Pribeta

Nitriansky/Komárno

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novozámocká (5.61)
Mierová (4.62)
Športová (4.36)
Družstevná (3.54)
Rúbaňská (3.48)
Jarmočná (3.47)
Podzáhradná (3.14)
Nový rad (3.01)
Komárňanská (2.72)
Modranská (2.66)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorínska ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Hlavná ulica => Hlavná
Jarková ulica => Jarková
Jarmočná ulica => Jarmočná
Komárňanská ulica => Komárňanská
Krátka ulica => Krátka
Kvetná ulica => Kvetná
Lúčna ulica => Lúčna
Mierová ulica => Mierová
Mládežnícka ulica => Mládežnícka
Modranská ulica => Modranská
Novozámocká ulica => Novozámocká
Nádražná ulica => Nádražná
Obchodná ulica => Obchodná
Podzáhradná ulica => Podzáhradná
Revolučná ulica => Revolučná
Robotnícka ulica => Robotnícka
Ružová ulica => Ružová
Rúbaňská ulica => Rúbaňská
Vojnická ulica => Vojnická
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora