Mýtne Ludany

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kostolná (3.11)
Školská (2.47)
Nová (2.33)
Ku Kúrii (2.10)
Levická cesta (2.05)
Na dolnom konci (2.03)
Záhradná (1.95)
Kalvínske námestie (1.94)
Notársky rad (1.94)
Pestrý rad (1.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Mlynský Roh => Mlynský roh
Na Dolnom Konci => Na dolnom konci
Notársky Rad => Notársky rad
Námestie Hrdinov => Námestie hrdinov
Pestrý Rad => Pestrý rad

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jurská cesta
Ku kúrii
Námestie Hrdinov
Staré Levice

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101173126
Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101172440
Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101172484
Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101172425
Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101173057
Ku kúrii (osm), Ku Kúrii (minv) w101173109

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora