Tlmače

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (43)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Francúzska (25.87)
Tekovská cesta (4.64)
Továrenská cesta (4.22)
Ružová (3.64)
Stará (2.67)
Lipová (2.33)
Kozmálovská cesta (2.27)
Školská (2.12)
Námestie Odborárov (2.09)
Tekovská (2.06)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Kotlárska ulica => Kotlárska
Krátka ulica => Krátka
Lipová ulica => Lipová
Mlynská ulica => Mlynská
Nová ulica => Nová
Nám. Slov. Národného Povstania => Námestie Slov. národného povstania
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Potočná ulica => Potočná
Ružová ulica => Ružová
Slovanská ulica => Slovanská
Stará ulica => Stará
Tekovská ulica => Tekovská
Topoľová ulica => Topoľová
Továrenská ulica => Továrenská
Ulica Na Festunku => Na Festunku
Viničná ulica => Viničná
Záhradná ulica => Záhradná
Československej Armády => Československej armády
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n671649017 n1642220657 n5257714735 n5308324224 n5308324260 n9093579056 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58802677 w58803677 w540042979 n671646541 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Tekovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krížna
Námestie SNP
Tlmače, Lipník
Tlmačská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhá (osm), Mlynská (minv) n1682395130
Francúzska (osm), Továrenská cesta (minv) w159166707
Mlynská (osm), Dlhá (minv) w58802675
Mlynská (osm), Námestie Odborárov (minv) w58803034
Námestie Slov. národného povstania (osm), Tekovská cesta (minv) w641903101
Námestie Slov. národného povstania (osm), Tekovská cesta (minv) w641903098
Ružová (osm), Topoľová (minv) w58803589
Slovanská (osm), Školská (minv) n1661407917
Slovanská (osm), Námestie 1. mája (minv) n3311306774
Tekovská cesta (osm), Tekovská (minv) w58803025
Tekovská cesta (osm), Ružová (minv) w58802685
Tekovská cesta (osm), Tekovská (minv) w58803003
Tekovská cesta (osm), Tekovská (minv) w58803437
Tekovská cesta (osm), Tekovská (minv) w58803566
Továrenská cesta (osm), Továrenská (minv) w58803442
Továrenská cesta (osm), Továrenská (minv) w58802756
Továrenská cesta (osm), Továrenská (minv) w58803746

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora