Levice

Nitriansky/Levice

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (25)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kpt. J. Nálepku (15.09)
Koháryho (13.69)
Družstevnícka (9.61)
P. O. Hviezdoslava (7.65)
Ladislavov dvor (6.32)
Krížny vrch (5.73)
SNP (5.61)
Šafárikova (5.45)
Dostojevského (4.44)
Vojenská (4.26)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ul. => Agátová
Bernolákova ul. => Bernolákova
Bobuľová ul. => Bobuľová
Brestová ul. => Brestová
Dopravná ul. => Dopravná
Dostojevského ul. => Dostojevského
Družstevnícka ul. => Družstevnícka
Gaštanová ul. => Gaštanová
Hlboká ul. => Hlboká
Hlinená ul. => Hlinená
Holubyho ul. => Holubyho
Hontianska ul. => Hontianska
Hradná ulica => Hradná
Hronská ul. => Hronská
Hurbanova ul. => Hurbanova
Jarná ul. => Jarná
Javorová ul. => Javorová
Jubilejná ul. => Jubilejná
Južná ul. => Južná
Kalvínske nám. => Kalvínske námestie
Kasárenská ul. => Kasárenská
Koháryho ul. => Koháryho
Komenského ul. => Komenského
Konopná ul. => Konopná
Krátka ul. => Krátka
Kuzmányho ul. => Kuzmányho
Kvetná ul. => Kvetná
Kyjevská ul. => Kyjevská
Kľačianska ul. => Kľačianska
Lipová ul. => Lipová
Mierová ul. => Mierová
Mlynská ul. => Mlynská
Mládežnícka ul. => Mládežnícka
Mochovská ul. => Mochovská
Moyzesova ul. => Moyzesova
Mudroňova ul. => Mudroňova
Muškátová ul. => Muškátová
Muštová ul. => Muštová
Narcisová ul. => Narcisová
Nová ul. => Nová
Nábrežná ul. => Nábrežná
Nám. E. M. Šoltésovej => Námestie E. M. Šoltésovej
Nám. hrdinov => Námestie hrdinov
Okružná ul. => Okružná
Orgovánová ul. => Orgovánová
Palackého ul. => Palackého
Palárikova ul. => Palárikova
Perecká ul. => Perecká
Piesočná ulica => Piesočná
Pionierska ul. => Pionierska
Pivničná ul. => Pivničná
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Poľná ul. => Poľná
Požiarnická ul. => Požiarnická
Pradiarska ul. => Pradiarska
Priemyselná ul. => Priemyselná
Rekreačná ulica => Rekreačná
Robotnícka ul. => Robotnícka
Rozmarínová ul. => Rozmarínová
Ružová ul. => Ružová
Saratovská ul. => Saratovská
Severná ul. => Severná
Slnečnicová ul. => Slnečnicová
Sokolovská ul. => Sokolovská
Svätojánska ul. => Svätojánska
Súkennícka ul. => Súkennícka
Tabaková ul. => Tabaková
Talianska ul. => Talianska
Tatranská ul. => Tatranská
Tekovská ul. => Tekovská
Textilná ul. => Textilná
Tichá ul. => Tichá
Tolstého ul. => Tolstého
Tyršova ul. => Tyršova
Ul. 1. mája => 1. mája
Ul. 28. októbra => 28. októbra
Ul. 29. augusta => 29. augusta
Ul. A. Dvořáka => A. Dvořáka
Ul. A. Kmeťa => A. Kmeťa
Ul. A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ul. B. Nemcovej => B. Nemcovej
Ul. B. S. Timravy => B. S. Timravy
Ul. B. Smetanu => B. Smetanu
Ul. E. Sachsa => E. Sachsa
Ul. F. Engelsa => F. Engelsa
Ul. F. Hečku => F. Hečku
Ul. G. Schoellera => G. Schoellera
Ul. I. Krasku => I. Krasku
Ul. J. Bottu => J. Bottu
Ul. J. Dózsu => J. Dózsu
Ul. J. Hollého => J. Hollého
Ul. J. Jesenského => J. Jesenského
Ul. J. Kalinčiaka => J. Kalinčiaka
Ul. J. Kollára => J. Kollára
Ul. J. Melichera => J. Melichera
Ul. J. Černáka => J. Černáka
Ul. J. Švermu => J. Švermu
Ul. K. Marxa => K. Marxa
Ul. Kálmána Kittenbergera => Kálmána Kittenbergera
Ul. L. Exnára => L. Exnára
Ul. M. Kukučína => M. Kukučína
Ul. M. Monaca => M. Monaca
Ul. M. R. Štefánika => M. R. Štefánika
Ul. Montua => Montua
Ul. P. Jilemnického => P. Jilemnického
Ul. P. O. Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Ul. S. Chalupku => S. Chalupku
Ul. SNP => SNP
Ul. Svätý Ján => Svätý Ján
Ul. T. Vansovej => T. Vansovej
Ul. Z. Nejedlého => Z. Nejedlého
Ul. Zeppelina => Zeppelina
Ul. horný Urban => Horný Urban
Ul. kpt. J. Nálepku => Kpt. J. Nálepku
Ul. kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša
Ul. ku Bratke => Ku Bratke
Ul. mjr. Samojlenku => Mjr. Samojlenku
Ul. obrancov mieru => Obrancov mieru
Ul. partizánov => Partizánov
Ul. priateľstva => Priateľstva
Ul. slobody => Slobody
Ul. sv. Michala => Sv. Michala
Ul. za nemocnicou => Za nemocnicou
Ul. Červenej armády => Červenej armády
Ul. Čsl. armády => Čsl. armády
Ul. Ľ. Ivana => Ľ. Ivana
Ul. Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ul. Ľ. Štúra => Ľ. Štúra
Ul. Š. Majora => Š. Majora
Ulica Lajosa Grendela => Lajosa Grendela
Ulica Pavla Maňku => Pavla Maňku
Ulica na vyhliadke => Na vyhliadke
Ulica pod záhradami => Pod záhradami
Ulica svätého Urbana => Svätého Urbana
Vajanského ul. => Vajanského
Veterná ul. => Veterná
Vinohradnícka ul. => Vinohradnícka
Vojenská ul. => Vojenská
Vysoká ul. => Vysoká
Východná ul. => Východná
Včeláriková ulica => Včeláriková
Záhradná ul. => Záhradná
Ľanová ul. => Ľanová
Šafárikova ul. => Šafárikova
Školská ul. => Školská
Švédska ul. => Švédska
Šípková ulica => Šípková
Železničná ul. => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r3957279 w58381316 w58398498 w58894403 w58894463 w295552499 n1256686029 n1256743258 n1366915603 n2568485125 n2893487902 n2992823834 n4081075617 n5358742329 n7813484332 n9274985083 n10969598592 n10970489253 n11032133939 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n2958867574 n2958867575 n2958867577 n2958867578 n2958867579 n2958867580 n2958867582 n2958867583 n2958867584 n2958867585 n2958867587 n2958867588 n6280778166 n8236980473 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nixbrod
Veterná
Šotyho mlyn

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gustáva Schoellera
Kálnická cesta
Mlynský dvor
Pavla Országha Hviezdoslava
Staré Levice
Strážny vrch 455
Vínna

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58398069
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58381257
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58398266
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58380474
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58381509
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58382363
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58396682
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58382412
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58380533
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58397922
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58388770
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58387799
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58388024
Dopravná (osm), Ludanská cesta (minv) w58380825
Gustáva Schoellera (osm), G. Schoellera (minv) w228516357
Na bašte (osm), Námestie hrdinov (minv) n2972654995
Záhradná (osm), Kalvínske námestie (minv) w58398546
Ľ. Podjavorinskej (osm), Rybáreň (minv) w58388311

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora