Nitra

Nitriansky/Nitra

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Lány 216/13 48.281 18.001 JOSM
Orechov dvor 4291/46 48.272 18.175 JOSM

Adresné body bez súradníc (1620)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Topoľčianska (50.62)
Pod kostolíkom (26.74)
Mikova Ves (17.29)
Štefánikova trieda (13.21)
Kmeťova (12.80)
Dolnozoborská (12.67)
Orechov dvor (12.24)
Podzámska (11.37)
Parkové nábrežie (10.80)
Dlhá (10.54)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
7.pešieho pluku => 7. pešieho pluku
8.mája => 8. mája
A.Ďateľa => A. Ďateľa
A.Žarnova => A. Žarnova
Agátová ulica => Agátová
Brigádnická => Brigádnicka
Dolné Hony => Dolné hony
Dr.J.Budayho => Dr. J. Budayho
Edisonova ulica => Edisonova
Fabiánova ulica => Fabiánova
Gerhardtova ulica => Gerhardtova
Hornokynecká ulica => Hornokynecká
Hájová ulica => Hájová
Ipeľská ulica => Ipeľská
Jevjákova ulica => Jevjákova
Knappova Ulica => Knappova
Lehotská ulica => Lehotská
M.S.Trnavského => M. S. Trnavského
Matičná ulica => Matičná
Medovková ulica => Medovková
Na Dolinu => Na dolinu
Na Hôrke => Na hôrke
Na Pasienkoch => Na pasienkoch
Na Vŕšku => Na vŕšku
Pivovarská ulica => Pivovarská
Pod Lesom => Pod lesom
Pri Studničke => Pri studničke
Repková ulica => Repková
Repíková ulica => Repíková
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Sokolia ulica => Sokolia
Tormošská ulica => Tormošská
Turzova ulica => Turzova
Ulica Hany Zelinovej => Hany Zelinovej
Ulica Jána Gustiniho => Jána Gustiniho
Ulica Mons. Vagnera => Mons. Vagnera
Ulica Pavla Straussa => Pavla Straussa
Ulica Rudolfa Hanáka => Rudolfa Hanáka
Ulica Wolfganga Kempelena => Wolfganga Kempelena
Ulica poľovníkov => Poľovníkov
Ulica sv. Huberta => Sv. Huberta
Za Humnami => Za humnami
Červenova => Červeňova
Žabia ulica => Žabia
Želiarska ulica => Želiarska
Žitná ulica => Žitná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58219835 w58220716 w58221241 w58221381 w58222281 w58222350 w58222403 w58222924 w58223004 w58223157 w58223748 w58223822 w58223873 w58224327 w58225328 w58225415 w58225927 w58226327 w58226395 w58260878 w58267764 w58267771 w58267801 w58267829 w58267834 w58267884 w58267895 w58267984 w58268020 w58268021 w58268030 w58268050 w58268052 w58268061 w58268086 w58268089 w58268090 w58268097 w58268118 w58268169 w58268180 w58268230 w58268237 w58268238 w58268251 w58268258 w58268305 w58268313 w58268323 w58268365 w58268377 w58268387 w58268391 w58268420 w58268431 w58268463 w58268483 w58268486 w58268505 w58268515 w58268519 w58268521 w58268532 w58268552 w58268561 w58268573 w58268580 w58268589 w58268595 w58268608 w58268610 w58268639 w58268664 w58268668 w58268681 w58268719 w58268744 w58268782 w58268786 w58268789 w58268836 w58268856 w58268882 w58268893 w58268944 w58268946 w58268960 w58268962 w58268977 w58268979 w58268980 w58271958 w58272026 w58273202 w58273465 w58277002 w58320716 w58320826 w58320900 w58321011 w58763885 w58764189 w58764393 w58764417 w58764628 w58764686 w58764890 w58765276 w58766777 w58767064 w58847079 w58874357 w58874912 w58889606 w58889610 w58889615 w58889619 w58889624 w58889689 w58889693 w58889764 w58889769 w58889774 w58889778 w58889852 w58889856 w58889861 w58889924 w58889933 w58889937 w58890006 w58890010 w58890015 w58890079 w58890084 w58890088 w58890092 w58890159 w58890163 w58890168 w58890231 w58890237 w58890241 w58890245 w58890250 w58890334 w58890343 w58890347 w58890405 w58890415 w58890419 w58890424 w58890488 w58890497 w58890501 w58890567 w58890571 w58890577 w84032247 w84040981 w84060265 w84599823 w86114124 w86115217 w86119754 w108120237 w108120597 w109266789 w115881545 w115881573 w115881590 w115881640 w115881661 w115881672 w115881702 w115881764 w115881823 w115881835 w115881845 w115881846 w115881884 w115881950 w115881963 w115881985 w115882028 w115882057 w115882077 w115882123 w115882157 w115882165 w115882167 w115882170 w115882179 w115882215 w115882236 w115882255 w115882266 w115882279 w115882283 w115882288 w115882293 w115882297 w115882321 w115882325 w115882336 w115882360 w115947953 w115947956 w115947958 w115947973 w115947974 w115947992 w115948004 w115948024 w115948028 w115948037 w115948048 w115948051 w115948055 w115948056 w115948067 w115948084 w116596395 w116596397 w116596412 w131693342 w136174092 w136174093 w136174094 w136174095 w136174096 w136174097 w136174098 w136174099 w136174100 w164849061 w164849274 w169456580 w176754066 w195712039 w309481180 w309481181 w310226246 n313787083 w387444807 w387444816 w387444824 w387444826 w387444828 w387444830 w387444867 n519639136 w538102742 w538104821 w543014306 n583291476 w650785305 w650785317 w650785319 w650785349 w650785359 w650785360 w650785363 w657852921 w665918506 w665918507 n673427517 n676631909 w682385894 n698510775 n698510783 n698523380 w699475488 w757708467 n778961281 w817829458 w899878190 w899878191 w904811588 w904997600 w939077805 w979800656 w997555989 w1004640118 n1103357977 n1278618651 n1457011766 n1457011788 n1474420460 n1493723124 n1493723148 n1493723149 n1494130658 n1494130659 n1494130660 n1494130661 n1495213736 n1732991513 n1769497383 n2277971075 n2919360164 n2949861273 n3384730702 n3586061203 n3683556239 n4197389730 n4268283645 n4269324295 n4385848095 n4421755490 n4439374091 n4721938151 n4869094034 n4869100138 n5197206807 n5240245330 n5368439258 n5368439259 n5368439260 n5368439261 n5368439262 n5368439263 n5368439264 n5368439265 n5374496689 n6103472639 n6103484865 n6114859178 n6114871171 n6209612737 n6213677286 n6443059733 n6443059734 n6460970696 n6643248898 n6720611150 n6742672136 n6796017359 n7076281535 n7114885925 n7191818498 n7462458796 n7731306828 n7769561541 n7857956257 n8037262471 n8037262472 n8186884916 n8669674483 n8835260492 n9060731703 n9109851331 n9109851332 n9212193093 n9218232630 n9318325543 n9568190594 n9568208755 n9568278965 n9568447008 n9569010648 n9569368161 n9569387156 n9569425414 n9570428554 n9580737201 n9755759571 n9755759572 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58221048 w58226266 w58765233 w58765406 w103534792 w371498535 w1013661001 w1069272832 n1490262798 n4235021591 n9060731700 n9065912074 n9568009009 n9568429568 n9755759573 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Azalková
Dolné hony
Horné lúky
Horný Palánok
Hríbová
Ipeľská
Ivana Braunera
Jakuba Haška
Janského
Kríková
Mikova Ves
Orechov dvor
Pod lesom
Pri synagóge
Rulandská
Sokolia
Tekovská
Vrábeľská
Vŕbová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chrenovský most
Cyrilometodské námestie
Dolnočermanská
Dolné Hony
Hornotabánska
Jánskeho
Kúpeľná ulica
Lukov Dvor
Mandľová
Monsiňora Vagnera
Mrázová
Na Lúkach
Na pažiti
Na Stráni
Nábrežie Mládeže
Námestie 1. mája
Pod Lesom
Pod pánskym lesom
Pod Sokolom
Pri dríku
Prvosienková
Rybárska cesta
Univerzitný most
Vrbová
Zoborský most
Zámocká
Štefániková trieda
Štrková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. F. Langa (osm), Vendelínska (minv) w58226337
Baničova (osm), Inovecká (minv) w115882334
Baničova (osm), Pod vinohradmi (minv) w84049488
Baničova (osm), Pod vinohradmi (minv) w84049473
Baničova (osm), Letná (minv) w115881732
Baničova (osm), Borovicová (minv) w115881890
Bazovského (osm), Beniakova (minv) w115881876
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058922
Bazovského (osm), Čavojského (minv) w84058964
Bazovského (osm), Smreková (minv) w115882362
Bazovského (osm), Černicová (minv) w115882095
Beethovenova (osm), Remeselnícka (minv) w115881708
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115881539
Beethovenova (osm), Gorazdova (minv) w115881919
Beethovenova (osm), Orechov dvor (minv) w115882285
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882352
Bellova (osm), Gorazdova (minv) w115882037
Bellova (osm), Hattalova (minv) w115882272
Bellova (osm), Robotnícka (minv) w115882037
Benkova (osm), Letecká (minv) w84058936
Benkova (osm), Letecká (minv) w115881572
Bizetova (osm), Muškátová (minv) w115881925
Bizetova (osm), Záborského (minv) w115882294
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115881967
Bizetova (osm), Jaskyňová (minv) w115882276
Bizetova (osm), Kamenecká (minv) w115881724
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115882308
Borodáčova (osm), Janka Silana (minv) w115882270
Borodáčova (osm), Dvorčanská (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115881632
Borodáčova (osm), Severná (minv) w115882308
Botanická (osm), Hornozoborská (minv) n1457852284
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58226163
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58224289
Bottova (osm), Kasalova (minv) w58219278
Bratislavská (osm), Štúrova (minv) w806752700
Bystrá (osm), Fándlyho (minv) w109266801
Bártfayho (osm), Janka Kráľa (minv) w58226060
Cabanova (osm), Staničná (minv) w58224253
Chmeľová dolina (osm), Rozmarínová (minv) w58275221
Chotárna (osm), Gorazdova (minv) w58875015
Chrenovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w114558647
Chrenovská (osm), Topoľčianska (minv) w114558647
Coboriho (osm), Cintorínska (minv) w131693345
Coboriho (osm), Cintorínska (minv) w84599092
Diaľničná (osm), Žilinská (minv) w109266663
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58272278
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271521
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271787
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271865
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271922
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58272042
Dolnohorská (osm), Maginova (minv) w58271512
Dolnohorská (osm), Šulekova (minv) w58271433
Dolnozoborská (osm), Dunajská (minv) w165400162
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w806751171
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974974
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51974972
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846455
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w51975659
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w1016069054
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846671
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w289074846
Dolné Hony (osm), Dolné hony (minv) w58846207
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58274268
Dražovská (osm), Trnavská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Topoľčianska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Chrenovská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58272152
Dražovská (osm), Zvolenská (minv) w58272152
Dražovská (osm), Hydinárska (minv) w58272152
Dražovská (osm), Slamkova (minv) w58272152
Dubíkova (osm), Za Ferenitkou (minv) w58875058
Dubíkova (osm), Hájnická (minv) w58875321
Dubíkova (osm), Sv. Beňadika (minv) w58874486
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875039
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875032
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875281
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874352
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874362
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58875170
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874688
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875242
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875043
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Priemyselná (minv) w58875250
Fraňa Kráľa (osm), Hospodárska (minv) w58874422
Fraňa Kráľa (osm), Dr. J. Budayho (minv) w58874487
Gaštanová (osm), Podjavorinskej (minv) w58277035
Golianova (osm), Mikovíniho (minv) w58220523
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58219104
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58221360
Hanulova (osm), A. Ďateľa (minv) w58226179
Hanulova (osm), Stračia (minv) w58223696
Havrania (osm), Tekovská (minv) w136172339
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58224938
Hlboká (osm), Nécseyho (minv) w58223638
Hlohovecká (osm), Rabčekova (minv) w601942812
Hornostavská (osm), Banská (minv) w58874604
Hornostavská (osm), Zlatomoravecká (minv) w58875169
Hornozoborská (osm), Botanická (minv) w58273772
Hornočermánska (osm), Tŕnistá (minv) w136026403
Horská (osm), Elektrárenská (minv) w109266933
Hospodárska (osm), Fraňa Kráľa (minv) w58275100
Hurbanova (osm), Piesková (minv) w58220620
Hurbanova (osm), Rybárska (minv) w58223957
Hviezdoslavova trieda (osm), Nábrežie mládeže (minv) w115881730
Hviezdoslavova trieda (osm), Ďurčanského (minv) w109266831
Hydinárska (osm), Pražská (minv) n8021324171
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324171
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324173
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) n8021324156
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324171
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) n8021324178
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324173
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324173
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) n8021324174
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324173
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324171
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324171
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324156
Hydinárska (osm), Pražská (minv) n8021324167
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324169
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324167
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324169
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324167
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324164
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324164
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324164
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324156
Hydinárska (osm), Pražská (minv) n8021324169
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324162
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324162
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324169
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324169
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324162
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324159
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324159
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324167
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324164
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324167
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324176
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324178
Hydinárska (osm), Murániho (minv) n8021324155
Hydinárska (osm), Murániho (minv) n8021324157
Hydinárska (osm), Potravinárska (minv) n8021324177
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) n8021324177
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324140
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324178
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324148
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324150
Hydinárska (osm), Nová osada (minv) n8021324153
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324153
Hydinárska (osm), Tehelná (minv) n8021324106
Hydinárska (osm), Kasárenská (minv) n8021324179
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324176
Hydinárska (osm), Pražská (minv) n8021324176
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324141
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324176
Hydinárska (osm), Zvolenská (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Dražovská (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Štefánikova trieda (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Trnavská (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Slamkova (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324178
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Chrenovská (minv) n8021324180
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) n8021324176
Hydinárska (osm), Topoľčianska (minv) n8021324178
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266913
Hájnická (osm), Biovetská (minv) w109266827
Hájnická (osm), Dubíkova (minv) w109266766
Janka Kráľa (osm), Púpavová (minv) n8155365584
Jarmočná (osm), Hornočermánska (minv) w58220205
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) n8021324102
Jarocká (osm), Svätourbanská (minv) n8021324101
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) n8021324104
Jarocká (osm), Podjavorinskej (minv) n8021324103
Jarocká (osm), Široká (minv) n8021324104
Jarocká (osm), Široká (minv) n8021324103
Jazerná (osm), Cirmánska (minv) w58274708
Jazerná (osm), Tríbečská (minv) w58274984
Jedlíkova (osm), Horná (minv) w115881733
Jelenecká (osm), Janka Kráľa (minv) w58268851
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276621
Jelenecká (osm), Mudrochova (minv) w58276985
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882365
Jurkovičova (osm), Janka Silana (minv) w115882032
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881819
Jurkovičova (osm), Dvorčanská (minv) w115882284
Jurkovičova (osm), Bohúňova (minv) w115881880
Južná (osm), Lidická (minv) w58219179
Južná (osm), Lukovská (minv) w84060252
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274204
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58273687
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274181
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274152
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274777
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274353
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58275366
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58273872
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58275167
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58274976
Jánskeho (osm), Janského (minv) w58273733
Kamenecká (osm), Bizetova (minv) w58875124
Kamenná (osm), Šumavská (minv) w58276880
Kavcova (osm), Bernolákova (minv) w58224099
Kláštorská (osm), Furmanská (minv) w58271437
Kmeťova (osm), Výstavná (minv) w109266904
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218877
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58218509
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58224133
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58226012
Kostolná (osm), Radlinského (minv) w58220303
Kováčikova (osm), Priehradná (minv) n1490455694
Kováčikova (osm), Koceľova (minv) n1490455704
Kynecká (osm), Majakovského (minv) w58320749
Kynecká (osm), Veterná (minv) w58321122
Lukov dvor (osm), Štúrova (minv) n8021324094
Lukovská (osm), Pod Katrušou (minv) n8021323998
Lukovská (osm), Južná (minv) w650785380
Lány (osm), Športová (minv) n8021323912
Martinská dolina (osm), Párovská (minv) w58267935
Metodova (osm), Chmeľová dolina (minv) w58268893
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115882087
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w84058975
Mikovíniho (osm), Golianova (minv) w115881814
Mons. Vagnera (osm), Dvorčanská (minv) w109266867
Mons. Vagnera (osm), Dlhá (minv) w109266705
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225192
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58221534
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58222347
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58225534
Mudrochova (osm), Jelenecká (minv) w58224360
Murgašova (osm), Česko-slovenskej armády (minv) w58220149
Muškátová (osm), Bizetova (minv) w58271666
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764295
Na Priehon (osm), Levická (minv) w58764006
Na Priehon (osm), Fraňa Mojtu (minv) w58764295
Nedbalova (osm), Maginova (minv) w115882191
Nedbalova (osm), Kúria (minv) w84047391
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w1080711568
Nitrianska (osm), Antona Točíka (minv) w58223584
Nitrianska (osm), Pod hájom (minv) w58226432
Nábrežie mládeže (osm), M. S. Trnavského (minv) w58260857
Nábrežie mládeže (osm), Hviezdoslavova trieda (minv) w58259776
Nécseyho (osm), Hlboká (minv) w165400199
Nécseyho (osm), Ulička (minv) w165400199
Orechová (osm), Rybničná (minv) w58274897
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277253
Panská dolina (osm), Samova (minv) w79916746
Panská dolina (osm), Samova (minv) w58277371
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219638
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58225506
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58219762
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218889
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58218832
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58218832
Partizánska (osm), Na hôrke (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222374
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224026
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222645
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58220138
Partizánska (osm), Štefánikova trieda (minv) w58224265
Pažitná (osm), Nálepkova (minv) w58225891
Petzwalova (osm), Dolnohorská (minv) w115881867
Petzwalova (osm), Šulekova (minv) w115881729
Pezinská (osm), Tajovského (minv) w1080711569
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58218444
Pezinská (osm), Brigádnicka (minv) w58219210
Piešťanská (osm), Pod Orešinou (minv) w58875240
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58224435
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58219135
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222805
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58222048
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218632
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223836
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218247
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58218830
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225191
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58223602
Piešťanská (osm), Doležalova (minv) w58225065
Pod Orešinou (osm), Mostná (minv) w58320807
Pod Orešinou (osm), Piešťanská (minv) w58320995
Pod Orešinou (osm), Liesková (minv) w58321065
Pod Orešinou (osm), Pri cvičisku (minv) w58320979
Pod Zlatým brehom (osm), Šúdolská (minv) w58273166
Pod briežkom (osm), Východná (minv) w387444809
Pod kaplnkou (osm), Misionárska (minv) w79916500
Podjavorinskej (osm), Jarocká (minv) w58222733
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) n1490455714
Podjavorinskej (osm), Gaštanová (minv) w58224747
Podjavorinskej (osm), Široká (minv) w58222733
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676127
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676120
Potravinárska (osm), Kasárenská (minv) w58219712
Potravinárska (osm), Turistická (minv) w591676124
Potravinárska (osm), Malíkova (minv) w58223919
Potravinárska (osm), Hydinárska (minv) w58219712
Poľná (osm), Dvorčanská (minv) w58874567
Poľná (osm), Hattalova (minv) w58875159
Poľná (osm), Holotka (minv) w58874436
Poľná (osm), Gorazdova (minv) w136824586
Pramenistá (osm), Clementisova (minv) w109266824
Pramenistá (osm), Podzámska (minv) w109266824
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58222928
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58222928
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58222928
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58222928
Pražská (osm), Chrenovská (minv) w58874735
Pražská (osm), Slamkova (minv) w58874735
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58874735
Pražská (osm), Štefánikova trieda (minv) w58874735
Pražská (osm), Hydinárska (minv) w58874735
Pražská (osm), Trnavská (minv) w58222928
Pri kaštieli (osm), Kvetná (minv) w58320733
Priehradná (osm), Kováčikova (minv) n8155456585
Priezračná (osm), Fatranská (minv) w114876422
Priezračná (osm), Sadová (minv) w109266772
Remeselnícka (osm), Chmeľová dolina (minv) w58874620
Remeselnícka (osm), Lukovská (minv) w58874393
Remeselnícka (osm), Golianova (minv) w58875174
Remeselnícka (osm), Beethovenova (minv) w303005981
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58223651
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58226023
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58224567
Robotnícka (osm), Pod Tobolou (minv) w130911531
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911546
Robotnícka (osm), Bellova (minv) w130911546
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911543
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w130911535
Robotnícka (osm), Gorazdova (minv) w58225194
Ružová (osm), Dolnočermánska (minv) w58275127
Rybničná (osm), Orechová (minv) w109266800
Samova (osm), Panská dolina (minv) r901878
Samova (osm), Panská dolina (minv) r2780833
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58224196
Samova (osm), Panská dolina (minv) w58225255
Slnečná (osm), Tichá (minv) w58218227
Slnečná (osm), Javorová (minv) w58219606
Slávičie chodníky (osm), Knappova (minv) w58276612
Stodolova (osm), Žibrická (minv) w58219314
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58273790
Strmá (osm), Tajovského (minv) w58274844
Stromová (osm), Vašinova (minv) n8021324075
Svätourbanská (osm), Podjavorinskej (minv) w58273833
Svätourbanská (osm), Jarocká (minv) w58273183
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219852
Tajovského (osm), Strmá (minv) w58219069
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58223872
Tehelná (osm), Na hôrke (minv) w58218223
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874544
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874482
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58874517
Telgártska (osm), Žilinská (minv) w58875028
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58273748
Tichá (osm), Kultúrna (minv) w58274033
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274162
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274883
Tichá (osm), Slnečná (minv) w58274499
Tichá (osm), Javorová (minv) w58274499
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115881668
Tokajská (osm), Kultúrna (minv) w115882364
Tokajská (osm), Pri Dobrotke (minv) w115882161
Tokajská (osm), Nová osada (minv) w115881589
Tokajská (osm), Biovetská (minv) w115882201
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58274138
Turistická (osm), Potravinárska (minv) w58273977
Ulička (osm), Hlboká (minv) n8021324064
Ulička (osm), Nécseyho (minv) n8021324071
Ulička (osm), Nécseyho (minv) n8021324064
Ulička (osm), Nécseyho (minv) n8021324068
Ulička (osm), Nécseyho (minv) n8021324067
Ulička (osm), Rýnska (minv) n8021324060
Urbánkova (osm), Kľúčovského (minv) w58222163
Vašinova (osm), Wilsonovo nábrežie (minv) w58259290
Vašinova (osm), Stromová (minv) w58260161
Vendelínska (osm), A. F. Langa (minv) w58277181
Veterná (osm), Kynecká (minv) n8021324028
Veterná (osm), Chmeľová dolina (minv) n8021324029
Veterná (osm), Rýnska (minv) n8021324029
Záhradkárska (osm), Kováčikova (minv) w58275075
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273557
Úzka (osm), Kochova (minv) w58274845
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273628
Úzka (osm), Kochova (minv) w58273398
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881637
Čajkovského (osm), Rakytová (minv) w115881587
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882082
Čajkovského (osm), Riečna (minv) w115882354
Čajkovského (osm), Zoborská (minv) w115881922
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723124
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723148
Čermánske námestie (osm), Južná (minv) n1493723149
Červeňova (osm), Orechov dvor (minv) w58225340
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218598
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58225304
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58219036
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218851
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223461
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58218491
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58223093
Čulenova (osm), Okružná (minv) w58220170
Ľudovíta Okánika (osm), Slamkova (minv) w114558318
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w135763184
Škultétyho (osm), Hečkova (minv) w115881984
Škultétyho (osm), Inovecká (minv) w115881947
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) n8173218390
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) n8173218390
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) n8173218390
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58219492
Štefánikova trieda (osm), Zvolenská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Dražovská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Hydinárska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Trnavská (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Slamkova (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Topoľčianska (minv) w58222754
Štefánikova trieda (osm), Chrenovská (minv) w58222754
Šúdolská (osm), Orechov dvor (minv) w58223620
Šúdolská (osm), Ďurčanského (minv) w114876782
Šúdolská (osm), P. Benického (minv) w58218463
Šúdolská (osm), Pod Zlatým brehom (minv) w58221142
Ščasného (osm), Rázusova (minv) w1075648769
Žibrická (osm), Stodolova (minv) w58268322
Žibrická (osm), Pri Červenom kríži (minv) w58268016
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223040
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58224802
Žilinská (osm), J. C. Hronského (minv) w58220090
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58223732
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58219700
Žilinská (osm), Telgártska (minv) w58220819
Žilinská (osm), Diaľničná (minv) w58225726

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora