Starý Tekov

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na lúkach (19.28)
Janka Kráľa (12.02)
Hradná (9.14)
Hviezdoslavov rad (4.57)
Športová (4.41)
Prievozská (4.38)
Poštový rad (3.00)
Štúrova (2.92)
Záhradný rad (2.83)
Kpt. Nálepku (2.81)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Družstevný Rad => Družstevný rad
Hviezdoslavov Rad => Hviezdoslavov rad
Kamenná Brána => Kamenná brána
Na Lúkach => Na lúkach
Námestie 9.mája => Námestie 9. mája
Palárikov Rad => Palárikov rad
Poštový Rad => Poštový rad
Ulica Andreja Chudobu => Andreja Chudobu
Záhradný Rad => Záhradný rad

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Družstevný Rad
Hviezdoslavov Rad
Hviezdoslavova
Kamenná Brána
Na Lúkach
Námestie 9.mája
Palárikov Rad
Poštový Rad
Tlmačská cesta
Záhradný Rad

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95995311
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w1030483264
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w402454217
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w402454178
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95995649
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w402454228
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w1030483265
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95995644
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95995589
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95993787
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w402454224
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95993708
Družstevný Rad (osm), Družstevný rad (minv) w95995753
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w402454220
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95993806
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95993870
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995768
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w1030296757
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95993652
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995489
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995394
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w582698439
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995715
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995579
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95993626
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w614248518
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w95995491
Hviezdoslavov Rad (osm), Hviezdoslavov rad (minv) w582698488
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w95995561
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w705439863
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w1030483256
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w705439862
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698489
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698485
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698495
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w95993804
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698496
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w705439869
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w1030483255
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w402454119
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698490
Kamenná Brána (osm), Kamenná brána (minv) w582698492
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993715
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993734
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95994035
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w402454198
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993781
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993941
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993687
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995515
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993623
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993960
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993733
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995710
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w402454113
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995776
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w402454202
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993933
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993914
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993712
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w1030516492
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995583
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993820
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95994028
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993621
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993884
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w582698502
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993944
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993907
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w582698498
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993801
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993759
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993745
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993947
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993950
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95994023
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995618
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995775
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995770
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995535
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993579
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993640
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993894
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993747
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993823
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993783
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993872
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993671
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95994029
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993848
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w402454182
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993871
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993751
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95995668
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w95993989
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w1030516500
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95993631
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95993761
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95995697
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w582698483
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95993770
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95993578
Námestie 9.mája (osm), Námestie 9. mája (minv) w95993746
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w996250712
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w1030516494
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993586
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w1030483290
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993949
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w996250699
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993668
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993614
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993669
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993897
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993895
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95995490
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993695
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993819
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993702
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w582698449
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993923
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993951
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95995688
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95994005
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993945
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993683
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993896
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95995567
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95995614
Palárikov Rad (osm), Palárikov rad (minv) w95993798
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95995498
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w1030483280
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w1030483278
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95995374
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95995552
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w1030483277
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95993905
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95995230
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w1030483273
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95993691
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w1030483276
Poštový Rad (osm), Poštový rad (minv) w95995672
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993932
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454192
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95995760
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454109
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95994004
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454188
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454200
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454184
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993603
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993636
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454214
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454138
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454189
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454206
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454156
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993678
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993777
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993764
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95993911
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w402454204
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w95995530
Záhradný Rad (osm), Záhradný rad (minv) w1030516517

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora