Kalná nad Hronom

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (86)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Červenej armády (14.30)
Mlynská (13.14)
SNP (9.58)
Mochovská cesta (6.46)
Juliusa Fučíka (5.62)
29. augusta (3.52)
Školská (3.26)
Tekovská (2.77)
Komenského (2.18)
Ružová (2.14)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
Júliusa Fučíka => Juliusa Fučíka
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Červenej Armády => Červenej armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58798290 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Júliusa Fučíka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789836
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789770
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789934
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789767
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789828
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789900
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789797
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789834
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789903
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789751
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530632
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789866
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789815
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789799
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530605
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789818
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789965
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w122226403
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w701184051
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530604
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w122226417
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530633
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530623
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789795
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789810
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789918
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789848
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789740
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789763
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w58789884
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w379530625

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora