Želiezovce

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Sacherova 657/5 48.022 18.657 JOSM

Adresné body bez súradníc (82)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sacherova (53.26)
Poštová (18.10)
Schubertova (16.83)
Úzka (15.87)
Mierová (8.26)
Kpt. Nálepku (5.45)
Komenského (4.12)
Záhradná (4.10)
SNP (3.90)
Fučíkova (3.49)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

F.Kráľa => F. Kráľa
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Námestie Svätého Jakuba => Námestie svätého Jakuba
Petőfiho => Petöfiho
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie svätého Jakuba
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Letná
Nemocničná
Nezábudkova
Námestie Svätého Jakuba
Petőfiho

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Komenského (osm), Mikulská (minv) n8664457040
Mikulská (osm), Komenského (minv) w103810575
Nábrežná (osm), Petöfiho (minv) w103810284
Námestie Svätého Jakuba (osm), Námestie svätého Jakuba (minv) w653569023
Námestie Svätého Jakuba (osm), Námestie svätého Jakuba (minv) w103811467
Námestie Svätého Jakuba (osm), Námestie svätého Jakuba (minv) w484312577
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809216
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810978
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936055506
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936099638
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810997
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811546
Petőfiho (osm), Nábrežná (minv) w103811546
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809383
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811346
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809574
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811345
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103813363
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936108487
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810696
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810710
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809532
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810996
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103808716
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810225
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810917
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107973
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811470
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107967
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810355
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103813444
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107834
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103808722
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103813504
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107835
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810183
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103810534
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811779
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809510
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103808727
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809436
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103808986
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103809478
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107969
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107972
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811302
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w936107970
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w103811283

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora