Tôň

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Trávnická (6.77)
Bratislavská (4.06)
Železničná (3.50)
Nová (2.64)
Ružová (2.52)
Mlynská (2.40)
Hlavná (2.21)
Školská (2.12)
Komárňanská (2.11)
Závodná (2.06)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Trávnicka => Trávnická

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Trávnicka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053104
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053086
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539039
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053142
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053034
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167737
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539040
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053235
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052889
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053090
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052885
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053165
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539080
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167738
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052978
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052909
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167797
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167798
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539041
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052940
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052971
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052872
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167796
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052903
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167736
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053117
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053140
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167782
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167781
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052966
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162458
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162459
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162462
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162461
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053146
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162460
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167783
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539027
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167784
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167734
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167733
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053182
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053097
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169537133
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167735
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246162456
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167740
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167795
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539078
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053237
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052969
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053125
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w679225487
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053011
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053064
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053096
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053115
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w679225488
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053245
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) n11585269444
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539069
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) n11585269445
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052894
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053002
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053236
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053253
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053221
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053047
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052955
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167741
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052957
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053145
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052951
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169537139
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539079
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052866
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169537137
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053154
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053271
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053020
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052936
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053010
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052933
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053019
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052878
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053072
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052932
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335052914
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053031
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539070
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169539071
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1246167739
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053258
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w335053190
Trávnicka (osm), Trávnická (minv) w1169537135

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora