Žemberovce

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Červenej armády (25.98)
SNP (21.67)
Mjr. Daniela Gondu (5.29)
Športovcov (3.71)
Budovateľov (3.63)
Osloboditeľov (3.32)
Viktora Naďa (1.87)
Na hôrke (1.71)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Hôrke => Na hôrke

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1017374288 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Hôrke

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921490
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313092
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313118
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w1022813826
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313121
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921497
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313037
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313295
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313293
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921495
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921492
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313321
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w475708253
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921496
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w964874973
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313279
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w964874972
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313156
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313130
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313159
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313274
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w1022813756
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313340
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313143
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921498
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w391921499
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w108313095

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora