Šahy

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (12)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Petöfiho (31.75)
Podzámocká (16.60)
Školská (14.25)
Bernecká (9.51)
Hontianska cesta (8.37)
SNP (6.54)
Mlynská (3.50)
J. Thuróczyho (3.22)
Hviezdoslavova (3.00)
Železničná (2.75)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petőfiho
Ľudovíta Štúra

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816870
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58817311
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815588
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815017
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58817974
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58814989
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58814895
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816070
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816941
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58814906
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815422
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815092
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816375
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816304
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816000
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815853
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816718
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58817596
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815705
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1110742015
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58817156
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816980
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816804
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815838
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816187
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1110741987
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815537
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58818007
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815950
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815665
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58817963
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58815896
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816873
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w58816480

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora