda (osm), Na hôrke (minv) w58222945
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58222945
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58220957
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58225257
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58225257
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58225257
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58225257
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58225742
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58223207
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58224822
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58219021
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58222890
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58222890
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58222890
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58218396
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58224932
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58222890
Štiavnická (osm), Pútnická (minv) w114558770
Štiavnická (osm), Janského (minv) w114558770
Štúrova (osm), Bratislavská (minv) w806752700
Štúrova (osm), Lukov dvor (minv) w1246011231
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846378
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847080
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847068
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846587
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846953
Šulekova (osm), Petzwalova (minv) w58846255
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847228
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846246
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847031
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846082
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846314
Šumavská (osm), Kamenná (minv) w58223516
Šípová (osm), Piaristická (minv) w58259747
Šípová (osm), Hlboká (minv) w58260052
Šípová (osm), Lukov dvor (minv) w58261006
Šúdolská (osm), Ďurčanského (minv) w114876782
Šúdolská (osm), Pod Zlatým brehom (minv) w58221142
Šúdolská (osm), Orechov dvor (minv) w58223620
Šúdolská (osm), P. Benického (minv) w58218463
Ščasného (osm), Rázusova (minv) w1075648769
Ždiarska (osm), Síkarská (minv) w114557988
Železničiarska (osm), Belopotockého (minv) w58223453
Železničiarska (osm), Sv. Klimenta (minv) w58225994
Železničiarska (osm), Hlavná (minv) n11581693024
Žibrická (osm), Pri Červenom kríži (minv) w58268016
Žibrická (osm), Stodolova (minv) w58268322
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58219700
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58225726
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223040
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58224802
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58220819
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223732
Žilinská (osm), J. C. Hronského (minv) w58220090

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora