Nitra

Nitriansky/Nitra

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Lány 216/13 48.281 18.001 JOSM
Orechov dvor 4291/46 48.272 18.175 JOSM

Adresné body bez súradníc (1609)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Topoľčianska (50.62)
Pod kostolíkom (26.74)
Štefánikova trieda (13.21)
Kmeťova (12.80)
Dolnozoborská (12.69)
Orechov dvor (12.24)
Podzámska (11.43)
Parkové nábrežie (10.80)
Dlhá (10.40)
Krškanská (10.24)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
7.pešieho pluku => 7. pešieho pluku
8.mája => 8. mája
A.Ďateľa => A. Ďateľa
A.Žarnova => A. Žarnova
Agátová ulica => Agátová
Brigádnická => Brigádnicka
Dolné Hony => Dolné hony
Dr.J.Budayho => Dr. J. Budayho
Edisonova ulica => Edisonova
Fabiánova ulica => Fabiánova
Gerhardtova ulica => Gerhardtova
Hornokynecká ulica => Hornokynecká
Hájová ulica => Hájová
Ipeľská ulica => Ipeľská
Jevjákova ulica => Jevjákova
Knappova Ulica => Knappova
Lehotská ulica => Lehotská
M.S.Trnavského => M. S. Trnavského
Matičná ulica => Matičná
Medovková ulica => Medovková
Na Dolinu => Na dolinu
Na Hôrke => Na hôrke
Na Pasienkoch => Na pasienkoch
Na Vŕšku => Na vŕšku
Pivovarská ulica => Pivovarská
Pod Lesom => Pod lesom
Pri Studničke => Pri studničke
Repková ulica => Repková
Repíková ulica => Repíková
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Sokolia ulica => Sokolia
Tormošská ulica => Tormošská
Turzova ulica => Turzova
Ulica Andreja Bieleka => Andreja Bieleka
Ulica Eugena Filkorna => Eugena Filkorna
Ulica Hany Zelinovej => Hany Zelinovej
Ulica Jána Gustiniho => Jána Gustiniho
Ulica Mons. Vagnera => Mons. Vagnera
Ulica Pavla Straussa => Pavla Straussa
Ulica Rudolfa Hanáka => Rudolfa Hanáka
Ulica Wolfganga Kempelena => Wolfganga Kempelena
Ulica poľovníkov => Poľovníkov
Ulica sv. Huberta => Sv. Huberta
Za Humnami => Za humnami
Červenova => Červeňova
Žabia ulica => Žabia
Želiarska ulica => Želiarska
Žitná ulica => Žitná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58219835 w58220716 w58222403 w58223004 w58223748 w58224327 w58225415 w58225927 w58226395 w58268052 w58268305 w58268519 w58268573 w58268589 w58268639 w58268893 w58272026 w58273465 w58764417 w58764890 w58765276 w58766777 w58767064 w58874357 w84032247 w84040981 w84060265 w84599823 w86114124 w86119754 w108120597 w115882255 w116596395 w116596397 w116596412 w131693342 w136174092 w136174093 w136174094 w136174095 w136174098 w164849061 w164849274 w169456580 w176754066 n259949282 w309481180 n313787083 w387444807 w387444824 w387444826 w387444830 w538102742 w543014306 n583291476 n673427517 n676631909 w757708467 w899878190 w899878191 w904811588 w979800656 n1103357977 n1474420460 n1493723124 n1493723148 n1493723149 n1495213736 n1769497383 n2919360164 n3384730702 n3586061203 n3683556239 n4197389730 n4268283645 n4269324295 n4421755490 n4439374091 n4869094034 n4869100138 n5368439258 n5368439259 n5368439260 n5368439261 n5368439262 n5368439263 n5368439264 n5368439265 n6103472639 n6103484865 n6114859178 n6114871171 n6209612737 n6213677286 n6443059733 n6460970696 n6643248898 n6720611150 n7114885925 n7462458796 n7769561541 n7857956257 n8186884916 n8669674483 n9060731703 n9109851331 n9109851332 n9218232630 n9568190594 n9568278965 n9568447008 n9569368161 n9569387156 n9569425414 n9570428554 n9580737201 n9755759571 n9755759572 n10267010933 n10598250388 n10598255985 n10598336517 n10598336518 n10598336519 n10598351596 n10599665272 n10600862089 n10608243761 n10649890033 n10651125337 n10659233894 n10665462296 n10676852912 n11042396934 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58221048 w103534792 w371498535 w1013661001 n1490262798 n4235021591 n9060731700 n9568009009 n9568429568 n9755759573 n10598291316 n10598291317 n10598325604 n10607849027 n10608575464 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dolné hony
Mikova Ves
Pri synagóge

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Chrenovský most
Cyrilometodské námestie
Dolnočermanská
Dolné Hony
Hornotabánska
Jánskeho
Kardinála Korca
Ku skládke
Kúpeľná ulica
Mandľová
Mikova ves
Monsiňora Vagnera
Mrázová
Na Lúkach
Na Pasienkoch
Na pažiti
Na Stráni
Nábrežie Mládeže
Námestie 1. mája
Pod Lesom
Pod pánskym lesom
Pod Sokolom
Pri dríku
Rybárska cesta
Univerzitný most
Vrbová
Zoborský most
Zámocká
Červenova
Štefániková trieda
Štrková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Lány (minv) w58764918
8. mája (osm), Hanácka (minv) w58226334
8. mája (osm), Ďumbierska (minv) w58222823
8. mája (osm), Kríková (minv) w58222823
8. mája (osm), Ďumbierska (minv) w58222321
A. F. Langa (osm), Vendelínska (minv) w58226337
Ambrova (osm), Golianovská (minv) w58846179
B. Nemcovej (osm), Jelšová (minv) w58223931
Baničova (osm), Letná (minv) w115881732
Baničova (osm), Inovecká (minv) w115882334
Baničova (osm), Pod vinohradmi (minv) w84049488
Baničova (osm), Pod vinohradmi (minv) w84049473
Baničova (osm), Borovicová (minv) w115881890
Banská (osm), Rabčekova (minv) w58223365
Banská (osm), Smreková (minv) w58223533
Banská (osm), Medzi vodami (minv) w58224990
Banská (osm), Hornostavská (minv) w58223709
Bazovského (osm), Beniakova (minv) w115881876
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058922
Bazovského (osm), Smreková (minv) w115882362
Bazovského (osm), Černicová (minv) w115882095
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058964
Bažantia (osm), Coboriho (minv) w58276514
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115881539
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115882285
Beethovenova (osm), Remeselnícka (minv) w115881708
Beethovenova (osm), Gorazdova (minv) w115881919
Bellova (osm), Robotnícka (minv) w115882037
Bellova (osm), Gorazdova (minv) w115882037
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882352
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882272
Belopotockého (osm), Železničiarska (minv) w58846543
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58260374
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58259700
Beniakova (osm), Smreková (minv) w58260285
Benkova (osm), Letecká (minv) w84058936
Benkova (osm), Letecká (minv) w115881572
Bernolákova (osm), Kavcova (minv) w115948051
Biela (osm), Michala Lukniša (minv) w58260910
Biovetská (osm), Murániho (minv) w58765367
Biovetská (osm), Tokajská (minv) w58763956
Biovetská (osm), Tokajská (minv) w58765364
Biovetská (osm), Mlynská (minv) w58764587
Biovetská (osm), Mlynská (minv) w58764782
Biovetská (osm), Bočná (minv) w58764782
Biovetská (osm), Wilsonovo nábrežie (minv) w117824648
Biovetská (osm), Hájnická (minv) w58764206
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115882276
Bizetova (osm), Kamenecká (minv) w115881724
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115881967
Bizetova (osm), Muškátová (minv) w115881925
Bizetova (osm), Záborského (minv) w115882294
Bohúňova (osm), Jurkovičova (minv) w58260749
Bohúňova (osm), Jurkovičova (minv) w58261005
Bohúňova (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w58260369
Bohúňova (osm), Smetanova (minv) w58259724
Bohúňova (osm), Priemyselná (minv) w58260142
Borodáčova (osm), Janka Silana (minv) w115882270
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115882308
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115882308
Botanická (osm), Hornozoborská (minv) n1457852284
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58224289
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58226163
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58219278
Bratislavská (osm), Štúrova (minv) w806752700
Brezová (osm), A. Ďateľa (minv) w114557979
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194109233
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w1194941045
Bystrá (osm), Fándlyho (minv) w109266801
Bártfayho (osm), Janka Kráľa (minv) w58226060
Cabanova (osm), Staničná (minv) w58224253
Chatárska (osm), Na Čerešňovom vrchu (minv) w58276990
Chmeľová dolina (osm), Zvolenská (minv) w58274522
Chmeľová dolina (osm), Rýnska (minv) w58271447
Chmeľová dolina (osm), Rýnska (minv) w58273281
Chmeľová dolina (osm), Veterná (minv) w58271447
Chmeľová dolina (osm), Rozmarínová (minv) w58275221
Chmeľová dolina (osm), Nová osada (minv) w58273281
Chmeľová dolina (osm), Rozmarínová (minv) w58273815
Chmeľová dolina (osm), Trnavská (minv) w58273202
Chotárna (osm), Gorazdova (minv) w58875015
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Pražská (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260032
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Pražská (minv) n722529989
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) n722529989
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) n722529989
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w114558647
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w114558647
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) n722529989
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) n722529989
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Pražská (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Zvolenská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Dražovská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259705
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259633
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58259633
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Dražovská (minv) w58260074
Chrenovská (osm), Slamkova (minv) w58259624
Chrenovská (osm), Hydinárska (minv) w58260708
Chrenovská (osm), Trnavská (minv) w58260685
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58260708
Clementisova (osm), Pramenistá (minv) w58260511
Clementisova (osm), Podzámska (minv) w58260511
Coboriho (osm), Cintorínska (minv) w131693345
Coboriho (osm), Cintorínska (minv) w84599092
Diaľničná (osm), Žilinská (minv) w109266663
Dlhá (osm), Mons. Vagnera (minv) w58260288
Dlhá (osm), Morušová (minv) w84034962
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259844
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260809
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260225
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259745
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58260432
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260380
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260061
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w115092295
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58260627
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259739
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58259550
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58259257
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259535
Doležalova (osm), Lidická (minv) w58260110
Doležalova (osm), Piešťanská (minv) w58259623
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271865
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271783
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58272312
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271787
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58272042
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271512
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271433
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271488
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271521
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271659
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58272278
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271679
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271843
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271874
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271922
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58272165
Dolnozoborská (osm), Dunajská (minv) w165400162
Dolnozoborská (osm), Dunajská (minv) w135742402
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974972
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w871662899
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974974
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51975659
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w806751171
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846671
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1016069054
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w289074846
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846455
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1050656884
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846207
Dražovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58272152
Dražovská (osm), Slamkova (minv) w58272152
Dražovská (osm), Hydinárska (minv) w58272338
Dražovská (osm), Topoľčianska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Chrenovská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Hydinárska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Trnavská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58272338
Dražovská (osm), Trnavská (minv) w58272338
Dražovská (osm), Chrenovská (minv) w58272338
Dražovská (osm), Topoľčianska (minv) w58272338
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58274268
Dubíkova (osm), Sv. Beňadika (minv) w58874486
Dubíkova (osm), Hájnická (minv) w58875321
Dubíkova (osm), Za Ferenitkou (minv) w58875058
Dunajská (osm), Dolnozoborská (minv) w115881963
Dunajská (osm), Dolnozoborská (minv) w115881672
Dvorčanská (osm), Severná (minv) w58764781
Edisonova (osm), Ždiarska (minv) w109266789
Fraňa Kráľa (osm), Priemyselná (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874688
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874487
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875170
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874362
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874352
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875039
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875281
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875043
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58874422
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875242
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875032
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58222192
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58222192
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58218866
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) n722099908
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58218866
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58223646
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) w58223833
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58223833
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58219605
Fraňa Mojtu (osm), Kynecká (minv) w58225408
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58225531
Fraňa Mojtu (osm), Levická (minv) n722082800
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) n722082800
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) w58223646
Fraňa Mojtu (osm), Na Priehon (minv) n722099908
Fándlyho (osm), Bystrá (minv) w1006372777
Fándlyho (osm), Orechov dvor (minv) w58259716
Gaštanová (osm), Podjavorinskej (minv) w58277035
Golianova (osm), Mikovíniho (minv) w58220523
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259577
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259538
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260569
Gorazdova (osm), Chotárna (minv) w58259266
Gorazdova (osm), Bellova (minv) w58260569
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58259995
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260045
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260461
Gorazdova (osm), Beethovenova (minv) w58259527
Gorazdova (osm), Robotnícka (minv) w58260914
Gorazdova (osm), Brigádnicka (minv) w58260324
Gorazdova (osm), Poľná (minv) w58260776
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58219104
Hanulova (osm), A. Ďateľa (minv) w58226179
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58223696
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58221360
Havrania (osm), Tekovská (minv) w136172339
Hečkova (osm), Škultétyho (minv) w58260336
Hečkova (osm), Škultétyho (minv) w58259884
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58223638
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58224938
Hlboká (osm), Ovocinárska (minv) w58221422
Hlohovecká (osm), Bazová (minv) w601942885
Hlohovecká (osm), Lukáčova (minv) w601942885
Hlohovecká (osm), Rabčekova (minv) w601942812
Hornostavská (osm), Banská (minv) w58874604
Hornostavská (osm), Zlatomoravecká (minv) w58875169
Hornozoborská (osm), Botanická (minv) w58273772
Hornočermánska (osm), Tŕnistá (minv) w136026403
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846301
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846778
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846977
Horná (osm), Roľnícka (minv) w1194932423
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846120
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846460
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58846304
Horná (osm), Roľnícka (minv) w58847013
Horná (osm), Jedlíkova (minv) w58846401
Horská (osm), Elektrárenská (minv) w109266933
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w165400190
Hospodárska (osm), Jarná (minv) w165400188
Hospodárska (osm), Priemyselná (minv) w165400190
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58274261
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w165400195
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58275100
Hraničná (osm), Tekovská (minv) w58268359
Hurbanova (osm), Piesková (minv) w58220620
Hurbanova (osm), Rybárska (minv) w58223957
Hviezdoslavova trieda (osm), Ďurčanského (minv) w109266831
Hviezdoslavova trieda (osm), Nábrežie mládeže (minv) w115881730
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Murániho (minv) w162030739
Hydinárska (osm), Murániho (minv) w162030590
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030773
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030619
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030774
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030762
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030594
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) w1006067610
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) w162030526
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w1006067610
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w321195442
Hydinárska (osm), Potravinárska (minv) w162030526
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030761
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030658
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030761
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030715
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030583
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030703
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Tehelná (minv) w162030668
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030582
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Zvolenská (minv) w162030763
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030786
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030634
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) w162030732
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) w162030602
Hydinárska (osm), Pražská (minv) w162030732
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266913
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266827
Hájnická (osm), Dubíkova (minv) w109266766
Hájnická (osm), Rozmarínová (minv) w650785311
Janka Kráľa (osm), Jelenecká (minv) w115948008
Janka Kráľa (osm), Púpavová (minv) n8155365584
Janského (osm), Štiavnická (minv) w58275244
Janského (osm), Pútnická (minv) w58275244
Jarabinová (osm), Rýnska (minv) w115881661
Jarabinová (osm), Kvetná (minv) w115881661
Jarmočná (osm), Hornočermánska (minv) w58220205
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) w162030728
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) w162030717
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) w162030721
Jarocká (osm), Široká (minv) w162030721
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) w162030704
Jarocká (osm), Široká (minv) w162030704
Jaskyňová (osm), Bizetova (minv) w58226369
Jaskyňová (osm), Bizetova (minv) w58222412
Javorová (osm), Slnečná (minv) w114557993
Javorová (osm), Michala Verešíka (minv) w114558717
Jazerná (osm), Cirmánska (minv) w58274708
Jazerná (osm), Tríbečská (minv) w58274984
Jedlíkova (osm), Horná (minv) w115881733
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276621
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268005
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58267821
Jelenecká (osm), Janka Kráľa (minv) w58268851
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268277
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268360
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268045
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276985
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58268750
Jelšová (osm), B. Nemcovej (minv) w387444847
Jelšová (osm), Pri Perinovej studni (minv) w387444843
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881819
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882365
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881880
Jurkovičova (osm), Janka Silana (minv) w115882032
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882284
Južná (osm), Lidická (minv) w58219179
Južná (osm), Lukovská (minv) w84060252
Jána Zelenáka (osm), Krompašská (minv) w58847105
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274152
K rieke (osm), Na Katruši (minv) w58764165
Kalinčiakova (osm), K rieke (minv) w58222266
Kalvárska (osm), Síkarská (minv) w58223702
Kamenecká (osm), Bizetova (minv) w58875124
Kamenná (osm), Na Čerešňovom vrchu (minv) w58276859
Kamenná (osm), Vikárska (minv) w58268823
Kamenná (osm), Šumavská (minv) w58276880
Kasalova (osm), Bottova (minv) w58223367
Kasalova (osm), Bottova (minv) w130911491
Kasárenská (osm), Hydinárska (minv) w657852582
Kavcova (osm), Bernolákova (minv) w58224099
Kláštorská (osm), Furmanská (minv) w58271437
Kmeťova (osm), Výstavná (minv) w109266904
Koceľova (osm), Kováčikova (minv) w58222924
Kochova (osm), Úzka (minv) w58846853
Kochova (osm), Úzka (minv) w1194935893
Kochova (osm), Úzka (minv) w58846452
Kochova (osm), Úzka (minv) w58847251
Kochova (osm), Úzka (minv) w58847061
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58226012
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58220303
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218877
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218509
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58224133
Kováčikova (osm), Koceľova (minv) n1490455704
Kováčikova (osm), Priehradná (minv) n1490455694
Kozmonautov (osm), Hanulova (minv) w114558142
Kraskova (osm), Pod Plieškou (minv) w101356493
Kríková (osm), Nálepkova (minv) w356994811
Krčméryho (osm), Síkarská (minv) w58219107
Krčméryho (osm), Síkarská (minv) w58218484
Kultúrna (osm), Tokajská (minv) w1194932345
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58846586
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58845966
Kultúrna (osm), Tichá (minv) w58846780
Kultúrna (osm), Nová osada (minv) w58847071
Kvetná (osm), Hájska (minv) w58259583
Kvetná (osm), Pri kaštieli (minv) w58260936
Kvetná (osm), Rýnska (minv) w58259730
Kvetná (osm), Jarabinová (minv) w58259730
Kynecká (osm), Veterná (minv) w58321122
Kynecká (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58321049
Kynecká (osm), Majakovského (minv) w58320749
Kľúčovského (osm), Urbánkova (minv) w58273284
Kľúčovského (osm), Urbánkova (minv) w58273976
Lesná (osm), Tichá (minv) w82529320
Letecká (osm), Benkova (minv) w164849192
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259824
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259605
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260168
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260571
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259390
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259291
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260417
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127983
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259400
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260340
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127939
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260615
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260252
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259428
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58261009
Levická (osm), Na Priehon (minv) w116596409
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260753
Levická (osm), Na Priehon (minv) w116596420
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260784
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259644
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259516
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260852
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w105617449
Levická (osm), Na Priehon (minv) w105617449
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260243
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260564
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260382
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260066
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259718
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58259551
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259520
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58260564
Levická (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58259520
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260963
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260850
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260664
Levická (osm), Na Priehon (minv) w114155964
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259551
Levická (osm), Na Priehon (minv) w114155971
Levická (osm), Na Priehon (minv) w84034963
Levická (osm), Na Priehon (minv) w117127986
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260896
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259529
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260773
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260160
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58260031
Levická (osm), Na Priehon (minv) w58259687
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846746
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58847014
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846899
Lidická (osm), Južná (minv) w58847044
Lidická (osm), Doležalova (minv) w58846435
Lidická (osm), Južná (minv) w58845927
Lipová (osm), Antona Točíka (minv) w114558752
Lukov dvor (osm), Štúrova (minv) n8021324094
Lukovská (osm), Pod Katrušou (minv) n8021323998
Lukovská (osm), Južná (minv) w650785380
Lukovská (osm), Remeselnícka (minv) w310226246
Lány (osm), Športová (minv) w649295101
Lány (osm), 1. mája (minv) w649295096
Látečkovej (osm), Rýnska (minv) w58763975
Látečkovej (osm), Rýnska (minv) w58764429
Látečkovej (osm), Mäsiarska (minv) w58763763
Látečkovej (osm), Mäsiarska (minv) w58765356
Maginova (osm), Nedbalova (minv) w58260582
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58261013
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58259722
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260693
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260114
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260886
Maginova (osm), Dolnohorská (minv) w58260734
Majakovského (osm), Kynecká (minv) w58259868
Malíkova (osm), Potravinárska (minv) w58260311
Malíkova (osm), Viničky (minv) w58260902
Martinská dolina (osm), Párovská (minv) w58268862
Martinská dolina (osm), Párovská (minv) w58267935
Metodova (osm), Chmeľová dolina (minv) w58268893
Michala Verešíka (osm), Javorová (minv) w164849335
Michala Verešíka (osm), Stračia (minv) w164849276
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255978
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1194944318
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1006372802
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255998
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) w1194944319
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255997
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255996
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255995
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255994
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255993
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255992
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255991
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255990
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255977
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255973
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255988
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255987
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255974
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255975
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255986
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255976
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255985
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255984
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255983
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255982
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255981
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255980
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255989
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255972
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255979
Mikova ves (osm), Mikova Ves (minv) n11091255999
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115881814
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w84058975
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115882087
Misionárska (osm), Pod kaplnkou (minv) w58223490
Mlynská (osm), Bočná (minv) w58222132
Mons. Vagnera (osm), Dvorčanská (minv) w109266867
Mons. Vagnera (osm), Dlhá (minv) w109266705
Morušová (osm), Dlhá (minv) w58273989
Mostná (osm), Čakanková (minv) w58219646
Mostná (osm), Pod Orešinou (minv) w103078083
Mostná (osm), Nezábudková (minv) w114565370
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225192
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58221534
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225534
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58222347
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58224360
Murgašova (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w58220149
Murániho (osm), Novozámocká (minv) w115882303
Murániho (osm), Biovetská (minv) w58874365
Murániho (osm), Hydinárska (minv) w115882190
Murániho (osm), Kopanická (minv) w115882234
Murániho (osm), Hydinárska (minv) w115882134
Muškátová (osm), Bizetova (minv) w58271666
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764628
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764295
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58763885
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764393
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764295
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764189
Na hôrke (osm), Tehelná (minv) w115881895
Na hôrke (osm), Kopanická (minv) w115882315
Nedbalova (osm), Kúria (minv) w84047391
Nedbalova (osm), Maginova (minv) w115882191
Nezábudková (osm), Mostná (minv) w58765407
Nezábudková (osm), Mostná (minv) w58764954
Nezábudková (osm), Vŕbová (minv) w58764116
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w1080711568
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w58223584
Nitrianska (osm), Pod hájom (minv) w58226432
Nábrežie mládeže (osm), Hviezdoslavova trieda (minv) w58259776
Nábrežie mládeže (osm), M. S. Trnavského (minv) w58260857
Nábrežie mládeže (osm), Jána Mrvu (minv) w114558037
Nábrežie mládeže (osm), Jána Mrvu (minv) w114558363
Nálepkova (osm), Pažitná (minv) w58222533
Nálepkova (osm), Cirmánska (minv) w58219888
Nálepkova (osm), Kríková (minv) w58221623
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400189
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400167
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400199
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400194
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400170
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400202
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400199
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400172
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400164
Orechová (osm), Rybničná (minv) w58274897
P. Benického (osm), Šúdolská (minv) w58225977
P. Benického (osm), Pri strelnici (minv) w58218626
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277083
Panská dolina (osm), Samova (minv) w79916746
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277253
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276926
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276835
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58276842
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277371
Parkové nábrežie (osm), Ľudovíta Čuláka (minv) w103078115
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219762
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58220138
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224026
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58218832
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222645
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224265
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219638
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218889
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58225506
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218832
Pažitná (osm), Nálepkova (minv) w58225891
Petzwalova (osm), Dolnohorská (minv) w115881867
Petzwalova (osm), Šulekova (minv) w115881729
Pezinská (osm), Tajovského (minv) w1080711569
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58218444
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58219210
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225065
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222805
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223836
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225191
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222048
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218632
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58224435
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58219135
Piešťanská (osm), Pod Orešinou (minv) w58875240
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218830
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223602
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218247
Platanová (osm), Potočná (minv) w58274210
Platanová (osm), Potočná (minv) w58275351
Plynárenská (osm), Andreja Šulgana (minv) w117127925
Pod Orešinou (osm), Piešťanská (minv) w58320995
Pod Orešinou (osm), Liesková (minv) w58321065
Pod Orešinou (osm), Pri cvičisku (minv) w58320979
Pod Orešinou (osm), Mostná (minv) w58320807
Pod Sokolom (osm), Výstavná (minv) w58889689
Pod Sokolom (osm), Stračia (minv) w58889852
Pod Sokolom (osm), Tríbečská (minv) w58890237
Pod Sokolom (osm), Janského (minv) w58890419
Pod Sokolom (osm), Liesková (minv) w58889861
Pod Sokolom (osm), Tríbečská (minv) w58890084
Pod Sokolom (osm), Janského (minv) w58889929
Pod Zlatým brehom (osm), Šúdolská (minv) w58273166
Pod briežkom (osm), Východná (minv) w387444809
Pod kaplnkou (osm), Misionárska (minv) w79916500
Pod kostolíkom (osm), Kúpeľná (minv) w58846525
Pod vinohradmi (osm), Baničova (minv) w58260378
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58222733
Podjavorinskej (osm), Jarocká (minv) w58222733
Podjavorinskej (osm), Gaštanová (minv) w58224747
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) n1490455714
Podzámska (osm), Pramenistá (minv) w58223390
Podzámska (osm), Clementisova (minv) w58223390
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676124
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676120
Potravinárska (osm), Kasárenská (minv) w58219712
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676127
Potravinárska (osm), Hydinárska (minv) w58219712
Potravinárska (osm), Malíkova (minv) w58223919
Považská (osm), Chrenovská (minv) w115881751
Považská (osm), Trnavská (minv) w115882046
Považská (osm), Chrenovská (minv) w115882332
Považská (osm), Cabajská (minv) w115882185
Poľná (osm), Gorazdova (minv) w136824586
Poľná (osm), Hattalova (minv) w58875159
Poľná (osm), Holotka (minv) w58874436
Poľná (osm), Dvorčanská (minv) w58874567
Pramenistá (osm), Clementisova (minv) w109266824
Pramenistá (osm), Podzámska (minv) w109266824
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58224509
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58874735
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58874735
Pražská (osm), Topoľčianska (minv) w58224509
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58222928
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58222928
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222928
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58222928
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58222928
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58224509
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58874735
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58874735
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224509
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58874735
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58224509
Pri Dobrotke (osm), Tokajská (minv) w58846015
Pri kaštieli (osm), Kvetná (minv) w58320733
Pri strelnici (osm), P. Benického (minv) w58259886
Priehradná (osm), Kováčikova (minv) w58219893
Priezračná (osm), Fatranská (minv) w114876422
Priezračná (osm), Sadová (minv) w109266772
Párovská (osm), Martinská dolina (minv) w115947990
Párovská (osm), Martinská dolina (minv) w116764029
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58223424
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58222926
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58219187
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58222320
Radlinského (osm), Willermova (minv) w58218505
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58223000
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58224148
Radlinského (osm), Kostolná (minv) w58219844
Remeselnícka (osm), Beethovenova (minv) w303005981
Remeselnícka (osm), Lukovská (minv) w58874393
Remeselnícka (osm), Chmeľová dolina (minv) w58874620
Remeselnícka (osm), Golianova (minv) w58875174
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58221231
Riečna (osm), Čajkovského (minv) w58220388
Riečna (osm), Čajkovského (minv) w58226149
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58222068
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58225687
Riečna (osm), Hattalova (minv) w58220772
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911546
Robotnícka (osm), Pod Tobolou (minv) w130911531
Robotnícka (osm), Bellova (minv) w130911546
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911535
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58225194
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911543
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58224567
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58226023
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58223651
Roľnícka (osm), Horná (minv) w58763826
Ružová (osm), Dolnočermánska (minv) w58275127
Rybničná (osm), Orechová (minv) w109266800
Rázusova (osm), Dolné hony (minv) w58224090
Rýnska (osm), Látečkovej (minv) w115882321
Rýnska (osm), Dolná (minv) w115882283
Rýnska (osm), Veterná (minv) w115881884
Rýnska (osm), Látečkovej (minv) w115881950
Rýnska (osm), Chmeľová dolina (minv) w115882157
Rýnska (osm), Nová osada (minv) w115882157
Rýnska (osm), Jarabinová (minv) w115881823
Rýnska (osm), Kvetná (minv) w115881823
Rýnska (osm), Chmeľová dolina (minv) w115881884
Rýnska (osm), Ulička (minv) w115881545
Sadová (osm), Priezračná (minv) w58260544
Samova (osm), Panská dolina (minv) w103078054
Samova (osm), Panská dolina (minv) r2780833
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58224196
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58225255
Samova (osm), Panská dolina (minv) r901878
Slnečná (osm), Javorová (minv) w58219606
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58218227
Slávičie chodníky (osm), Knappova (minv) w58276612
Smetanova (osm), Bohúňova (minv) w119785470
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58847104
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58846283
Smreková (osm), Banská (minv) w136316936
Smreková (osm), Beniakova (minv) w58846078
Spojovacia (osm), Veterinárska (minv) w130911167
Stodolova (osm), Žibrická (minv) w58219314
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58221849
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58222004
Stračia (osm), Michala Verešíka (minv) w58225045
Stračia (osm), Hanulova (minv) w58224918
Stračia (osm), Hanulova (minv) w101356499
Stračia (osm), Hanulova (minv) w101356510
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58273790
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274072
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274844
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274986
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58275297
Stromová (osm), Vašinova (minv) w162030699
Sv. Beňadika (osm), Dubíkova (minv) w58271576
Sv. Beňadika (osm), Bočná (minv) w58271769
Sv. Klimenta (osm), Železničiarska (minv) w164849247
Svätourbanská (osm), Jarocká (minv) w58273183
Svätourbanská (osm), Podjavorinskej (minv) w58273833
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219852
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219069
Tehelná (osm), Novozámocká (minv) w58225039
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58223872
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58218223
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874482
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874517
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58875028
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874544
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274162
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274883
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274499
Tichá (osm), Kultúrna (minv) w58274033
Tichá (osm), Lesná (minv) w58275259
Tichá (osm), Javorová (minv) w58274499
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58273748
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115881668
Tokajská (osm), Kultúrna (minv) w115882364
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115882201
Tokajská (osm), Nová osada (minv) w115881589
Tokajská (osm), Pri Dobrotke (minv) w115882161
Topoľčianska (osm), Chrenovská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Slamkova (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Zvolenská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Trnavská (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Hydinárska (minv) w58846060
Topoľčianska (osm), Dražovská (minv) w58846060
Trieda Andreja Hlinku (osm), Pod Plieškou (minv) w114558596
Tríbečská (osm), Jazerná (minv) w114558611
Tríbečská (osm), Kavcova (minv) w114558762
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58274138
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58274790
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58273977
Turistická (osm), Mudrochova (minv) w58275006
Tŕnistá (osm), Hornočermánska (minv) w58275069
Ulička (osm), Hlboká (minv) w162030557
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030557
Ulička (osm), Rýnska (minv) w162030533
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030681
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w1006067578
Ulička (osm), Nécseyho (minv) w162030571
Urbánkova (osm), Kľúčovského (minv) w58222163
Vašinova (osm), Stromová (minv) w58260161
Vašinova (osm), Wilsonovo nábrežie (minv) w58259290
Vendelínska (osm), A. F. Langa (minv) w58277181
Veterinárska (osm), Spojovacia (minv) w58272270
Veterná (osm), Kynecká (minv) w162030568
Veterná (osm), Chmeľová dolina (minv) w162030740
Veterná (osm), Rýnska (minv) w162030740
Vikárska (osm), Kamenná (minv) w116764017
Viničky (osm), Malíkova (minv) w115882331
Výstavná (osm), Kmeťova (minv) w114558239
Vŕbová (osm), Nezábudková (minv) w1194932393
Wilsonovo nábrežie (osm), Biovetská (minv) w114565382
Wilsonovo nábrežie (osm), Vašinova (minv) w114538040
Za Ferenitkou (osm), Staromlynská (minv) w114565360
Za Ferenitkou (osm), Dubíkova (minv) w114565373
Zoborská (osm), Čajkovského (minv) w58847242
Zoborská (osm), Krompašská (minv) w58846156
Zvolenská (osm), Novozámocká (minv) w115881756
Zvolenská (osm), Novozámocká (minv) w115882300
Záborského (osm), Orechov dvor (minv) w58763792
Záhradkárska (osm), Kováčikova (minv) w58275075
Záhradná (osm), Lehotská (minv) w131423645
Záhradná (osm), Medzi vodami (minv) w101356484
Záhradná (osm), Pri Dobrotke (minv) w131423642
Úzka (osm), Kochova (minv) w58274845
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273398
Úzka (osm), Kochova (minv) w58274073
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273557
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273628
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882354
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882082
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881922
Čajkovského (osm), Rakytová (minv) w115881587
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881637
Čavojského (osm), Bazovského (minv) w58259499
Čavojského (osm), Bazovského (minv) w58260266
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723148
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723124
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723149
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58220279
Červenova (osm), Červeňova (minv) w58219520
Červeňova (osm), Orechov dvor (minv) w58225340
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218598
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58225304
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58219036
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223093
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58220170
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218851
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223461
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218491
Ďumbierska (osm), Kríková (minv) w114558109
Ďumbierska (osm), 8. mája (minv) w114558109
Ďumbierska (osm), 8. mája (minv) w114558053
Ďurčanského (osm), Šúdolská (minv) w114558573
Ďurčanského (osm), Podzámska (minv) n1198771703
Ďurčanského (osm), Hviezdoslavova trieda (minv) w114558546
Ľudovíta Okánika (osm), Slamkova (minv) w114558318
Škultétyho (osm), Inovecká (minv) w115881947
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w115881984
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w135763184
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) n1278618438
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) n1278618438
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58226215
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) n1278618412
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w1013669579
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) n1278618438
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) n1278618438
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) n9568208755
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w130911169
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58219076
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58219134
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) n1278618412
Štefánikova trieda (osm), Zvolenská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) n1278618412
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) n1278618412
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Pražská (minv) w58224141
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58225742
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) n722108536
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) n1278618412
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Na hôrke (minv) w58222249
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Partizánska (minv) w58222249
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58224141
Štiavnická (osm), Pútnická (minv) w114558770
Štiavnická (osm), Janského (minv) w114558770
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846082
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847228
Šulekova (osm), Petzwalova (minv) w58846255
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846378
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846953
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847068
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846246
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846587
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847031
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58846314
Šulekova (osm), Dolnohorská (minv) w58847080
Šípová (osm), Piaristická (minv) w58259747
Šípová (osm), Lukov dvor (minv) w58261006
Šípová (osm), Hlboká (minv) w58260052
Šúdolská (osm), Pod Zlatým brehom (minv) w58221142
Šúdolská (osm), Ďurčanského (minv) w114876782
Šúdolská (osm), Orechov dvor (minv) w58223620
Šúdolská (osm), P. Benického (minv) w58218463
Ščasného (osm), Rázusova (minv) w1075648769
Ždiarska (osm), Síkarská (minv) w114557988
Žibrická (osm), Stodolova (minv) w58268322
Žibrická (osm), Pri Červenom kríži (minv) w58268016
Žilinská (osm), J. C. Hronského (minv) w58220090
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58219700
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58225726
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223040
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58224802
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58220819
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223732

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora