Tekovské Lužany

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dukelská (8.46)
SNP (5.32)
Záhradná (4.32)
Družstevná (4.06)
Zálagoš (3.70)
Osloboditeľov (3.02)
Hulvinská (2.58)
Dunajská (2.45)
Hronská (2.38)
Poštová (2.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Obrancov Mieru => Obrancov mieru

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Obrancov mieru

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná ulica
Obrancov Mieru

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100055
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100484
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100417
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100451
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100064
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099787
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100204
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099847
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100115
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100197
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099806
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) n10197152699
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) n10197152698
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100389
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100424
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100205
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099807
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099850
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192100500
Obrancov Mieru (osm), Obrancov mieru (minv) w192099836

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora