Horná Seč

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (5)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (14.64)
Družstevná (3.71)
Tekovská (2.68)
Cintorínska (2.61)
Kostolná (2.16)
Hronská (1.88)
Mlynská (1.85)
Ružová (1.82)
Jurská (1.77)
Parková (1.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Družstevná ulica => Družstevná
Hlavná ulica => Hlavná
Hronská ulica => Hronská
Jurská ulica => Jurská
Kostolná ulica => Kostolná
Mlynská ulica => Mlynská
Na Lúkach => Na lúkach
Parková ulica => Parková
Ružová ulica => Ružová
Tekovská ulica => Tekovská
Záhradná ulica => Záhradná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na lúkach

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Lúkach

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418649
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418837
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w384512650
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419012
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418653
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419115
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419042
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418667
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w384512653
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418992
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419053
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418691
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419066
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419041
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418651
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127418685
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419056
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419044
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419000
Na Lúkach (osm), Na lúkach (minv) w127419107

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora