Zemianska Olča

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (106)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

984/ 47.811 17.858 JOSM
1160/ 47.809 17.855 JOSM
1154/ 47.809 17.857 JOSM
1140/ 47.811 17.857 JOSM
1138/ 47.81 17.855 JOSM
1117/ 47.809 17.856 JOSM
1161/ 47.809 17.855 JOSM
1070/ 47.81 17.858 JOSM
1069/ 47.81 17.858 JOSM
1065/ 47.809 17.858 JOSM
997/ 47.809 17.854 JOSM
1115/ 47.811 17.855 JOSM
Jarná 54/17 47.81 17.856 JOSM
Jarná 44/18 47.81 17.856 JOSM
Jarná 45/20 47.81 17.855 JOSM
Jarná 52/21 47.81 17.855 JOSM
Jarná 46/22 47.81 17.855 JOSM
Jarná 47/24 47.81 17.855 JOSM
Jarná 50/25 47.81 17.855 JOSM
Jarná 48/26 47.81 17.855 JOSM
Jarná 49/27 47.81 17.855 JOSM
Jarná 43/16 47.81 17.856 JOSM
Jarná 51/23 47.81 17.855 JOSM
Jarná 55/15 47.81 17.856 JOSM
Jarná 53/19 47.81 17.855 JOSM
Jarná 56/11 47.81 17.856 JOSM
Jarná 42/12 47.81 17.856 JOSM
Jarná 61/1 47.81 17.857 JOSM
Jarná 60/3 47.81 17.857 JOSM
Jarná 38/4 47.81 17.857 JOSM
Jarná 59/5 47.81 17.857 JOSM
Jarná 37/2 47.81 17.857 JOSM
Jarná 58/7 47.81 17.857 JOSM
Jarná 40/8 47.81 17.857 JOSM
Jarná 57/9 47.81 17.857 JOSM
Jarná 41/10 47.81 17.856 JOSM
Jarná 39/6 47.81 17.857 JOSM
Kvetná 1092/1A 47.811 17.858 JOSM
Kvetná 26/9 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 29/3 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 11/4 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 28/5 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 12/6 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 27/7 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 13/8 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 14/10 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 17/18 47.811 17.855 JOSM
Kvetná 24/13 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 15/14 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 23/15 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 16/16 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 22/19 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 18/20 47.811 17.855 JOSM
Kvetná 21/21 47.811 17.855 JOSM
Kvetná 30/1 47.811 17.857 JOSM
Kvetná 25/11 47.811 17.856 JOSM
Kvetná 19/25 47.811 17.855 JOSM
Kvetná 20/23 47.811 17.855 JOSM
Kvetná 1023/22 47.811 17.858 JOSM
Ružová 66/1 47.809 17.858 JOSM
Ružová 1/39 47.812 17.856 JOSM
Ružová 2/37 47.812 17.856 JOSM
Ružová 3/35 47.812 17.856 JOSM
Ružová 5/31 47.812 17.856 JOSM
Ružová 6/29 47.812 17.857 JOSM
Ružová 7/27 47.812 17.857 JOSM
Ružová 8/25 47.812 17.857 JOSM
Ružová 9/23 47.812 17.858 JOSM
Ružová 65/3 47.81 17.858 JOSM
Ružová 31/21 47.811 17.858 JOSM
Ružová 33/17 47.811 17.858 JOSM
Ružová 34/15 47.811 17.858 JOSM
Ružová 35/13 47.81 17.858 JOSM
Ružová 36/11 47.81 17.858 JOSM
Ružová 999/10 47.812 17.856 JOSM
Ružová 62/9 47.81 17.858 JOSM
Ružová 998/8 47.812 17.856 JOSM
Ružová 63/7 47.81 17.858 JOSM
Ružová 64/5 47.81 17.858 JOSM
Ružová 32/19 47.811 17.858 JOSM
Ružová 4/33 47.812 17.856 JOSM
Ružová 1141/43 47.812 17.855 JOSM
Ružová 885/41 47.808 17.857 JOSM
Železničná 85/108 47.809 17.854 JOSM
Železničná 79/71 47.808 17.857 JOSM
Železničná 86/73 47.808 17.856 JOSM
Železničná 81/75 47.808 17.854 JOSM
Železničná 67/76 47.809 17.858 JOSM
Železničná 87/77 47.808 17.853 JOSM
Železničná 68/78 47.809 17.857 JOSM
Železničná 69/80 47.809 17.857 JOSM
Železničná 70/82 47.809 17.857 JOSM
Železničná 71/84 47.809 17.857 JOSM
Železničná 996/85 47.809 17.854 JOSM
Železničná 72/86 47.809 17.857 JOSM
Železničná 75/89 47.809 17.858 JOSM
Železničná 73/90 47.809 17.856 JOSM
Železničná 74/92 47.809 17.856 JOSM
Železničná 76/94 47.809 17.856 JOSM
Železničná 78/98 47.809 17.855 JOSM
Železničná 80/100 47.809 17.855 JOSM
Železničná 82/102 47.809 17.855 JOSM
Železničná 83/104 47.809 17.855 JOSM
Železničná 84/106 47.809 17.854 JOSM
Železničná 603/110 47.809 17.854 JOSM
Železničná 77/96 47.809 17.855 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kolárovská (15.89)
Komárňanská (12.06)
Kvetná (10.85)
Školská (3.49)
Hlavná (3.29)
Ružová (3.23)
Úzka (3.22)
Dunajská (3.03)
Železničná (2.80)
Kostolná (2.78)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dlhý Dvor => Dlhý dvor
Mlynský Rad => Mlynský rad
Námestie Hrdinov => Námestie hrdinov
Námestie Slobody => Námestie slobody
Vinohradnícky Rad => Vinohradnícky rad
Záhradnický Rad => Záhradnický rad

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jarná
Kvetná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mlynský Rad
Námestie Hrdinov
Námestie Slobody
Vinohradnícky Rad
Záhradnický Rad

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335220922
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221387
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335220987
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335220976
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w152495902
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221169
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221292
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221368
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221393
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221441
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221062
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w152495699
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221445
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w152495665
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221197
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w152495952
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221365
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221377
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221410
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335220961
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221363
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221339
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221408
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221275
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221034
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221329
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221060
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221352
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221070
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221444
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w694780167
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w694780164
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221416
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221086
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w694780165
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221159
Mlynský Rad (osm), Mlynský rad (minv) w335221320
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242415
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054799
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054798
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242663
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242376
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242671
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054834
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054860
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054823
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054830
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242747
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242625
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242648
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242765
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054868
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054811
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242804
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242772
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242731
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054800
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242473
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242478
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242493
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054812
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242467
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242818
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054847
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242607
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054862
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242820
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054843
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054839
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335242798
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054918
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w335054852
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221010
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221120
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221403
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221243
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221458
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221125
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335220994
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221434
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335242643
Námestie Slobody (osm), Námestie slobody (minv) w335221457
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242764
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242785
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242755
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242736
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242806
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242794
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242770
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242781
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w573862797
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242425
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242346
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242380
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242358
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242732
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242373
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242534
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242697
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242830
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242824
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242743
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242362
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242505
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242771
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242477
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242492
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242480
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242450
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242536
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242722
Vinohradnícky Rad (osm), Vinohradnícky rad (minv) w335242739
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242786
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242780
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242803
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242776
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242692
Záhradnický Rad (osm), Záhradnický rad (minv) w335242513

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora